Ferenc pápa üzenetet küldött az angliai életvédő napra

0
2574
A pápa üzenettel fordult az angliai és walesi püspöki konferenciához abból az alkalomból, hogy június 17-én tartják a következő életvédelmi napot, amelyet idén az emberkereskedelem tragédiájának szentelnek. A kezdeményezést minden évben a püspöki konferencia szervezi, hogy felkeltse a Brit-szigetek közvéleményének érzékenységét az élet jelentősége és értéke iránt, annak minden fázisában és minden körülménye között.

Ne hunyjunk szemet az emberkereskedelem tragédiája felett

Az életvédő napra küldött üzenetében Ferenc pápa imával fordul az irgalmas Istenhez, hogy Szent Josephine Bakhita, az emberkereskedelem és a modern kori rabszolgaság áldozatainak védelmezője közbenjárásával szakítsa szét fogságuk láncait. A szentatya azért imádkozik, hogy Isten szabadítson ki minden embert, akit megfenyegettek, megsebesítettek vagy akivel rosszul bántak emberkereskedelem következtében. Isten adjon vigaszt azoknak, akik túlélték ezt az embertelenséget. A pápa továbbá felhívással fordul mindenkihez, hogy nyissuk ki szemünket és lássuk meg azoknak a szenvedését, akiket teljesen megfosztattak méltóságuktól és szabadságuktól, valamint halljuk meg segélykiáltásukat.

Fordítsunk figyelmet a szegényekre és a modern rabszolgaság áldozataira

Az angliai püspökök a kezdeményezés kapcsán emlékeztetnek Ferenc pápa legutóbbi apostoli buzdítására, a _Gaudete et exsultate kezdetű dokumentumra, amelyben minden ember méltóságáról szól. Ebben a szentatya rámutat: „az ártatlant – ha még nem született is meg – világosan, határozottan és szenvedélyesen védelmezni kell, mert a mindig szent élet méltósága forog kockán. Ugyanígy szent a szegények élete is, akik már megszülettek, de nyomorban, elhagyatottságban, kirekesztettségben, az emberkereskedelem áldozataiként élnek, vagy a kezelésekben nem részesülő betegek és idősek rejtett eutanáziáját szenvedik el, vagy a rabszolgaság új formáinak és a kiselejtezésnek az áldozatai.”

A Szent Márta-csoport az emberkereskedelem ellen

Az angliai és walesi püspöki konferencia egy ideje élvonalban küzd az emberkereskedelem és a rabszolgaság modern formái ellen. Vincent Nichols bíboros, angol prímás az elnöke az ún. Szent Márta-csoportnak. A szervezet a rendőrség, a püspökök, a szerzetesi közösségek globális szövetsége, amely együttműködve a civil társadalommal, küzd az emberkereskedelem és a rabszolgaság modern formái ellen. Az elnevezés Ferenc pápa lakhelyéről származik, ahol a hálózat alapítótagjai 2014-ben összegyűltek, hogy a szentatya jelenlétében aláírják a kötelezettségvállalás történelmi nyilatkozatát. A csoportnak jelenleg több mint harminc ország a tagja.

Egyedül az Egyesült Királyságban a becslések szerint több mint tizenháromezerre tehető évente az emberkereskedelemnek áldozatul eső személyek száma.

Lisa Zengarini, Somogyi Viktória/Vatikáni Rádió