Urunk színeváltozása a reménység üzenetét közvetíti számunkra

Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága

0
1400
A rekkenő melegben is eljöttek (Fotó: REUTERS/Vatikáni Rádió)

A Szent Péter téren összegyűlt hívekhez intézett beszédében Ferenc pápa Urunk színeváltozásáról elmélkedve kifejtette: a transzfiguráció arra szólít bennünket, hogy találkozzunk Jézussal és az isteni szeretet tanúiként szolgáljuk testvéreinket.

A pápa utalt a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely azt beszéli el, hogy Péter, Jakab és János apostolok tanúi voltak a Tábor hegyen Urunk színeváltozása rendkívüli eseményének. Jézus maga mellé vette őket és „fölment külön velük egy magas hegyre” (Mt 17,1).

Miközben imádkozott, arca megváltozott: ragyogott, mint a nap, és ruhája vakító fehér lett, mint a fény. Ekkor megjelent Mózes és Illés és beszélgetni kezdtek az Úrral.
Ezt látván, Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek”. Még be sem fejezte szavait, amikor egy fényes felhő beborította őket. Urunk színeváltozásának eseménye a remény üzenete – ilyenek leszünk mi is, vele – arra szólít minket, hogy találkozzunk Jézussal és szolgáljuk testvéreinket.

Szakadjunk el a világi dolgoktól és szemléljük Jézust

A tanítványok felmenetele a Tábor hegyre arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk: fontos, hogy elszakadjunk a világi dolgoktól, hogy felfelé tekintsünk és szemléljük Jézust. Figyelmesen és imádsággal hallgassuk Krisztust, az Atya szeretett Fiát, keressük az ima olyan pillanatait, amelyek lehetővé teszik, hogy engedelmesen és örömmel befogadjuk Isten szavát. Ebben a spirituális felemelkedésben, elszakadva az evilági dolgoktól, arra kaptunk meghívást, hogy ismét felfedezzük az evangéliumról való elmélkedés, a Biblia olvasásának békítő és újjáteremtő csöndjét, amely elvezet egy szépségekben, ragyogásban és örömben gazdag cél felé. Amikor ezt tesszük, Bibliával a kezünkben, csöndben, kezdjük érezni ezt a benső szépséget, ezt az örömet, amelyet Isten szava ébreszt bennünk.

Keressük az Urat és a vele való találkozást

Ebből a szempontból a nyári időszak gondviselésszerű pillanat ahhoz, hogy növekedjünk törekvésünkben, amely keresi az Urat, a vele való találkozást. Ebben az időszakban a diákok mentesek az iskolai elkötelezettségeiktől, sok család tölti szabadságát. Fontos, hogy a pihenés és a mindennapi elfoglaltságoktól való elszakadás időszakában feltöltsük a test és a lélek erőit, elmélyítsük lelki életünket.

Feltöltődve a Szentlélekkel „jöjjünk le a hegyről” és éljünk a szeretet törvénye szerint

Urunk színeváltozása csodálatos megtapasztalásának végén a tanítványok lejöttek a hegyről, szemük és szívük átalakult az Úrral való találkozás hatására. Ezt az utat mi is megtehetjük. Jézus egyre élőbb újrafelfedezése nem öncélú, hanem arra indít bennünket, hogy „lejöjjünk a hegyről”, feltöltődve az isteni Lélek erejével, hogy döntsünk a megtérés új lépéseiről, és hogy szüntelenül tanúságot tegyünk a szeretetről, mint a mindennapi élet törvényéről. Krisztus jelenlététől és szavának lelkesítő erejétől átalakulva Isten éltető szeretetének konkrét jelei leszünk minden testvérünk számára, különös tekintettel a szenvedőkre, a magányosakra, a magukra hagyatottakra, a betegekre, férfiak és nők sokaságára, akiket a világ különböző részein igazságtalanság, hatalmi túlkapások, erőszak révén aláznak meg.

Mária oltalmazza mindenki nyári szabadságát

Urunk színeváltozásakor hallatszik a mennyei Atya hangja, aki ezt mondja: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Tekintsünk Máriára, a „meghallgatás Szűzanyjára”, aki mindig készen áll, hogy befogadja és megőrizze szívében isteni Fiának minden szavát (vö. Lk 1,51). Anyánk és Isten Anyja segítsen bennünket, hogy összhangba kerüljünk Isten szavával, hogy Krisztus váljon egész életünk világosságává és vezérévé – mondta a pápa, majd Mária oltalmába ajánlotta mindenki vakációját. Legyen örömteli és termékeny mindenki nyári szabadsága, de különösen azoknak a nyara felett őrködjön a Szűzanya, akik nem mehetnek vakációra életkoruk, egészségi állapotuk vagy munkájuk, anyagi nehézségeik, egyéb problémáik miatt. Legyen így is ez a kikapcsolódás időszaka, amelyet baráti jelenlétek és örömteli pillanatok vidítanak fel.

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, családokat, társulatok tagjait. Külön kiemelte az olasz fiatalok csoportjait, majd mindenkinek szép vasárnapot és jó ebédet kívánva búcsúzott, kérve a hívek imáit.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS