Ferenc pápa Úrangyala imádsága Nagyboldogasszony napján

0
1580
Spanyol zarándokok... (Fotó: ANSA/Vatikáni Rádió)

Szűz Mária mennybevételének napja főünnep, Olaszországban munkaszüneti nap is, így Ferenc pápa délben az Apostoli Palota dolgozószobája ablakából imádkozta a téren összegyűlt hívekkel a Mária köszöntő imádságot.

A legnagyobb ajándék, amit Mária Erzsébetnek és az egész világnak hozott, maga Jézus

A Boldogságos Szűz Mária mennybevételének mai főünnepén az evangélium bemutatja nekünk azt a fiatal názáreti lányt, aki az angyali üzenet vétele után sietve elindul, hogy Erzsébet mellett legyen, aki csodálatos áldottságának utolsó hónapjaiban van – kezdte beszédét a pápa. Megérkezvén hozzá, Mária leolvassa a szájáról azokat a szavakat, melyek az Áve Mária, az Üdvözlégy Mária imádság szavai: „Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse” (Lk 1,42). Valójában a legnagyobb ajándék, amit Mária Erzsébetnek és az egész világnak hozott, maga Jézus, aki már benne él, nem is csak a hit és a várakozás által, mint az Ószövetség megannyi asszonya esetében, hanem mert Jézus a Szent Szűztől öltött emberi testet az üdvösség küldetésére.

Jézus láthatatlan, bár valóságos jelenléte mindennek értelmet ad, az életnek, a családnak…

Erzsébet és férje, Zakariás házában, ahol korábban gyerek híján szomorúság uralta a házat, most öröm költözik a gyermek érkezése miatt, aki a nagy Keresztelő János, Jézus előfutára lesz majd – emelte ki a pápa. Amikor Mária megérkezik, az öröm túlárad, a szívek repesni kezdenek, mert Jézus láthatatlan, bár valóságos jelenléte mindennek értelmet ad, az életnek, a családnak, a nép üdvösségének…, mindennek! Ez a teljes öröm érződik Mária hangján keresztül is abban a csodálatos imában, amit Lukács evangélista ránk hagyott és amit első latin szaváról Magnificat-nak hívunk.

Az alázatos hatalmas, mert alázatos, és nem azért, mert erős

Istent dicsérő ének ez – folytatta a pápa –, aki nagy dolgot tesz a világ előtt ismeretlen alázatos személyeken keresztül, mint Mária és mint jegyese, József, továbbá mint a hely, ahol élnek: Názáret. A nagy dolgok, amit Isten művel az alázatosakkal azok a nagy dolgok, amit Isten a világban tesz az alázatosakkal, mert az alázat olyan, mint a légüres tér, mely helyet hagy Isten számára. Az alázatos hatalmas, mert alázatos, és nem azért, mert erős. Ez az alázatos ember és az alázat nagysága! Szeretném megkérdezni tőletek, de magamtól is – ajánlotta a pápa – de csak halkan válaszoljunk rá, mindenki a szívében: „Hogyan állok az alázattal?”

Isten az üdvösségtervét a kicsikkel és a szegényekkel tölti be, akik hisznek benne

A Magnificat az irgalmas és hűséges Istenről énekel, aki üdvösségtervét a kicsikkel és a szegényekkel tölti be, akik hisznek benne, akik bíznak a szavában, miként Mária. Íme, Erzsébet felkiáltása: „Áldott vagy te, aki hittél” (Lk 1,45). Abban a házban Jézus érkezése Márián keresztül nemcsak az öröm és a testvéri közösség érzetét keltette, hanem a hit légkörét is, mely reménységre, imádságra és dicséretre indít.

Hozza el nekünk, családjainknak, közösségeinknek azt az adományt, ami maga Jézus Krisztus!           

Szeretnénk, ha mindez napjainkban is megtörténne az otthonainkban! – folytatta a pápa. A Boldogságos Szűz Mária mennybevételét ünnepelve, azt szeretnénk, hogy még egyszer hozza el nekünk, családjainknak és közösségeinknek azt a hatalmas adományt, azt az egyedüli kegyelmet, amit mindig és minden más kegyelmet megelőzően kell kérnünk, még ha azokat a szívünkben is hordozzuk, vagyis azt a kegyelmet, ami maga Jézus Krisztus! Jézust elhozva, a Szűzanya nekünk is elhozza a jelentéssel teli új örömet, új képességet hoz számunkra, hogy hittel éljük meg a legfájdalmasabb és legnehezebb pillanatokat; az irgalmasság képességét hozza el, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy megértsük egymást és hogy támogassuk egymást.

Megköszönjük neki, hogy mindig előttünk jár az élet és a hit zarándokútján

Mária az erény és a hit modellje. Őt, a mennybe Felvettet szemlélve ma, földi útjának végleges befejeztével, megköszönjük neki, hogy mindig előttünk jár az élet és a hit zarándokútján, megköszönjük neki, ő az első tanítvány. Kérjük tőle, hogy őrizzen meg és támogasson minket, hogy hitünk erős, örömteli és irgalmas hit legyen. Kérjük, segítsen bennünket szentté válni, hogy találkozzunk vele egy nap a Paradicsomban.

Felhívás és köszöntés az Úrangyala után

Az Úrangyala közös imádsága után a Szentatya így folytatta: Máriára, a Béke Királynőjére – akit ma a Paradicsom dicsőségében szemlélünk – szeretném rábízni ismét mindazon népek szorongásait és fájdalmait, akik a világ számos részén természeti csapások, szociális feszültségek és konfliktusok miatt szenvednek. Anyánk a mennyben érje el mindenki számára a megvigasztalódást, a derű és az egység jövőjét! Köszöntelek benneteket római és a világ minden részéből érkezett zarándokok. Végül külön köszöntötte a pápa a velencei Mira fiataljait  és Noci Don Bosco társulatát. Spanyol és lengyel zászlókat látok, üdvözlet…! Szép ünnepet! Köszönet, hogy eljöttetek, szép ünnepet Mennybevétel napján és kérem, ne feledkezzetek meg imádkozni értem! Jó étvágyat és viszontlátásra! – fejezte be Úrangyala imádságát Ferenc pápa Szűz Mária mennybevételének napján.

Forrás: Vatikáni Rádió