Új motu propriót adott ki a szentatya

0
1352
Ferenc pápa belarusz püspökökkel. (Fotó: Vatikáni Rádió)

Február 15-én tették közzé Ferenc pápa „Imparare a congedarsi”, vagyis „Megtanulni leköszönni” kezdetű, motu proprio formában írt rendelkezését. A dokumentum a pápa által kinevezett hivatalok vezetőire vonatkozik, akik betöltötték 75. életévüket, s akiknek szolgálata ezzel nem ér automatikusan véget, hanem csak azt követően, hogy a pápa elbírálja lemondásukat. Ezzel a döntéssel Ferenc pápa módosítja az Egyházi Törvénykönyv 189-es kánonjának harmadik paragrafusát, amely kimondta, hogy ha a lemondást a benyújtástól számított három hónapon belül nem fogadták el, akkor a lemondás érvényét veszíti. A motu proprio értelmében a pápai döntés meghaladhatja a három hónapot.

A február 12-én kelt, „Megtanulni leköszönni” kezdetű motu proprio kimondja, hogy a 75. életévét betöltött egyházi hivatalt viselő személy lemondását a szolgálat szerves részének kell tekinteni, amennyiben egy újfajta rendelkezésre állást igényel.

Új belső hozzáállásra van szükség

Ferenc pápa aláhúzza, hogy fontos felkészülni a lemondásra, megszabadulni a hatalomvágytól és attól a követeléstől, hogy nélkülözhetetlennek tartsuk magunkat. Ily módon békével és bizalommal néznek szembe a lemondás pillanatával, ami egyébként fájdalmas és konfliktusos lehet. Az imádságban indul el a megkülönböztetés folyamata, ami egy új életszakaszt készít elő, s amelyet amennyire csak lehet a puritánság, az alázat, a közbenjáró ima, az olvasás és az egyszerű lelkipásztori szolgálatra való készség kell, hogy jellemezzen.

Feladatuk folytatására az egyház közös java tükrében kell tekinteniük, nem tarthatják kiváltságnak vagy személyes diadalnak, barátságból vagy közeli kapcsolatból adódó állítólagos kötelezettségekért elvárt szívességnek, sem pedig a hatékonyan végzett szolgálat iránti hála kifejezésének. Ez a pápai döntés nem automatikus, hanem kormányzásból fakadó döntés.Következésképpen magában foglalja az elővigyázatosság erényét, amely a megfelelő mérlegelésen (megkülönböztetésen) keresztül segít helyes döntést hozni.

Hetvenöt évesen a megbízatás nem szűnik meg automatikusan

A motu proprio felszólítja a 75. életévüket betöltött egyházmegyés vagy eparchiális püspököket, a segéd- vagy koadjutor püspököket, a speciális lelkipásztori megbízatással rendelkező püspököket, hogy nyújtsák be lemondásukat lelkipásztori hivatalukról. Ugyanez vonatkozik a Római Kúria nem bíborosi rangban lévő dikasztérium vezetőire, elöljáróira, és azokra a püspökökre, akik a Szentszékhez tartozó más hivatalokban, pápai képviseleteken teljesítenek szolgálatot; vagyis nem szűnik meg ipse facto, külön intézkedés nélkül, automatikusan szolgálatuk.

Ferenc pápa úgy rendelkezik tehát, hogy a lemondást el kell fogadni, és hogy a hivatalt meghosszabbítva kell tekinteni mindaddig, amíg nem közlik az érdekelttel a lemondás elfogadását vagy a hivatal – határozott vagy határozatlan időre szóló -meghosszabbítását. Nem érvényes ezért az eddigi vonatkozó kánon (189-es kánon 3. paragrafus), amely kimondta: „Az olyan lemondás, melynek elfogadásra van szüksége, érvényét veszti, ha három hónapon belül nem fogadták el; az elfogadást nem igénylő lemondás akkor lép hatályba, mikor a lemondó a jog előírásai szerint közölte.”

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS