Szentmise a békéért és az igazságosságért az „újrakezdés művészeinek”

Ferenc pápa chilei szertartása

0
1012
(Fotó: EPA)

Santiago de Chile második legnagyobb közparkjában, az O’Higginsben mutatott be Ferenc pápa kedden szabadtéri szentmisét helyi idő szerint délelőtt fél 11-től.

Jézus találkozik az emberekkel, szemükbe néz

Homíliájában a béke, az igazságosság és a kiengesztelődés fontosságáról elmélkedett a nyolc boldogság alapján. A hegyi beszéd leírása így kezdődik: „A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre” (Mt 5,1). A tömeg láttára… e szavakból nyilvánvaló Jézus magatartása, amellyel elénk siet, és ez az a magatartás, amellyel Isten mindig meglepte népét. Jézus tehát elsőként „lát”, követői szemébe néz. Arcukra tekintve beindul Isten zsigeri szeretete. Nem eszmék és fogalmak indítják meg Jézust, hanem az arcok, az emberek. Az élet kiált az élethez, amelyet az Atya nekünk akar közvetíteni.

A nyolc boldogság nem passzivitásból születik

Jézus az emberek arcán, akik követték őt, visszatükröződni látta vágyaikat, törekvéseiket. Ebből a találkozásból született a nyolc boldogság felsorolása, mely az előttünk álló célokat tartalmazza. A nyolc boldogság nem egy passzív magatartásból születik, mellyel a valóságot szemléljük, sem szomorú statisztikákból vagy pórul járt próféták ajkáról, akik csak csalódottságot hintenek maguk körül. Nem születhetnek egy kattintással, egy szempillantás alatt boldogságot hirdető délibábokból sem. Éppen ellenkezőleg, a boldogságok Jézus együttérző szívéből születnek, mely találkozik a boldog életre vágyó emberek szívével. Azokéval, akik ismerik a szenvedést, az elveszettség érzést, a fájdalmat, amikor remeg a föld a lábuk alatt, vagy amikor álmaik szertefoszlanak és egy élet munkája vész el… És még inkább azoknak a férfiaknak és nőknek a szívével, akik ismerik a kitartást és a küzdelmet, de még ennél is jobban tudják, hogyan kell újrakezdeni és újra felépíteni valamit.

A chileiek az újrakezdés művészei

A chileiek szíve nagyon tapasztalt az újrakezdésben! Milyen jól tudjátok, hogyan kell újra felállni annyi összeomlás után! Ehhez a szívhez szól Jézus felhívása, ehhez a szívhez szólnak a boldogságok! – mondta a chilei híveknek Ferenc pápa. A nyolc boldogság az irgalmas szívből ered, amelyik soha nem fárad bele a reménykedésbe. Ezáltal megtapasztalja, hogy „a remény egy új nap, a mozdulatlanság kiirtása, a negatív levertség felrázása” – idézte a szentatya Pablo Neruda Nobel-díjas chilei költőt.

Aki bezárkózik, süket lesz mások életére

Jézus azáltal, hogy boldognak nevezi a szegényeket, a síró, fádalomtól szenvedő, megbocsátó embereket, gyökerestül kitép abból a bénító mozdulatlanságból, amelybe az kerül, aki nem hiszi, hogy a dolgok megváltozhatnak, aki nem hisz Isten átalakító hatalmában és testvéreiben, főleg a kiszolgáltatott, leselejtezett testvéreiben. Jézus a hegyi beszéddel fölráz minket ebből a negatív levertségből, beletörődésből, mely elhiteti velünk, hogy akkor élhetünk jobban, ha elkerüljük a gondokat, ha elmenekülünk a többiek elől, ha bezárkózunk saját kényelmes életünkbe, ha egy nyugtató fogyasztói magatartással altatjuk el magunkat. Ez a beletörődés végül oda vezet, hogy elszigetelődünk mindenkitől és süketté válunk mások életére és szenvedésére. A nyolc boldogság hozza el az új napot számunkra, akik továbbra is hiszünk a jövőben, merünk álmodni, és hagyjuk, hogy megérintsen minket Isten Lelke. Ahogy Jézus mondja:„Boldogok a békességesek: ők Isten fiai” (Mt 5,9).

Ha boldog akarsz lenni, dolgozz mások öröméért

A beletörődéssel szemben, amely felőrli kapcsolatainkat és elválaszt minket egymástól, Jézus a kiengesztelődésre szólít. Boldogok azok, akik képesek bepiszkolni a kezüket és azért dolgozni, hogy mások békében élhessenek. Boldogok, akik azon igyekeznek, hogy ne keltsenek megosztást. Ily módon a nyolc boldogság békességszerzővé tesz minket és a kiengesztelődésre ösztönöz. Örömet akarsz? Boldogságot? Boldogok, akik azért dolgoznak, hogy másoknak örömteli legyen az élete. Békét szeretnél? Tegyél érte.

Az igazságosság megköveteli, hogy mindenkivel emberként bánjanak

Ferenc pápa egy nagy tiszteletnek örvendő santiagói főpásztor, Raúl Silva Henríquez bíboros 1977-ben, egy ökumenikus hálaadáskor mondott beszédéből idézett: „Ha békét akarsz, dolgozz az igazságosságért…” És ha valaki megkérdi: mi az igazságosság? vagy esetleg úgy gondolja, hogy az abból áll, hogy ne lopj, akkor majd elmondjuk neki, hogy létezik egy másik igazságosság: az, amelyik megköveteli, hogy mindenkit emberként kezeljenek.

A békességes ember nem idegent lát a szomszédjában

A béke magvait pedig úgy tudjuk elhinteni, ha közel megyünk az emberekhez. Ha kilépünk otthonunkból, odamegyünk a nehéz helyzetben lévő emberekhez, azokhoz, akikkel nem emberként bánnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy békés jövőt építsünk – jelentette ki a pápa. A békességszerzők tudják, hogy sokszor kell megküzdeni a kisebb-nagyobb hitványságokkal, melyek abból a vágyból születnek, hogy mások kárára presztízst szerezzenek maguknak. A békességszerzők tudják, hogy nem elég azt mondani: nem ártok senkinek, mert ahogy Szent Alberto Hurtado jezsuita mondta: „Nagyszerű, ha nem ártunk senkinek, de nagyon rossz, ha nem teszünk jót”. A béke építése olyan folyamat, mely egyesít minket és kreativitásra ösztönöz minket, hogy szomszédunkban ne idegent, ismeretlen embert lássunk, hanem ennek a földnek a gyermekét. Santiago de Chile védőszentje, a Cerro San Cristóbali Szűzanya segítsen minket, hogy megéljük a nyolc boldogság szellemét: „Boldogok a békességesek: ők Isten fiai” (Mt 5,9) – zárta homíliáját Ferenc pápa a chilei fővárosban.

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS