Ferenc pápa katekézise: a különbözőségek, a természet védelme és küzdelem a korrupció ellen

0
1163
(Fotó: AP)

Az előrelátott tavaszi meleg miatt a Szent Péter téren tartották meg a szerdai általános kihallgatást, míg gyerekeknek egy nagyobb csoportja és a betegek a VI. Pál aulában követték képernyőkön az audiencia eseményeit. Ferenc pápa szokásához híven az apostoli látogatását követően röviden összefoglalta és kiértékelte chilei és perui útját.

Köszönet és taps az önkéntesek munkájáért

Mindenekelőtt tapsot kért a pápa a két derék nép számára, majd így kezdte beszédét. „Az útját járó Isten népével találkoztam azon a földön és hálát adok az Istennek, hogy minden jól ment és bátoríthattam őket a társadalmi haladásra”. Köszönetet mondott a polgári hatóságoknak a szívélyes fogadtatásért és külön háláját fejezte ki a húszezer önkéntes iránt, akik – zömmel fiatalok – egyik és másik országban is derekasan helytálltak .

A Chilében mutatkozó társadalmi feszültségek a béke szükségét jelzik

Chilei útját elemezve Ferenc pápa utalt az országban zajló társadalmi tüntetésekre, melyek még jobban kiemelték az úti-mottó aktualitását, Jézusnak tanítványaihoz intézett szavait: „Az én békémet adom nektek”. Ezeket a szavakat minden szentmisén megismételjük, kérve a meghalt és feltámadt Urat, hogy adja meg a békét, ne csak egyeseknek, hanem az egész világnak, amelyben darabokban folytatott világháború zajlik – tette hozzá szabadon a pápa. A chilei politikai vezetőktől a pápa teret kért a szolidáris találkozásokra, melyek képesek befogadni a különbözőséget is.

Minden fogvatartottnak biztosítani kell a visszailleszkedés lehetőségét

A béke és az igazságosság adományát kérte a nyolc boldogság lelkületével az első szentmise során, majd a pápa szenvedélyesen idézte fel a santiagói női börtönben szerzett személyes tapasztalatait. Hozzáfűzött szavaival ismét leszögezte, hogy minden fogvatartottnak biztosítani kell a visszailleszkedés lehetőségét, mely a reményeiket táplálja. A papokkal, szerzetesekkel, majd a püspökökkel való találkozás során az egyházat sújtó csapásra, a kiskorúak elleni szexuális visszaélésekre emlékeztetett, elutasítva minden kompromisszumot ezen a téren, de egyidejűleg meghagyva a megtisztulás és megújulás kötelező feladatát.

Felhívással a különbözőségek harmonikus együttéléséért

A mapuche indiánok dél-chilei őshazájában bemutatott szentmise – értelmezte a pápa – örömmé változtatta a drámájukat, amit a békéért és a különbözőségek harmonikus együttéléséért szóló felhívása  is sürgetett. Az északi Iquiquében tartott mise, a homokdűnék és a tenger között, az egyes népcsoportok közti találkozást szorgalmazta, azzal a sajátos igénnyel, hogy éljenek a népi vallásosság benső erejével. A chilei katolikus egyetemen a pápa a fiataloknak Szent Alberto Hurtado kérdő szavait ismételte: „Mit tenne most Krisztus az én helyemben? A pápa a fiataloknak egy átfogó képzés modelljét sugallta, mely a katolikus azonosságot olyan képességé alakítja, mely részt vesz a sokszínű és mégis egységes társadalom építésében és ahol a feszültségeket  párbeszéd útján próbálják megoldani. Szabadon hozzáfűzött szavaival a konfliktus kezelését pontosította: nem szabad a problémákat megoldás nélkül a szőnyeg alá söpörni. A felszínre került problémákra pedig párbeszéd útján kell kiutat keresni.

Együtt mondtunk nemet a gazdasági és ideológiai gyarmatosításra

Perui útját a pápa az „Együtt a reményért” mottó jegyében járta és meg is magyarázta az egység jellegét. Az egység nem egy terméketlen egyformaság, ahol minden egyenlő. Az egység ellenben különbözőségek gazdagsága, melyet a történelem és a kultúra örökít tovább. Erről tett tanúságot a pápának a perui Amazóniában tett útja, amikor elindította a pán-amazóniai szinódust, melyet 2019 októberében tartanak. Hasonló pillanatokat élt át a szentatya Puerto Maldonadó lakosaival és a Kisherceg Otthon gyermekeivel való találkozás során. „Együtt mondtunk nemet a gazdasági gyarmatosításra és az ideológiai gyarmatosításra” – emlékezett a pápa.

A korrupció a befolyásolás legveszélyesebb módja!

Peruban a pápa elismeréssel szólt az ország vezetése előtt arról, hogy megbecsülik az ország környezeti, kulturális és lelki örökségét, ugyanakkor két fenyegető veszélyre hívta fel a figyelmet: a gazdasági-társadalmi hanyatlásra és a korrupcióra. Nem tudom – kérdezte a pápa –, ti hallottatok arról, hogy itt korrupcióról beszélnek, mert én nem tudok róla – fűzte hozzá szabadon. Pedig nem csak ott van, hanem itt is. Ez a befolyásolás legveszélyesebb módja! Beavatkozik és szétrombolja a szíveket. E két dráma jelensége előtt senki maradhat közömbös, hiszen azt csak közös erőfeszítéssel tudják legyőzni. A trujillói szentmisén a pápa megemlékezett a tengerpartot sújtó Niño hurrikánról, mely súlyos csapást mért a lakosságra. Az akkor tanúsított összefogással lépjenek fel az alvilági bűnözés, az oktatás hiányosságai, a munkanélküliség és az otthon biztonsága hiánya ellen. A papokat meghívásuk szépségének elismerésére és örömeik megosztására kérte, egyúttal emlékeztette őket az egyházi közösség iránti felelősségükre. Őrizzék és ápolják emlékezetüket, benne a  népi vallásosságot és főként a Mária tiszteletet. Ez utóbbi jegyében koronázta meg a pápa a trujillói Kapu Szűzanyját, mint az Irgalmasság és a Reménység anyját.

Spirituális és egyházi jellegű zárónap Limában, sminkelés nélkül, megtéréssel!

Utazása zárónapját Limában spirituális és egyházi jellegűnek nevezte, ezért is találkozott az ország tüdejét jelentő szemlélődő klauzúrás szerzetesnővérekkel. A székesegyházban imatalálkozó keretében kérte az ország szentjeinek a közbenjárását és a püspökökkel találkozva nekik is ezt ajánlotta, főként Mongrovejoi Szent Turibiusz püspöki életpéldáját. A perui fiataloktól végül azt kérte Ferenc pápa, hogy ne sminkeljék a múltjukat, hanem fogadják Jézus megtérésre szólító felhívását.

(vl)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS