Ferenc pápa: a homília Isten üzenetét, az élő Jézust közvetítse röviden és világosan

Katekézis

0
1219
(Fotó: Vatikáni Rádió)

Szerdai katekézisében Ferenc pápa folytatta a szentmise magyarázatát és ezúttal az igeliturgia témaköréből az evangélium és a homília szerepét értelmezte.

A Szentírás és a liturgikus ünneplés központja és teljessége maga Jézus Krisztus

Az Isten és a népe közötti párbeszéd, amely a szentmise igeliturgiájában folyik, az evangélium hirdetésében jut el csúcspontjára. Megelőzi az Alelluja ének – vagy nagyböjt időszakában egy másik ének –, amivel a hívek közössége fogadja és köszönti az Urat, aki az evangéliumban szól hozzánk. Miként a Krisztus misztériumok megvilágítják az egész biblikus kinyilatkoztatást, az evangélium azt a világosságot jelenti, amivel megértjük a megelőző ó- vagy újszövetségi bibliai szövegek értelmét. Ugyanis a teljes Szentírásnak, miként az egész liturgikus ünneplésnek a központja és teljessége maga Jézus Krisztus – hangsúlyozta katekézise kezdetén nyomatékkal Ferenc pápa.

Az evangéliumban Krisztus közvetlenül szól hozzánk          

Éppen ezért a liturgia megkülönbözteti az evangéliumot a többi olvasmánytól, különleges megbecsüléssel és tisztelettel veszi körül. Felolvasása felszentelt személy feladata, aki a felolvasás után megcsókolja az evangéliumos könyvet. Az evangélium hallgatására felállunk és a kereszt jelét rajzoljuk homlokunkra, szánkra és a szívünkre. A gyertyák és a tömjénezés Krisztust tisztelik, aki az evangélium szövegén keresztül saját hatékony szavát hallatja. Ezekből a jelekből a gyülekezet felismeri Krisztus jelenlétét, aki olyan „örömhírrel” fordul hozzánk, mely megtérést hoz és átalakít. Ezt közvetlen beszélgetés követi, amit a közös válaszok tanúsítanak: „Dicsőség neked, Istenünk! és Áldunk téged, Krisztus!” – majd szabadon hozzáfűzte a pápa: Nem azért állunk fel, hogy az evangélium szövegét meghallgassuk, hanem, hogy Krisztust hallgassuk, aki beszél hozzánk. Ezért figyelünk, mert ez egy direkt párbeszéd: az Úr szól hozzánk.

Életünkkel kell választ adnunk Krisztus szavára  

A szentmisében nem azért hallgatjuk az evangéliumot, hogy tudomást szerezzünk arról, miként mennek a dolgok, hanem azért hallgatjuk, hogy tudomást szerezzünk arról, amit Jézus egykor tett és mondott. Szava élő szó, amely az evangéliumban Jézus szava, és eljut a szívhez. Éppen ezért olyan fontos, hogy az evangéliumot nyitott szívvel hallgassuk meg, mert az élő szó – hangsúlyozta szabadon Ferenc pápa, majd Szent Ágostont idézte: „Krisztus ajka az evangélium. A mennyben uralkodik, de szüntelenül beszél a földön”. Ha igaz, hogy a liturgiában Krisztus hirdeti meg az evangéliumot, ebből következik, a szentmisén való részvételünk által életünkkel kell neki választ adnunk.

Az evangélium hiteles magyarázata a mi szent életünk  

Üzenetének az eljuttatásához Krisztusnak szüksége van a pap szavára is, aki az evangélium után homíliát mond. Ahogy a II. vatikáni zsinat élénken ajánlja, a homília mint a liturgia része nem egy szokványos beszéd, nem katekizmus, nem konferencia, de nem is előadás. A homília az egy más dolog. Mégpedig az Úr és a népe között már megnyitott párbeszéd tovább folytatása, hogy az a teljességére jusson az életben. Az evangélium hiteles magyarázata a mi szent életünk. Az Úr Szava azzal jut útjának végére, hogy megtestesül bennünk, cselekedetté formálva azt, amiként az Máriában és a szentekben történt. Emlékezzetek csak arra – szólt a pápa –, amit az utolsó alkalommal mondtam nektek, hogy az Úr Szava a fülön keresztül érkezik, a szívbe jut és onnan a kezek jótetteihez.

Nyitott benső készséggel kell hallgatni a homíliát       

A homília kapcsán a pápa az Evangelii gaudium apostol buzdítására emlékeztetett, ami szerint a „liturgikus környezet megköveteli, hogy a homília a gyülekezetet és a prédikátort is az Eucharisztiában gyökerező Krisztus-közösség felé irányítsa, ami átalakítja az életet”. Aki prédikál – pap, püspök vagy diakónus –, végezze jól a feladatát, nyújtson valódi szolgálatot a szentmisén résztvevőknek, de azok is, akik őt hallgatják, tegyék a maguk feladatát. Mindenekelőtt figyeljenek oda, megfelelő benső készséggel, személyes követelés nélkül, jól tudva, hogy minden prédikáló papnak vannak erényei és hátrányai. Hiszen az ember néha unatkozik egy hosszú, nem összeszedett és felkészületlen prédikáció alatt, máskor pedig előítéletei akadályozzák.

A prédikátor készüljön fel rövid és világos összefoglalással, ne legyen több mint tíz perc!

A prédikátornak viszont tudatában kell lennie, hogy nem a saját dolgáról van szó, hanem a homíliában Jézusnak ad hangot, az ő Igéjét hirdeti. Éppen ezért alaposan fel kell készülni rá és a homília legyen rövid, rövid! –ismételte nyomatékkal Ferenc pápa. Rossz példaként idézte fel azt a történetet, amelyben az egyik hívő annak örvend, hogy talált egy szentmisét, ahol nincs prédikáció. Hallunk ugyanis arról, hogy a homília során némelyek alszanak, mások fecsegnek vagy kimennek dohányozni. De vajon a pap, püspök vagy diakónus hogyan készül a prédikációra? – tette fel a kérdést. Imádsággal, Isten Szavának tanulmányozásával, egy rövid és világos összefoglalással, mely ne menjen túl tíz percen, kérem szépen! – hangsúlyozta a pápa, majd arra is emlékeztetett, hogy a prédikátor felelőssége összekapcsolódik azok felelősségével, akiknek prédikál. Ne vádoljanak, hanem segítsenek. Ugyan kik segíthetnek a papoknak, ha nem maguk a hívek, akik őszintén közel vannak hozzájuk?

Ha odaadjuk magunkat az örömhír hallgatásának, akkor megtérünk és átalakulunk

Végül katekézisében a biblia szerepére utalt a készület során. Aki nem olvassa rendszeresen a Szentírást, nehezen tudja hallgatni és megérteni a szentmise olvasmányait. Összefoglalásképpen elmondta, hogy az igeliturgia során az evangéliumon és a homílián keresztül az Isten folytat párbeszédet a népével, amely figyelemmel és tisztelettel hallgatja őt, miközben elismeri, hogy tevékenyen jelen van. Ha tehát odaadjuk magunkat az Örömhír hallgatásának, akkor megtérünk és átalakulunk, ami által meg tudjuk változtatni önmagunkat és a világot – zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.

(vl)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS