Ferenc pápa katekézise: Megerősíteni a családokat hivatásukban és küldetésükben

0
1220
Ferenc pápa ismét hazai földön (AFP or licensors)

Augusztus utolsó szerdáján ismét a Szent Péter tér fogadta a zarándokokat és Róma püspökét, aki katekézisében összefoglalta és kiértékelte írországi apostoli útját a családok világtalálkozóján. A családok ezreinek jelenléte ékesszóló jelét adta Isten álmának a szépségéről. Ferenc pápa azért utazott a családok találkozójára, hogy megerősítse őket hivatásukban és küldetésükben.

Első gondolatában Ferenc pápa Isten álmát hangsúlyozta, mely egységet és békét akar a családban és az egész világon. Ez az egység és béke a hűség, a megbocsátás és a kiengesztelődés gyümölcse, melyet Krisztusban adott nekünk. Szeretetének a misztériumában arra hívja a családokat, hogy vegyenek részt ebben az álmában és ebből ne zárjanak ki senkit sem. Emiatt volt oly sajátos a világtalálkozó témája: „A család evangéliuma, öröm a világnak”.

Az egyház a családok családja és mint test támogatja a család-sejteket

Ferenc pápa ismételten köszönetet mondott a fogadtatásáért az ír hatóságoknak, a püspököknek és mindenkinek, aki segített az útja megvalósulásában. Emlékeztetett arra, hogy a hatóságok előtt leszögezte: az egyház a családok családja és mint test támogatja a család-sejteket. Örömmel számolt be Ferenc pápa a családok tanúságtételeiről, melyeket a különféle korú házaspárok tettek Isten különleges adományáról, a házastársi szeretetről, amit napról-napra ápolni kell a család-egyházban. Az átmenetiség jelenlegi kultúrájával szemben mennyire szükség van a gyengédség-forradalmára! Ez a forradalom a család szívében kezdődik – emelte ki a pápa.

A keresztény házasság a Krisztus szeretetére alapozott szentségi szövetség

A dublini székesegyházban a házaspárokkal való találkozás maradandó élményt jelentett a szentatya számára, különösen a sok gyermek jelenléte. Osztozik reményeikben és aggodalmaikban. A házaspárokat arra emlékeztette, hogy a keresztény házasság a Krisztus szeretetére alapozott szentségi szövetség, mely állandó forrása a kegyelemnek. A kapucinus testvéreknél tett látogatása kapcsán, akik mindig közel vannak a néphez, a Szentatya örömmel tapasztalta a szolidaritást és a támogatást, mely a szeretet gyümölcse.

A látogatás csúcspontja a családok ünnepe és a szentmise volt

Ferenc pápa értékelése szerint a látogatás csúcspontja a családok ünnepe és a szentmise volt. Megrendítő volt a családok tanúságtétele, akik a háborús övezetből érkeztek, de éppúgy megindító volt hallgatni a megbocsátásról szóló tanúságtételeket, a függőségek csapdájából kimenekülő családok örömét, továbbá annak a családnak a vallomását, amelyik a mobiltelefon helyes és mértékletes használatáról szólt, és ahol helye van a családi együttlétnek. Kiemelték a családon belül a nemzedékek kapcsolatának a jelentőségét és ennek kapcsán a szentatya rámutatott a nagyszülők szerepére, akik ahelyett, hogy zavar és felesleg lennének a családban, valójában annak élő emlékezete.

A Szűzanya oltalmára bíztam az összes családot

Vasárnap reggel Ferenc pápa az ír nép számára oly kedves Knock-i Mária kegyhelyet kereste fel. Ott, a Szűzanya-látomás helyén emelt kápolnában az ő oltalmára bíztam az összes családot, de főként az ír családokat – emlékezett a pápa. És jóllehet látogatásom nem foglalta magába Észak-Írországot, szívélyes üzenettel fordultam hozzájuk, arra kérve őket, hogy folytassák a kiengesztelődés, a megbékélés, a barátság és az ökumenikus együttműködés megkezdett munkáját.

A Szűzanyához fohászkodtam a visszaélések áldozatainak a gyógyulásáért

Írországi látogatásomnak – vallotta őszintén a szentatya – túl a nagy örömön, magára kellett vállalni azt a fájdalmat és keserűséget azokért a szenvedésekért, amit a sokféle visszaélés okozott az országban, az egyház tagjai részéről is. Az egyházi hatóságok pedig a múltban nem tudtak mindig megfelelő módon szembesülni ezekkel a bűnesetekkel. Mély benyomásként maradt meg a pápában az az esemény, amikor nyolc áldozattal találkozott és ezért többször is bocsánatot kért az elkövetett bűnök és a botrány miatt. A Szűzanyához fohászkodtam az áldozatok gyógyulásáért és hogy adjon nekünk erőt, eltökélten követni az igazság és az igazságosság útját.

Az ír püspökök nekifogtak a megtisztulás és a kiengesztelődés komoly útjának

Az ír püspökök nekifogtak a megtisztulás és a kiengesztelődés komoly útjának mindazokkal, akik elszenvedték a visszaéléseket, továbbá a nemzeti hatóságok segítségével egy sor komoly normát vezettek be, melyek garantálják a fiatalok biztonságát. A pápa a püspökökkel való találkozás során arra bátorította őket, hogy becsületesen és határozottan tegyenek erőfeszítéseket a múlt tévedéseinek az orvoslására. Bízzanak az Úr ígéreteiben, építsenek az ír nép mély hitére, hogy Írországban beköszöntsön az egyház megújulásának a tavasza. Írországban van hit, van hívő nép, mély gyökerű hittel. Ugyanakkor fájdalommal vallotta meg a pápa, hogy hiányoznak a papi hivatások, a sok probléma, a botrányok miatt. Imádkozunk azért, hogy az Úr küldjön szent papokat Írországba, új hivatásokat. Erre a szándékra azt kérte Ferenc pápa a kihallgatáson jelenlévőktől, hogy imádkozzanak el közösen egy Üdvözlégy Máriát a Knock-i Szűzanyához.

Prófétai, megerősítő tapasztalat volt számomra a sok családdal való találkozás

Beszéde záró részében a Szentatya így foglalta össze a Családok dublini Világtalálkozóját: Prófétai, megerősítő tapasztalat volt számomra a sok családdal való találkozás, akik elköteleződtek a házasság és a családi élet evangéliumi útján. Ezek tanítványi és missziós családok, a jóság, szentség, igazságosság és béke kovászai! Szabadon hozzáfűzte még a pápa, hogy ezekről a családokról, számos ilyen családról meg ne feledkezzünk, főként akkor, amikor a sajtó sokkal inkább arra figyel, hogy a családokban mennyi válás történik. Figyeljünk inkább a család eszményére és így menjünk előre! 2021-ben Rómában tartják a családok következő világtalálkozóját, amit bízzunk a Szent Családra, Jézusra, Máriára és Józsefre, hogy a családok házai valóban öröm legyenek a világ számára – fejezte be szerdai katekézisét Ferenc pápa.

Vértesaljai László SJ/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS