Ferenc pápa: A vallás nevében elkövetett erőszak sérti Istent

0
1022
Ferenc pápa (Fotó: REUTERS/Vatikáni Rádió)

A béke sürgető feladat, és minden vallás híveinek fohászkodniuk kell érte. Aki felelősséget hordoz, nem maradhat semleges ebben a kérdésben. Röviden ez volt Ferenc pápa beszédének lényege, amelyet a Vallások a Békéért Világtanács (World Conference of Religions for Peace) 80 tagjának mondott. A szervezet képviselőit szerdán reggel fogadta a vatikáni VI. Pál-csarnok kistermében az általános audiencia előtt.

A béke kézműves munka, amivel együtt jár az igazságosság

Mai világunkban is sürgős feladat a béke megteremtése, amikor sok népet háborúk és erőszak gyötör. A béke egyszerre isteni adomány és emberi vívmány. Ezért minden vallás híveinek fohászkodniuk és közbenjárniuk kell a békéért. Minden jóakaratú ember, főleg ha felelős beosztásban van arra hivatott, hogy tegyen a békéért, szívvel, ésszel és a két kezével egyaránt, hiszen a békét kézművesek módjára építjük. Ebben a munkában a béke és az igazságosság együtt épül – hangsúlyozta a pápa.

A vallások szerepe a béke építésében

Lelki és erkölcsi erőforrásaik révén a vallások sajátos és pótolhatatlan szerepet töltenek be a béke építésében. A vallások nem viselkedhetnek semlegesen, még kevésbé pedig kétértelműen a béke kérdésében. Aki erőszakot követ el, vagy az erőszakot a vallás nevében akarja igazolni, az súlyosan sérti Istent, aki béke és a béke forrása, és az emberiségre hagyta bölcsessége, hatalma és szépsége visszatükröződését.

Átfogó ökológiára van szükség

A Szentatya háláját és elismerését fejezte ki a Vallások a Békéért Világtanácsnak értékes szolgálatáért, amelyet a vallás és a béke érdekében végeznek. A vallások ugyanis természetüknél fogva a béke előmozdítását szolgálják az igazságosság, a testvériség, a leszerelés és a teremtett világ gondozása által. A vallásoknak össze kell fogniuk azátfogó ökológia elősegítéséért. A Biblia a segítségünkre siet ebben, amikor a Teremtő tekintetét tárja elénk a Teremtés könyvében (1,31): „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott”. A vallásokban rejlő erőforrások segíthetnek egy közös erkölcsi szövetség kifejlesztésében, amely az emberi személy méltóságát és a teremtett világ védelmét mozdítja elő.

Vallásközi együttműködésre van szükség

Hála Istennek, sok jó példa áll előttünk a világ számos részén a vallásközi együttműködésre, amellyel ellenállnak az erőszakos konfliktusoknak, elősegítik a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet. Folytassuk ezt az utat! Bízzunk a Mindenható segítségében, a hívők és sok más ember jóakaratában – mondta végül a pápa a Vallások a Békéért Világtanács képviselőinek, Isten áldását kérve munkájukra.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS