Ferenc pápa levele az ökumenikus Bose közösséghez

0
2899
(Fotó: Vatikáni Rádió)

Ferenc pápa szerdán levelet küldött Enzo Bianchi testvérnek, az észak-olaszországi Bose ökumenikus közösség alapítójának abból az alkalomból, hogy az aostai monostorukban szeptember 6-a és 9-e között tartják az ortodox lelkiség 25. nemzetközi találkozóját. Az immár hagyományos összejövetel idei témája a befogadás adománya, amelynek jegyében a résztvevők áttekintik azt a rendkívül gazdag keleti keresztény lelki hagyományt, amelynek jegyében kolostorok, közösségek, falvak, városok és országok befogadták a jövevényeket. Az idei esemény kiemelkedő rangját jelzi Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Teodor, Alexandria és egész Afrika görög ortodox pátriárkájának a jelenléte.

A befogadás adománya téma meggyőző erejű és időszerű

Ferenc pápa levelében a bosei ökumenikus találkozó témáját „meggyőző erejűnek és időszerűnek” nevezi, hiszen igaz, hogy „a vendéglátás egy adomány, amit elsőként is úgy kaptunk. Egy olyan világnak a vendégei vagyunk, amelyet értünk teremtettek és amit meg kell őriznünk, nekünk, akik mi magunk is átmenetileg vagyunk itt, jövevények, idegenek ezen a földön, mert vendégként meghívást kaptunk a mennybe, aminek polgártársai leszünk” – utal a pápa üzenete Pál apostol filippi levelének egyik híres passzusára, amely így tanít: „A mi hazánk azonban a mennyben van” (Fil 3,30). „Időközben mint vándortanítványoknak, a mi hivatásunk abban áll, hogy tekintetünket arra szegezzük, ami nem ismer alkonyt, vagyis a soha el nem múló szeretetre (1Kor 13,8), hogy befogadjuk egymást, mint az Úr adományait, hogy segítő szeretettel kölcsönösen törődjünk egymással, hogy együttérzéssel vegyünk részt a szenvedők fájdalmában, miközben rossznak tekintjük a többieket ért csapásokat” – idézett a pápa Nicolas Cabasilas, 14. századi bizánci ortodox misztikus teológus Élet Krisztusban című klasszikus művéből.

Növekedjenek a „szív vendéglátásának” testvéri és érett érzései

Ferenc pápa az összejövetel résztvevői számára „alázatos és őszinte meghallgatást és megfontolást kíván azért, hogy mindinkább növekedjenek a szív vendéglátásának testvéri és érett érzései, oly módon, hogy miközben a mennyek országa felé zarándokolunk, nyerjünk ösztönzést mind több bátor és konkrét lépés megtételére a teljes közösség felé vezető úton. Végül a résztvevőkre és a találkozóra a Lélek ajándékainak a bőségét óhajtotta, cserébe kérve imádságukat őérette.”

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa elnökének üzenete

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke szintén üzenetet küldött a bosei közösség találkozójára. Koch bíboros azért nem tud idén személyesen részt venni az aostai ökumenikus összejövetelen, mert szeptember 5–9 között a görögországi Lerosz szigetén azt a konferenciát vezeti elnökként, amelyet a katolikus egyház és az ortodox egyház nemzetközi vegyes bizottsága folytat az ökumenikus párbeszéd terén. A leroszi kongresszus folytatja az olaszországi Chietiben tavaly tartott megbeszélést, amelyen közzétették a Szinodalitás és a primátus az első évezredben. Az egyház egysége szolgálatában egy közös megértés felé című közös dokumentumot, aminek a nyomdokán szeretne továbblépni a mostani megbeszélés.

A befogadás adománya a keresztény lelkiség szívét érinti    

A befogadás adománya téma – írja Koch bíboros a bosei konferenciára küldött üzenetében – a keresztény lelkiség szívét érinti. Nem véletlen, hogy a keresztény hit legnagyobb titkát, a Szentháromságot éppen az Ábrahám vendégsége jelenettel ábrázolták – utalt a bíboros Andrej Rubljov Szentháromság-ikonjára. Példaértékű gesztusában Ábrahám tapasztalatot szerez arról, hogy miközben megvendégeli az idegent, önmaga  lesz Isten vendége, céloz a bíboros üzenete Jézus utolsó vacsorai beszédére: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött”  (Jn 13,20).

Aki befogadja a jövevényt, Isten vendége lesz

De még mélyebben és ellentmondásos módon, aki befogad, az szerez tapasztalatot arról, hogy őt magát befogadta az Isten. Ennek megfelelően Ábrahám vendéglátásának az ikonja nemcsak az ember vendéglátásáról szól, hanem az Istenéről is. Az Eucharisztiát jelképezi, amelyben a Szentháromság meghív mindenkit arra, hogy vegyen részt az ő isteni közösségében. A megváltottak mennyei lakomájáról beszél Jézus az egyik példabeszédében: „Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, és megy, hogy kiszolgálja őket” (Lk 12,37).

Orosz lelkiség: : „A Szentháromság a mi szociális programunk”

A Szentháromság nem egy elvont fogalom – hangsúlyozza a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke, idézve Nyikolaj Fjodorov orosz filozófustól: „A Szentháromság a mi szociális programunk”. A mai migrációs kihívás kapcsán Kurt bíboros Max Weber híres megkülönböztetését idézte a meggyőződés és a felelősség etikájáról. De hogyan lehet a meggyőződést felelősséggel alkalmazni? – tette fel a kérdést, majd Ferenc pápa és Bertalan pátriárka Leszbosz szigeti közös nyilatkozatára utalt, amely megállapítja, hogy az igazi felelősség nem határolja le a vendéglátást, hanem ellenkezőleg, kiterjeszti azt, de ezzel egyidejűleg válaszolni akar azokra a kiváltó okokra, amelyek embereket indítottak tömegével arra, hogy jobb életkörülményeket keressenek.

Az alapprobléma a migrációt kiváltó okokban rejlik

Ezt a kijelentését Kurt Koch bíboros azzal is megerősítette, hogy Ferenc pápa és Kirill pátriárka 2016. február 12-ei közös nyilatkozatára emlékeztetett, amely elsősorban a migráció sokféle kiváltó okaira hívta fel a figyelmet, amelyeket pedig a különféle konfliktusok és a javak egyenlőtlen elosztása váltanak ki. Végül annak a jókívánságának adott hangot üzenetében Kurt Koch bíboros, hogy a találkozó legyen alkalom az ortodoxok és katolikusok között egy olyan közös útra, mint amit az emmauszi zarándokok jártak be, akik egymást közt vitatkoztak, de az feltámadt Úr kíséretében és társaságában.

(vl)/Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS