Ferenc pápa: Csend és ima a válasz a botránykeltőknek

0
1271

Szeptember harmadikán Ferenc pápa újrakezdte a nyári szünidő után a Szent Márta-ház kápolnájában tartott reggeli homíliáit. Az eddig kialakult gyakorlat szerint a szentatya hetente négyszer mond reggeli szentbeszédet: hétfőn és kedden, illetve csütörtökön és pénteken. Szerdán az általános kihallgatás során tart katekézist, szombat délelőttönként pedig rendszerint már reggeltől sűrű a programja, míg vasárnaponként az Úrangyala imádság keretében magyarázza a napi evangéliumot. Szeptemberi első homíliájában azok ellen emelt szólt, akik botrányt és megoszlást akarnak kelteni, mint ahogy Jézussal tettek saját korában. A válasz ezekre a botrányokra az Úr válasza: csend és imádság.

Az ördög azért cselekszik, hogy szétrombolja a család, a nép egységét

„Az igazság szelíd, az igazság csendes, szemben azokkal az emberekkel, akik a botrányt keresik, akik megosztást akarnak okozni.” Ezekkel szemben „az egyetlen lehetséges követendő út a csend és az imádság” – hangsúlyozta Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájában. A napi evangélium Jézus Názáretbe való hazatéréséről és ottani zsinagógai fellépéséről (Lk 4,16–30) szól. A kezdeti elismerés, a figyelem és a magasztos szavak okozta meglepődés után „a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.” Az Úr szava, „amely ebben a történetben kikristályosodott, lehetővé teszi, hogy megfontoljuk a hétköznapi életben adódó eljárásmódot, amikor félreértések támadnak, és hogy megértsük, amint a hazugság atyja, a vádoló, az ördög azért cselekszik, hogy szétrombolja a család, a nép egységét.”

Senki sem próféta a saját hazájában

Amikor Jézus Názáretben a zsinagógába megy, nagy érdeklődéssel fogadják: mindenki a saját szemével akarja látni azokat a nagy műveket, amiket másutt cselekedett. Ám a Mennyei Atya fia egyedül csak Isten szavát használja, mellyel akkor él, ha le akarja győzni a sátánt. Éppen ez az alázatos magatartás, mely teret nyit a kétségeknek, és ami a légkör megváltozását eredményezi: békéből a háborúba, csodálkozásból a megvetésbe vezet. Jézus pedig az ő csendjével legyőzi a vad kutyákat, legyőzi az ördögöt, mely hazugságot vetett el az ember szívében.

„Ők nem voltak emberek, hanem vad kutyák falkája, mely kiűzte őt a városból – fejtette ki a pápa. – Nem érveltek, kiabáltak. Jézus ellenben hallgatott. Fölvitték a hegy peremére, hogy letaszítsák. Az eseményt az evangélium így írja le pontosan: »áthaladt köztük, és elment«. Jézus méltósága abban áll, hogy csendjével győzi le a vad kutyák falkáját, és elmegy onnét. Mert még nem érkezett el az ő órája. Ugyanez történik majd nagypénteken. A nép, mely virágvasárnap ünneppel köszöntötte Jézust, és »Áldott, aki az Úr nevében jön« üdvözléssel fogadta, most megváltozott. Az ördög hazugságot vet el az ember szívében, Jézus pedig hallgatott, csendben maradt.”

Az igazság alázatos és csendes

„Mindez azt tanítja nekünk – foglalta össze Ferenc pápa –, hogy az ilyen magatartással szemben, mely nem látja az igazságot, marad a hallgatás és a csend. A csend az, ami győz, de a kereszt által. Jézus csendjével. Hányszor előfordul, hogy a családokban elkezdenek vitatkozni a politikáról, a sportról, a pénzről, és ezek a családok aztán tönkremennek. Lehet látni, hogy ott van az ördög, aki pedig rombolni akar! De nem, ezzel szemben ott van a csend! Jézus megmondja a magáét, aztán hallgat. Mert az igazság alázatos, az igazság csendes, az igazság nem zajos. Nem könnyű, amit Jézus tett. De van méltósága a kereszténynek, mely Isten erejében vet horgonyt. Azokkal szemben, akik csak a botrányt akarják, akik csak megosztást akarnak, akik csak rombolásra törnek, még akár a családban is: a csend marad, és az imádság.”

A feltámadás győzelmének méltósága

Hétfő reggeli homíliáját a Szent Márta-házban tartott szentmisén Ferenc pápa így fejezte be: „Ó Uram, add kegyelmedet, hogy meg tudjam különböztetni, mikor kell beszélni, és mikor kell hallgatni. És ezt egy életen át: a munkában, otthon, a társadalomban, az egész életben! Így leszünk egyre inkább Jézus követői”.

Barbara Castelli, Vértesaljai László SJ/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS