Merev szívvel nem értjük meg Isten irgalmasságát

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája

0
1288
Ferenc pápa misézik a Szent Márta-házban. (Fotó: Vatikáni Rádió)

A liturgia már második napja a Jónás próféta könyvéből vett olvasmányt(Jón 3,1-10) tárja elénk, elgondolkodtatva minket Isten irgalmasságáról, amely megnyitja szívünket és mindent legyőz. Ferenc pápa erről elmélkedett kedden reggel, a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. Jónás egy keményfejű próféta volt, aki meg akarta tanítani Istennek, hogy működnek a dolgok. A liturgia holnap beszéli el nekünk az utolsó fejezetet, de mindannyian jól ismerjük a történetet. Az Úr azt kéri Jónástól, hogy térítse meg Ninive városának lakóit. Először a próféta megszökik és nem hajlandó megtenni, amit Isten kér tőle. Másodszorra megteszi és jól is sikerül neki, ugyanakkor méltatlankodik, felháborodik azon, hogy az Úr megbocsát a népnek, amelyik nyitott szívvel bűnbánatot tart. Jónás makacs volt, de még inkább merev. Ridegségben szenvedett, megkeményedett a lelke – állapította meg a pápa.

Isten szíve mindig nyitott a megbocsátásra

A megátalkodott lelkűek, a merevek nem értik, mi Isten irgalmassága. Olyanok, mint Jónás. „Azt kell hirdetnünk, hogy akik rosszat tettek, azokat meg kell büntetni és a pokolra kell jutniuk…” A rideg emberek nem képesek kitárni a szívüket úgy, ahogy az Úr. A merevek nyúlszívűek, apró szívük zárva, a puszta igazsághoz ragaszkodnak. És elfeledkeznek róla, hogy Isten igazsága testté lett Fiában, aki irgalmasság lett, megbocsátás.Elfelejtik, hogy Isten szíve mindig nyitva a megbocsátás előtt.

Az önfejűek éppen arról feledkeznek el, hogy Isten mindenhatósága elsősorban irgalmán és megbocsátásán keresztül mutatkozik meg. Nem könnyű megérteni Isten irgalmasságát, nem könnyű – ismételte el a pápa. Sok imára van szükség ahhoz, hogy megértsük, mert egy kegyelem. Mi az „ezt tetted velem, most én is ezt teszem veled”-hez szoktunk, a „majd én megfizetek neked” – igazságához. De Jézus fizetett értünk és továbbra is fizet.

Isten mindenhatósága irgalmában nyilvánul meg

Visszatérve Jónás történetére, Isten meghagyhatta volna a prófétát a maga konokságában és merevségében, ehelyett azonban elment hozzá, hogy beszéljen vele és meggyőzze, megmentette, mint ahogy Ninive lakóit is. Ő a türelem Istene, aki tud simogatni, aki ki tudja tágítani a szívünket.

Ez ennek a prófétai könyvnek az üzenete: a prófécia, a bűnbánat, az irgalmasság, a nyúlszívűség és a konokság közti párbeszéd. De Isten irgalmassága mindig győzedelmeskedik, mert mindenhatósága éppen az irgalomban mutatkozik meg. Ferenc pápa azt tanácsolta tehát a híveknek, hogy vegyék kézbe a Bibliát és olvassák el Jónás könyvét – rövid, alig három oldalt tesz ki -, és nézzék meg, hogyan cselekszik az Úr, milyen az ő irgalmassága, hogyan alakítja át szívünket. És mondjunk köszönetet az Úrnak, amiért oly nagyon irgalmas.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS