Imádság és együttérzés jellemzi a jó papot

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája a Szent Márta-házban

0
1063
(Fotó: Vatikáni Rádió)

Meghatódás, közelség, következetesség. Ezek a lelkipásztor és „hatalma” jellemzői, melyekről Ferenc pápa a kedd reggeli szentmisén elmélkedett. Márk evangéliumának mai szakasza (Mk 1,21–28) a hatalommal tanító Jézusról beszél nekünk. Ez egy újfajta tanítás – magyarázta a pápa. Krisztus újdonsága éppen az Atyától kapott hatalom ajándéka. Az írástudókról és a törvénytudókról, bár ők is az igazságról beszéltek, az emberek mást gondoltak, mert szavaik nem jutottak el szívükhöz. Katedráról oktattak és nem törődtek az emberekkel. Jézus tanítása ezzel szemben megdöbbenést, felbolydulást kelt a szívben, mert éppen a közelség adja Jézus hatalmát. Jézus odament az emberekhez, megértette gondjaikat, fájdalmukat, bűneiket.

Közelség: Istenhez az imában, emberekhez az együttérzésben

Azért értette meg, mert közel volt hozzájuk. Befogadó volt, gyógyított és tanított a közelségével. Mi ad hatalmat a papnak? Vagy mi ébreszti fel az Atyától kapott hatalmát? A közelség: az imádságban való közelség Istenhez. Amelyik pap nem imádkozik, nem keresi Istent, elveszíti a részét. Közelség az emberekhez: az a pap, amelyik elszakad az emberektől, az nem tudja eljuttatni hozzájuk az üzenetet. Közelség, ez a kettős közelség – magyarázta a pápa. Ez a pap kenete, amelyik meghatódik Isten ajándéka előtt az imádságban, és képes meghatódni a bűnök láttán, a problémák, az emberi betegségek előtt: hagyja, hogy a lelkipásztor meghatódjon.

A kettős élet sebet üt az egyház testén

Az írástudók éppen azért veszítették el a meghatódás képességét, mivel nem voltak közel sem az emberekhez, sem Istenhez. És amikor elvész ez a közelség, a pap végül következetlen életet él. Jézus világosan szól ebben: Tegyétek, amit mondanak – az igazságot mondják – de ne azt, amit tesznek. Kettős élet. Rossz látni, amikor a papok kettős életet élnek: sebet ütnek az egyházon. A beteg pásztorok, akik elveszítették hatalmukat és kettős életet élnek. Sokféleképpen lehet kettős életet folytatni: de kettős… És Jézus nagyon szigorú velük. Nemcsak azt mondja az embereknek, hogy hallgassák meg, amit mondanak, de ne tegyék, amit ők, hanem mit is mond? Fehérre meszelt sírok vagytok: gyönyörűek a tanításban, de kívülről. Belülről meg rothadás. Így végzi az a pap, aki nincs közel Istenhez az imádságban és az emberekhez az együttérzésben.

Héli rájött, hogy hibázott és képes volt közeledni

Ferenc pápa a napi olvasmányt idézte (1Sám 1,9–20), mely Hannáról szól, aki imádkozik az Úrhoz, hogy adjon neki fiúgyermeket. Héli főpap pedig, az öreg és gyenge pap, aki már távol került Istentől és az emberektől, részegnek titulálta a magában imádkozó Hannát. Az asszony a szívében imádkozott, csupán hang nélkül mozgatva száját. Ő magyarázza el Hélinek, hogy szerencsétlennek érzi magát, és fájdalmában öntötte ki lelkét az Úr előtt. És mialatt az asszony beszélt, Héli képes volt szívében közeledni hozzá, olyannyira, hogy azt mondja neki: Menj békével! Izrael Istene adja meg neked, amit kértél. Rájött, hogy hibázott és hagyta, hogy szívéből fakadjon az áldás és a prófécia, mivel később Hanna megszülte Sámuelt.

Mindig van remény a helyes útra visszatérni

A pápa ezután így folytatta homíliáját: Én azt mondom azoknak a papoknak, akik elszakadtak életükben Istentől és az emberektől, hogy ne veszítsék el a reményt. Mindig van lehetőség. Ennek az embernek elég volt néznie, közelednie egy asszonyhoz, meghallgatni őt és fölébreszteni magában a hatalmat, hogy megáldja és próféciát mondjon. A prófécia beteljesedett és az asszonynak fia született. A hatalom: az Istentől kapott hatalom – ismételte a pápa. – Csak tőle jön. És Jézus odaadja az övéinek. Hatalom a beszédben, ami az Istenhez és az emberekhez való közelségből jön, egyszerre mindkettőből. Ez a hatalom következetességet jelent, nem pedig kettős életet. És ha egy pap elveszíti a hatalmát, legalább ne veszítse el a reményt, mint Héli: mindig van idő arra, hogy közeledjünk és fölébresszük a hatalmat és a próféciát – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS