Ferenc pápa: Krisztust csak feltétel nélkül lehet követni

A szentatya katekézise a szerdai általános kihallgatáson

0
1202

Nem lehet egyszerre jóban lenni Istennel és az ördöggel. Ezért kell a keresztségben ellene mondani a Sátánnak, felégetve minden hidat magunk mögött, hogy Krisztus útját válasszuk. Ferenc pápa május 2-ai, szerdai általános audienciáján folytatta a keresztségről szóló katekézissorozatát.

A Szentlélek ereje tölti meg a keresztvizet

A víz egyetemesen elismert természeti jelkép, az élet és a jólét szimbóluma. Lehet azonban halálos is, amikor kilép medréből és eláraszt mindent, mint ahogy megvan az a képessége is, hogy lemosson, megtisztítson. A Biblia Isten megnyilvánulásait és ígéreteit a víz jelén keresztül írja le. A víz ugyanakkor nem hordozza önmagában a bűnök eltörlésének hatalmát, ehhez a Szentlélek működése szükséges. Az egyház ezért így fohászkodik: „Add, Urunk, hogy Fiad által szálljon le erre a vízre a Szentlélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében, életre is keljenek vele”.

A víz bibliai megjelenései

A vízszentelő imádság azt mondja, hogy Isten arra készítette a vizet, hogy a keresztség jele legyen, és emlékeztet a víz főbb bibliai megjelenéseire. (Isten lelke a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén; Isten az újjászületés módját a vízözön által mutatta meg; száraz lábbal vezette át a Vörös-tengeren fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló népe a megkereszteltek előképe legyen. Szent Fiára leszállott a Szentlélek ereje, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, majd a kereszten a vérrel együtt víz fakadt oldalából.)

Ezek emlékezetében kérjük Istent, hogy árassza a keresztvízre a meghalt és feltámadt Krisztus kegyelmét. Így ez a víz átalakul olyan vízzé, amely magában hordozza a Szentlélek erejét. És ezzel kereszteljük meg az embereket, felnőtteket és gyermekeket, mindenkit – magyarázta katekézisében Ferenc pápa.

Amennyire ellene mondok a Sátánnak, annyira követem Istent

A víz megáldása után jutunk el a kereszteléshez. Ekkor ellene mondunk a Sátánnak és megvalljuk hitünket; ez a két aktus szorosan összetartozik. Amennyire ellene mondok a Sátán cselekedeteinek és csábításának, annyira leszek képes igent mondani Istennek, aki arra hív, hogy őt kövessem gondolataimban és cselekedeteimben. Az ördög megoszt, Isten pedig egyetlen népben egyesíti az embereket, a közösséget. Nem lehet úgy követni Krisztust, hogy feltételeket szabunk. El kell szakadni bizonyos kötelékektől, hogy valóban újakat kössünk. Van, aki bizonytalankodik és megpróbál Istennel és az ördöggel is jóban lenni. Ez azonban nem megy: vagy Istennel vagy jóban, vagy az ördöggel – figyelmeztetett a pápa. Ezért tartozik egybe a Sátánnak való ellene mondás és a hitünk megvallása. Föl kell égetni magunk mögött a hidakat, hogy új útra lépjünk, ami Krisztus.

Felelős döntés a hitvallás

Egyes szám első személyben válaszolunk, amikor a kereszteléskor megkérdezik tőlünk: Ellene mondasz-e a Sátánnak, minden cselekedetének és csábításának? Ellene mondok. Így felelünk. Nem személytelenül vagy többes számban. Én ellene mondok. Ugyanígy, amikor megvalljuk hitünket, azt mondjuk: hiszek. Én ellene mondok és én hiszek. Ez a keresztség alapja – jelentette ki a pápa. Egy felelős döntés, ami az Istenbe vetett bizalom konkrét gesztusaiban fejeződik ki. A hitvallás feltételez egy elkötelezettséget, amelyet maga a keresztség segít majd megtartani az élet különböző helyzeteiben és próbatételeiben. „Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra” (Sir 2,1) – így szól Izrael ősi bölcsessége. Vagyis arra szólít, hogy készüljünk fel a harcra, amihez a Szentlélek jelenléte ad majd nekünk erőt.

A szenteltvíz emlékeztet minket a keresztségre

Kedves testvérek, amikor a szenteltvízbe mártjuk a kezünket – belépve egy templomba – és keresztet vetünk, gondoljunk örömmel és hálával a kapott keresztségünkre. A szenteltvíz a keresztségre emlékeztet minket, és mondjunk újra áment – ami azt jelenti, hogy örülünk –, hogy életünk során elmerüljünk a Szentháromság szeretetében – zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS