A gyengébb iránti megvetés a Sátán műve

Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája a Szent Márta-házban

0
1134
(Fotó: Vatikáni Rádió)

Mi hajt bennünket belülről arra, hogy gúnyt űzzünk a gyengébbekből? Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmisén a Bibliában előforduló eseteteket kommentálta, amelyekben az erősebb megalázza a gyengébbet. Eme viselkedés mögött az ördög áll, akiben nincs együttérzés.

A meddő és a gyermekes asszony

A mai liturgia olvasmánya Sámuel könyvéből (1Sám 1,1–8) Elkána két feleségéről szól: Hannáról és Fenennáról. Elkána és Hanna voltak Sámuel próféta szülei. Fenennának két gyermeke volt, míg Hannának egy sem született. A szerencsés asszony ahelyett, hogy vigasztalta volna meddő társát, minden alkalmat megragad arra, hogy megalázza és bántsa, keményen fölhánytorgatva neki gyermektelenségét.

A Bibliában sok történet szól a gyengébb iránti megvetésről

A Bibliában többször előfordul hasonló eset, például ez történik Ábrahám két felesége között: Hágár és a meddő Sára között. De a férfiakra is jellemző a magatartás, hogy gúnyt űznek a gyengébből és megvetéssel viseltetnek iránta, mint ahogy Góliát és Dávid esete mutatja. De gondoljunk Jákob feleségére, vagy Tóbiáséra, akik megvetik szenvedő férjeiket. Kérdem én: mi van belül ezekben az emberekben? Mi van bennünk, mi visz arra, hogy megvessük, bántsuk, kigúnyoljuk a nálunk gyengébbeket? – kérdezte a pápa, majd így folytatta: Az érthető, amikor az erősebbel van bajunk, az irigység vezérel minket… De a gyengébbekkel? Mi hajt bennünket belülről erre? Ez egy szokványos dolog, mintha szükségem lenne rá, hogy megvessem a másikat, hogy magabiztosabb legyek. Mintha egy szükséglet lenne…

A gyerekek is tudnak kegyetlenek lenni

A gyerekek között is ez történik – folytatta gondolatmenetét a pápa, majd fölidézett egy emléket a saját gyerekkorából. A negyedben, ahol lakott, élt egy elmebeteg asszony, Angiolina, aki egész nap az utcákat rótta. Az asszonyok adtak neki némi ennivalót, néhány ruhát, de a gyerekek kicsúfolták. Azt mondták egymásnak: „menjünk, keressük meg Angiolinát, hogy szórakozzunk kicsit”. Mennyi gonoszság van a gyerekekben is, hogy a gyengébbet bántják – kommentálta a szentatya.

Ma is ezt látjuk folyton az iskolákban, a „bullizmus” (zaklatás – syerk. megj., D. G.) jelenségét, amikor erőszakosak a gyengékkel, csak azért mert az kövér, vagy ilyen, vagy olyan, külföldi vagy fekete… bántják a gyerekeket, a fiatalokat. Nemcsak Fenenna, Hágár vagy Tóbiás és Jákob felesége, hanem a gyerekek is. Ez azt jelenti, hogy van bennünk valami, ami erre ösztönöz minket. A gyengébb elleni erőszakra. És azt hiszem, hogy az eredeti bűn egyik nyomáról van szó – fejtette ki Ferenc pápa.

Miért akarjuk megsemmisíteni a másikat? Ez a Sátán műve

A pszichológusoknak talán megvan a maguk magyarázata rá, hogy miért akarjuk megsemmisíteni a másikat pusztán, mert gyenge, de én azt mondom, hogy ez az eredeti bűn egyik nyoma. Ez a Sátán műve. És valóban, a Sátánban nincs is együttérzés. Így amikor vágyat érzünk arra, hogy jót tegyünk, a szeretet cselekedeteit, azt mondjuk, hogy a Szentlélek sugallja ezt nekünk. Amikor pedig észrevesszük magunkban a vágyat, hogy bántsuk a másikat, mert gyenge, kétség nem fér hozzá, hogy ott van az ördög. Mert a másik elleni erőszak az ördög műve. Kérjük az Úrtól az együttérzés kegyelmét: Istenét, aki együtt érez velünk és segít előrehaladnunk – fohászkodott végül a hétfő reggeli szentmisén Ferenc pápa.

(gá)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS