Érettségi: katolikus iskolák a számok tükrében

1
4149
A kép illusztráció (Forrás: NyugatiJelen.com)

Az érettségik ideje egyszersmind a számvetések ideje is. Ilyenkor fény derül arra, hogy mit (nem) sikerült átadni az eltelt tizenkét iskolai évben a diákoknak, illetve hogy ki-ki mit nem tanult meg. Tetszik, nem tetszik, ilyenkor nemcsak a diákok közt áll fel néha meglepő rangsor – nem azok végeznek az első helyeken, akiknek addigi eredményeik alapján kellene –, hanem az iskolákat is rangsorolják. Természetesen ezek a döntések, beskatulyázások vitathatóak, hiszen van, ahol a statisztikát eleve megszépítik azáltal, hogy a nem érettségire való tanulókat utolsó tanévben megbuktatják, máshol pedig odaengednek mindenkit, aki elvégezte a tizenkét osztályt. Mégis – talán az emberi mivoltból fakadóan – szeretünk érettségi átlagokban és ezekben a vitatható rangsorokban gondolkodni, ezek alapján összemérni az intézményeket.

Az alábbiakban néhány, a Bacalaureat.edu.ro oldalról származó adatot közlünk a Romániában fennálló, magyar nyelven oktató római katolikus iskolák diákjainak eredményeiről.

 

Legmagasabb érettségi átlagok iskolánként

 • Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum (Szatmárnémeti): 9,86
 • Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium (Csíkszereda): 9,23
 • Gerhardinum Római Katolikus Líceum (Temesvár): 9,17
 • Római Katolikus Teológiai Líceum (Marosvásárhely): 8,97
 • Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Nagyvárad): 8,65
 • Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum (Gyulafehérvár): 8,61
 • Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum (Gyimesfelsőlok): 7,77
 • Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont (Nagykároly): 7,75

 

Sikeresen érettségiző diákok aránya

 • Segítő Mária-gimnázium: 91,21% (91 diákból 83)
 • Gerhardinum-líceum 86,21% (29 főből 25)
 • Hám János-líceum: 83,72% (43-ból 36 diák)
 • Gróf Majláth Gusztáv Károly-iskola: 68,75 % (16 beiratkozottból 11)
 • Római Katolikus Teológiai Líceum: 46,15% (26-ból 12 fő)
 • Szent László-líceum: 43,86% (57 tanulóból 25)
 • Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum: 28,57% (42 beiratkozottból 12)
 • Kalazanci Szent József-líceum: 23,53% (51 jelöltből 12 volt sikeres)

 

Összevetés

A katolikus iskolák sikerességi mutatóit az alábbiakban összevetjük az adott megyében működő egyéb felekezeti iskolákkal, és a sikerességi arány alapján állítjuk sorba, zárójelben közölve a legmagasabb érettségi jegyeket:

Szatmár megye:

 • Hám János-líceum 83,72% (9,86 a legjobb jegy)
 • Nicolae Steinhard Ortodox Teológiai Líceum 64,15%  (9,48 a legjobb)
 • Szatmári Református Kollégium: 50% (8,82)
 • Kalazanci Szent József-líceum 23,53% (7,75)

*

Bihar megye:

 • Bétel Pünkösdista Teológiai Líceum: 100% (9,93)
 • Emanuel Baptista Teológiai Líceum: 100% (9,95)
 • Iuliu Maniu Görögkatolikus Líceum 91,38% (9,90)
 • Roman Ciorogariu püspökről elnevezett ortodox líceum: 80,95% (8,68)
 • Lórántffy Zsuzsanna Református Líceum: 44,19% (8,28)
 • Szent László-líceum: 43,86% (8,56)

*

Temes megye:

 • Baptista Teológiai Líceum: 87,72% (9,60)
 • Gerhardinum Római Katolikus Líceum 86,21% (9,17)
 • Logos Pünkösdista Teológiai Líceum: 76,92% (9,23)

*

Fehér megye:

 • Nagy Szent Vazul Görögkatolikus Teológai Líceum:  71,42% (9,46).
 • Szent Simion Stefan Ortodox Szeminárium 89,23% (9,36)
 • Bethlen Gábor Kollégium: 73,86% (9,50)
 • Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum 68,75%  (8,61)

*

Hargita megye:

 • Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 91,67% (9,91)
 • Segítő Mária-gimnázium: 91,21% (9,23)
 • Berde Áron Unitárius Kollégium: 90,28% (9,82)
 • Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum: 28,57% (7,77)

*

Maros megye:

 • Marosvásárhelyi Református Kollégium: 80,30% (9,32)
 • Római Katolikus Teológiai Líceum: 46,15 (8,97)

Gondot okozó tantárgyak

Az alábbiakban iskolánkénti kimutatásokat találnak arra nézvést, hogy hol melyik tantárgy okozott gondot a végzősöknek. Nagyon sok esetben csak egy tantárgyból történt bukás, ez pedig jellemzően a román volt, ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy jó néhány esetben a diákon az sem segített volna, ha eléri az ötöst, mert a négy jegy átlaga nem érte volna el a szükséges hatost.

Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont

A végzősök közül négyen elérték az ötöst, azonban vizsgaátlaguk kisebb, mint hatos. A többi diáknak bukást okozó tantárgyak: román 23 esetben, matematika szaktantárgy két esetben, további tíz esetben a diákok több tantárgyból is elhasaltak (román és matematika szaktantárgyakból hatszor; román, magyar és matematika szaktantárgyakból egy esetben; román, matematika szaktantárgyból és a földrajz választható vizsgatantárgyból egy esetben; román és történelem szaktantárgyból egy esetben; a román és földrajz választható vizsgatárgyból egy esetben).

Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum

Egy végzős minden tárgyból elérte az ötöst, de nem sikerült hatos átlagot szerezzen. A sikertelenség románból két esetben, földrajz választott vizsgatantárgyból egy esetben, románból és történelem szaktantárgyból egy esetben áll fent.

Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

Öt esetben a román okozott gondot, egy esetben pedig a román és a földrajz választott vizsgatárgy.

Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum

Négy tanuló bukott meg matematikából, hat románból. Egyiküknek nem sikerült teljesíteni a földrajz választott vizsgatárgy követelményeit. Többeknek nem csupán egy tantárgy okozott gondot. Hét tanuló bukott meg románból és matematikából, egy diáknak a román, matek és a földrajz okozott gondot, egyiküknek a történelem szaktantárgy és földrajz választható vizsgatárgy, egy tanulónak a román, magyar és a matek, egyiküknek a román és a választható földrajz vizsgatárgy, egyszer a román és történelem szaktantárgyak okoztak gondot, egy diák pedig minden tantárgyból megbukott.

Gerhardinum Római Katolikus Líceum

Két diák nem jelent meg a vizsgán, ketten pedig elérték mindenből az átmenőt, azonban a hatos érettségi átlaguk nem jött ki.

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Öt diák megbukott románból, kettő nem érte el a hatos átlagot

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum

Öt diák nem jelent meg az érettségin, a többi esetben a gondot okozó tantárgyak sora: román kilenc esetben, matematika két esetben, fizika választott tárgy egy esetben. Tizenegy diáknak több tantárgyból is meg kell ismételnie a vizsgát:  románból és történelem szaktantárgyból három, románból és földrajz választható tárgyból három, román és matematika szaktantárgyból négyen, s minden tantárgyból egy végzős bukott el.

Római Katolikus Teológiai Líceum (Marosvásárhely):

A végzősök közül hárman minden tárgyból átmentek, de nem érték el a hatos médiát. Négyen nem mentek el a vizsgára, hat tanuló románból bukott meg, egy diák pedig románból és magyarból.

1 HOZZÁSZÓLÁS