Tankönyvbemutató lelkipásztoroknak

0
1892
A tankönyv szerzői és Roos Márton temesvári megyés püspök

A temesvári egyházmegye területén tevékenykedő lelkipásztorok évente két alkalommal tartanak főesperesi kerületi, úgynevezett papi koronagyűlést. Az idei őszi összejövetelnek a Gerhardinum Római Katolikus Líceum adott otthont. A gyűlésre ez alkalommal Dirschl Johann általános helynök a világi iskolák V. osztályos tanulói számára az új tanterv előírásainak megfelelően összeállított magyar nyelvű hittankönyv két szerzőjét, Ozsváth Juditot, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet tanárát és Benedek Ramónát, a nagyváradi egyházmegyében a hitoktatás módszertani kérdéseiért felelő hittantanárt hívta meg.

Az új tankönyv bemutatása nem csupán azért időszerű, mert az egyházmegyében sok lelkipásztor vállal iskolai vallásoktatást, hanem azért is, mert ez a könyv a gyulafehérvári, a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegye pedagógusainak és lelkipásztorainak közös munkája, a romániai Tanügyi Minisztérium hozzájárulásával jelent meg és az iskolákban a gyermekek ingyenesen juthatnak hozzá – foglalta össze a találkozó témáját Dirschl Johann általános helynök. Az előadás során később arra is fény derült, hogy a tankönyv nem csupán iskolában használható, hiszen a szigorúan vett tananyag és a tanulóknak szánt feladatok mellett több gyönyörű verset, sok-sok népéneket, imát is tartalmaz, amely nem csupán a gyermekeknek, hanem a vallásoktatásban esetleg nem részesült felnőtt családtagoknak is hasznos olvasmány. Ráadásként a tankönyvhöz egy CD-lemez is jár, amely a mai technikai eszközök és internetes kapcsolat segítségével kép- és hanganyaggal, kisfilmekkel gazdagítja az adott témát. A tankönyv digitális változata megtalálható a Tanügyminisztérium honlapján  is.

Az előadás kezdetén, mintegy szemléltetőeszközként, Deák Kristóf: Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmjének néhány kockája pergett, amely azt példázta, mennyit kárt okozhat egy hibás pedagógiai módszer. Ehhez kapcsolódóan Ozsváth Judit, a tankönyv egyik szerzője megjegyezte: az iskolai tanítás ma is gyakran tanárközpontú, holott gyermekközpontúnak kellene lennie. A tankönyv elkészültének előzményeiről elmondta: amikor a Tanügyminisztérium tavasszal bejelentette, hogy megújítják az idei tankönyvet, szűk három hónapjuk volt csupán a teljes anyag összeállítására, így a már említett négy egyházmegyét képviselő, oktatással foglalkozó szakemberek többször üléseztek, a mintegy 700 internetes levél útján ötletek, tanácsok, szövegek, képek cseréltek gazdát. „Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a temesvári egyházmegyéből kapott segítséget Kocsik Zoltán aligazgatónak, Dumitru Daniel oraviczabányai plébánosnak és Burman Gabriella hittantanárnak. Most csak ketten jöttünk el Temesvárra, de a könyvnek van egy harmadik szerzője is, Nemes István, és akár egy negyediket is említhetnék, Böcskei László nagyváradi megyés püspök személyében, aki kezdettől fogva felkarolta, támogatta a munkánkat, hátteret biztosított a találkozóknak, és nagyon sok helyen képviselte a magyar nyelvű hittankönyv ügyét” – mondta Ozsváth Judit.

Tartalmát tekintve a tankönyv az eddigi gyakorlat helyett egy új tervet követ, mégpedig az egyházi évhez igazodva a liturgikus ünnepek köré csoportosítja a tudnivalókat. Ugyanakkor a hittantanításban is szemléletváltásra volt szükség, a jelenlegi tankönyvben foglaltakat Ozsváth Judit egyetlen szóval jellemezte: szeretethittan. Erre utalnak a tankönyv fejezetcímei is: A szeretet erőtere, A szeretet születése, A szeretet vonzása, A szeretet győzelme, A szeretet továbbadása.

A digitális tankönyvet, illetve a benne található jelek (ikonok) használatát Benedek Ramóna hittanár ismertette, bemutatva, miként oldhatók meg az egyes feladatok, hallgathatók meg a számítógép segítségével a versek, énekek.

Az ülés végén Ozsváth Judit egy örömhírrel is szolgált a temesvári egyházmegyében tevékenykedő lelkipásztorok és hitoktatók számára: a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által minden nyáron megrendezett Bolyai Nyári Akadémia római katolikus hittanári szekciója jövőre Temesváron lesz. Az egyhetes továbbképző társszervezője a Temesvári Római Katolikus Püspökség.

Sipos Enikő