A Feltámadott tanúi lehetünk

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek húsvéti üzenete

0
5454
(Fotó: Csúcs Mária)

Keresztény hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossága és az örök boldogság reménysége Krisztus feltámadása. Szent Pál, „a pogányok tanítója” (1Tim 2,7) nyíltan megmondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok… De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül” (1Kor 15,16–20). És felsorolja a feltámadás tanúit, utolsóként önmagát is, mert látta az Urat, habár egykor üldözte egyházát.

Kereszténységünknek ezt a nagy ünnepét a főegyházmegyénk által meghirdetett ifjúság évének jegyében ünnepeljük. Ferenc szentatyánk már kiadta üzenetét az ifjúság XXXIII. világnapja alkalmával, amely az idén a helyi egyházak ünnepe, lehetőleg virágvasárnap. A szentatya a fiatal Szűzanyát állítja az ifjúság elé, amint fogadja Gábor főangyal köszöntését. A pápai üzenet jelszava Gábor főangyal Máriának szóló biztatása: „Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Isten színe előtt” (Lk 1,30).

Röviden kitérek arra, hogy a fiatal Szűzanya miben látta meg élete értelmét, lévén ebben is eszményképe a fiataloknak.

Mária az angyali üdvözletkor vállalja a felkérést: az istenanyaságot. Ekkor mondja el első lejegyzett imáját: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Egész életében ez volt a világító fény: Isten akaratának a teljesítése.

A Szűzanya ezt az imát megtanította a kis Jézusnak is… Kellett az Isten Fiát imádkozni tanítani?! Ne feledjük: Jézus Krisztus „igaz Isten és igaz ember”. Az igaz emberséghez hozzátartozott a növekedés is. Tehát a gyermek első mosolya – mint minden gyermeké – édesanyjának szólt. Édesanyja pedig megtanította imádkozni gyermekét.

Két esetet említek: Az Úr Jézus betette a Miatyánk hét kérésébe harmadiknak: „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6,10). Számomra ez a Szűzanya imájának a visszhangja: „Legyen nekem a te igéd szerint!” Nagycsütörtök este az Olajfák hegyén vért izzad az Úr Jézus, előre látva másnapi szenvedését, kereszthalálát, de föltámadását is. Így imádkozik: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár (ti. a szenvedés), de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te” (Mt 26,39). Én ebben is a Szűzanyától tanult ima visszhangját hallom.

A Boldogságos Szűzanya mennybe vétetett. Ott van Szent Fia, az Úr Jézus mellett, mintegy elővételezve azt, amit az üdvözültek is elnyernek a feltámadáskor: a megdicsőült testet. Abban kell követnünk a fiatal Szűzanyát, hogy életünk minden körülménye között – örömben és bánatban, egészégben és betegségben, jó munkahelyen és munkanélküliségben, bölcső és koporsó mellett – ki tudjuk mondani a Szűzanyával: „Íme, az Úr szolgája, szolgálóleánya! Legyen nekem a te igéd szerint”, vagyis a Miatyánkkal: „Legyen meg a te akaratod!” Így leszünk tanúi a Feltámadottnak embertársaink előtt, és így részesedünk a húsvét örömében.


Az érsek húsvéti üzenetének hangzó változata:

Mesajul video al arhiepiscopului romano-catolic de Alba Iulia, György Jakubinyi:

A videófelvételeket a gyulafehérvári szeminárium tanulói készítették.

 

 

MEGOSZTÁS