Karácsony, a család ünnepe

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek karácsonyi körlevele

0
5713
(Fotó: Balázs Attila/MTI)

Krisztusban kedves testvéreim és híveim!

A karácsony a család ünnepe. Ilyenkor még az egymástól távol élő családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szent Családot a kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!”

Kérem kedves híveimet, hogy ne a sajtóra, ne állítólagos, ellenőrizhetetlen magánkinyilatkoztatásokra stb. hallgassanak, hanem úgy, ahogy azt a keresztségi fogadásban nevünkben ígérték keresztszüleink, a bérmáláskor már mi magunk tudatosan megismételtük, hogy a katolikus egyház tanítását követjük. Az Úr Jézus mennybemenetelkor nem adott szent apostolai kezébe kiskatekizmust, hanem élő egyházat alapított, rábízta az örök élet igéinek hirdetését: „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16). Elküldte a Szentlelket, aki „elvezet benneteket a teljes igazságra” (Jn 16,13). Ezért mi, öntudatos katolikusok csak anyaszentegyházunk hivatalos tanítására hallgatunk, és azt követjük.

Isten szeretetből teremtette az embert. Férfinak és nőnek teremtette. Bensőséges közösségre hívta meg őket: „hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 19,6). A Teremtő a házasságot azért alapította, hogy a házastársak közösségét és javát előmozdítsa, és gyermekeket nemzzenek és neveljenek. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbonthatatlan, miként Jézus Krisztus ezt megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10,9). Az áteredő bűn következtében nagyon fenyegeti a házasságot a széthúzás és a hűtlenség. Ezért közvetíti a házasság szentsége a kitartáshoz szükséges kegyelmet. A szentségi házasság Krisztusnak az egyház iránti jegyesi szerelmének a jele: „Ti, férjek, szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az Egyházat” (Ef 5,25).

Az Anyaszentegyház Jézus Krisztus titokzatos teste. A család „megmutatja és megvalósítja az egyháznak mint Isten családjának közösségi és családi természetét. Minden tagja a maga szerepe szerint gyakorolja a keresztségi (általános) papságot, hozzájárulva ahhoz, hogy a család a kegyelem és az imádság közössége legyen, az emberi és keresztény erények iskolája, s a gyermekek felé a hit első hirdetésének a helye”. Ezért nevezzük a keresztény családot családegyháznak is. Ha azt akarjuk, hogy Isten segítségével fennmaradjon egyházunk, népünk Erdély földjén is, akkor vállaljátok a keresztény családegyházat is a szentségi házasság kegyelemközvetítő erejében bízva.

Sajnos sok testvérünk kényszerül külföldre menni dolgozni, hogy eltartsa a családot. Gyakran megszakad a családi élet egysége. A hazalátogatás nem biztosítja a család megmaradását. Amint javul az anyagi helyzet, jöjjenek haza a vendégmunkások. A család hordozza együtt az élet keresztjét. A gyermekek nőjenek fel családban. A házasság azért szentség, hogy a szentségi kegyelem erősítse a házastársakat, a szülőket és a gyermekeket a keresztény hit megélésében, a családegyház tanúságtételében.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog új esztendőt kívánok főtisztelendő testvéreimnek, kedves híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2017 karácsonyán, Urunk születése főünnepén

MEGOSZTÁS