Jakubinyi György érsek üzenete a társadalmi kommunikáció világnapjára

0
5162
Illusztráció (Jay Clrak/Unsplash fotójának felhasználásával)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Húsvét hetedik vasárnapján, május tizenharmadikán idén 52. alkalommal szervezi meg Anyaszentegyházunk a társadalmi kommunikáció világnapját, amelyre Ferenc szentatyánk már januárban kiadta üzenetét Az igazság szabaddá tesz benneteket. (Jn 8,32) Az álhírek és a békét szolgáló újságírás címmel.
„Aki informál, az formál, alakít, és emberi személyek életével bánik. Ezért a források megbízhatósága és a közlés hiteles volta valóban olyan folyamat, amely hozzájárul a közjó fejlődéséhez, képes bizalmat szülni és megnyithatja a közösség és a béke útjait” – jelenti ki üzenetében a szentatya. A média tehát formál, életmódot, életstílust alakít, emberségünkhöz hozzátesz vagy lefarag belőle, ezért egyáltalán nem mellékes, hogy vannak-e csatornái az igének, Krisztus életre hívó szavának a mai világban… Ezzel összhangban érezték egyházunk felelős vezetői a rendszerváltozás utáni reményteljes napokban a katolikus sajtó újraindításának igényét. Közel három évtizede sorra jelentek meg lapjaink, majd nagyváradi központtal létrejött a sajátos szolgálatot betöltő erdélyi Mária Rádió, hogy minél szélesebb társadalmi rétegekhez elérjen Krisztus örömhírének vigasztaló szava, írott vagy hangzó formában. A harmadik keresztény évezred küszöbén főegyházmegyei zsinati határozat született a katolikus média támogatásáról, amelyet tavalytól főegyházmegyei gyűjtés formájában is élő gyakorlattá tettünk. Tavalyi adományaitokat, amelyekkel a Mária Rádió, a Vasárnap, a Keresztény Szó és a RomKat.ro weboldal fenntartását támogattátok, hálásan köszönöm!
Kedves Testvéreim!
Ebben az évben is arra kérlek benneteket: segítsétek adományaitokkal a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban, hogy a katolikus média eszközein keresztül építsük a közösséget, tudjunk egymás életéről, összefonódjunk az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában. Életetekre, tanúságtevő fáradozásaitokra a feltámadt Krisztus áldását kérve,

Gyulafehérvár, 2018. május 1-jén, Szent József, a munkás emléknapján
†György érsek s. k.