Ferenc pápa üzenetet küldött a Kolumbusz Lovagok éves ülésére

0
1141
Kolumbusz Lovagok a chicagói székesegyházban (Fotó: AP/Vatikáni Rádió)

Augusztus 1–3. között tartják St. Louisban, Missouri államban a Kolumbusz Lovagok, a világ legnagyobb katolikus jótékonysági szervezetének éves ülését, amelynek témája: „Meg vagyunk győződve Isten szeretetéről és erejéről”. „Ez minden keresztény élet és küldetés titkos forrására mutat rá. Arra a meggyőződésünkre, hogy Isten üdvözítő szeretete, amely Fia halálában és feltámadásában nyilatkozott meg és a Szentlélek által szétáradt szívünkben arra ösztönöz minket, hogy mindenkivel megosszuk az üdvösségJóhírét” – írja a pápa üzenetében. Ez a meggyőződés húzódik az evangelizáció iránti lelkesedésünk mélyén, mert „rendelkezésünkre áll az élet és a szeretet kincstára, amely nem csaphat be, az üzenet, amely nem manipulálhat, és nem csalhat meg” (Evangelii Gaudium, 265).

Isten szeretetének és erejének megtapasztalása és megélése az egyház szívében vezetett a Kolumbusz Lovagok megalapításához

Isten szeretetének és erejének megtapasztalása és megélése az egyház szívében vezetett a katolikus világiak, dolgozók, férjek és apák testvéri és jótékonysági szervezetének, a Kolumbusz Lovagok megalapításához. A rend története bizonyítja, hogy az evangéliumi mustármaghoz hasonlóan miként növekedhet az Isten szeretetéből fakadó szolidaritás és kölcsönös aggodalom valami sokkal nagyobb dologgá, ami hozzájárul Isten dicsőségéhez, országa terjesztéséhez és az egyház egyetemes küldetéséhez.

A lovagok segítik a szilárd alapok megteremtését a társadalom megújításához

A pápa gyakran megállapítja, hogy manapság egy új világháború zajlik darabokban. Egy istentelen vágy hajt a hatalomért, az uralkodásért, legyen az gazdasági, politikai vagy katonai célú. Ez elmondhatatlan erőszakhoz, igazságtalansághoz és szenvedéshez vezet az emberi családban. Isten szolgája Michael McGivney, a Kolumbusz Lovagok alapítójának elképzeléséhez hűen a rend tagjai, plébániái, helyi tanácsai nagylelkűen válaszolnak erre a kihívásra. Elkötelezik magukat a világ megszentelésére azáltal, hogy napi feladataikat az evangélium szellemében végzik és tanúságtételük által megmutatják Krisztust. Ezzel segítik a szilárd alapok megteremtését a társadalom megújításához, hozzájárulnak a szívek megváltozásához és a béke építéséhez személyként és közösségként.

Erőfeszítések a házasság szentségének, a családi élet méltóságának és szépségének védelmében és előmozdítására

Ferenc pápa nagy elismeréssel szól a Kolumbusz Lovagok fáradhatatlan erőfeszítéseiről, amelyeket a házasság szentségének, a családi élet méltóságának és szépségének védelmében és előmozdítására tesznek. A szilárd családi értékek megerősítése és a nagyobb közösség morális egészsége iránti felelősség hozzájárul a társadalmi szövet polarizálódásának és általános romlásának legyőzéséhez. Ez ugyanis növekvő aggodalom forrása a leggazdagabb társadalmakban.

Támogatják közel-keleti testvéreinket

A pápa háláját fejezi ki a Kolumbusz Lovagoknak azért, hogy támogatják közel-keleti testvéreinket abban, hogy tanúságot tegyenek az Úr iránti hűségükről, gyakran nagy személyes áldozatok árán. Nem hunyhatunk szemet azok szenvedése felett, akiket a testvérgyilkos erőszak és a vallási fanatizmus hontalanná tett vagy menekülésre kényszerített ősi lakhelyükről. A Kolumbusz Lovagok Menekült Segélyező Alapja méltó jele annak, hogy a rend szilárdan elkötelezi magát a keresztény testvéreink iránti szolidaritás és a velük alkotott szeretetközösség kifejezésére. A Szentatya kéri, hogy imádkozzanak a szükségben levőkért, a szívek megtéréséért és az erőszak örvényének, a gyűlöletnek és az igazságtalanságnak a felszámolásáért a közel-keleti régióban.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS