Közelebb kerülni egymáshoz a Magyarok Nagyasszonya vezetésével

0
1190
Fotó: pixabay.com

EVANGÉLIUM 

Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” (Lk 1,26-28)

Amikor két ember találkozik, gyakran elhangzik egyik vagy másik részéről: örülök, hogy megismertük egymást. Egyik alkalommal valaki erre a kijelentésre a következőképpen reagált: nem ismertük meg egymást, csak találkoztunk. Valóban fontos ez a különbségtétel, ugyanis a másik ember megismeréséhez – sőt, önmagunk megismeréséhez is – egy élet sem elég. Ha viszont elég nyitottak vagyunk az élet ajándékai iránt, akkor fokozatosan  Közelebb kerülhetünk önmagunkhoz és egymáshoz, ismerkedhetünk. Önmagunk megismerése és mások megismerése sokkal egyszerűbb lenne, ha Istent is meghívnánk e folyamatba, ővele járva közelednénk egymáshoz.

Az Istennel járásban nagyon sokat segít a Boldogságos Szűzanya, hiszen ő előttünk járt, a legközelebb volt Istenhez: ő hozta világra az Isten-embert, ezért ő nagyon jól ismeri a módját, hogyan lehet a leggyorsabban élő kapcsolatba kerülni mennyei Atyánkkal. Aki Máriával kapcsolatba kerül, gyorsabban halad Isten felé. Aki Máriával találkozik, gyorsabban ismeri fel benne és általa Isten nagy műveit.

Ezt az igazságot ismerte fel Szent István királyunk, aki – halála előtt – önmagával együtt országát is felajánlotta a Szűzanyának. Látta ugyanis, hogy nem a pogányság a helyes út. Aki pogányként él, a saját elképzelései szerint él, saját isteneit követi. Akinek pedig sok istene van, az sokfelé szakad, míg végül megszakad. A mi Istenünk olyan Isten, aki egységben akar tartani minket, s ez az egység nem más, mint a szeretetben való egység!

Ennek bizony még ma is híjával vagyunk, amikor hárman négyfelé szakadunk.
Mondhatnánk azt is, hogy ez magyar sajátosság, de akkor helyesebb, ha azt mondjuk: ez pogány sajátosság! Aki több istent imád, az megszakad, mert mindegyik isten maga felé húzza, és kifeszítve, megfeszítve a szerető Isten nélkül lenni lehet – de nem érdemes!

Mi is választhatunk, ahogy Szent István tette! Újra meg újra felajánlhatjuk magunkat Istennek, akihez a Magyarok Nagyasszonya, a Miasszonyunk elvezet. Különös kapcsolatba n vagyunk és lehetünk keresztényként és magyarként is Szűzanyánkkal, ha továbbra is oltalmát és segítségét kérjük. Legyünk hűek hozzá és nemzetünkhöz – kívánom mindannyiunknak! Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya – könyörögj érettünk!

Sajgó Balázs

(A szerző gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze, írása a Vasárnap 2017. október 8-ai számában jelent meg.)