Érettségi: katolikus iskolák a számok tükrében

0
6473
Fotó: László F. Csaba/Hargitanepe.eu

Az érettségik ideje egyszersmind a számvetések ideje is. Ilyenkor fény derül arra, hogy mit (nem) sikerült átadni az eltelt tizenkét iskolai évben a diákoknak, illetve hogy ki-ki mit nem tanult meg. Tetszik, nem tetszik, ilyenkor nemcsak a diákok közt áll fel néha meglepő rangsor – nem azok végeznek az első helyeken, akiknek addigi eredményeik alapján „kellene” –, hanem az iskolákat is rangsorolják. Természetesen ezek a döntések, beskatulyázások vitathatóak, hiszen van, ahol a statisztikát eleve megszépítik azáltal, hogy a nem érettségire való tanulókat utolsó tanévben megbuktatják, máshol pedig odaengednek mindenkit, aki elvégezte a tizenkét osztályt. Mégis – talán az emberi mivoltunkból fakadóan – szeretünk érettségiátlagokban és ezekben a vitatható rangsorokban gondolkodni, ezek alapján összemérni az intézményeket.

Amikor e sorok írója a katolikus iskoláink eredményeit vette számba, különösképpen kíváncsi volt, mondhatni, reménykedett abban, hogy a románérettségi átlagon felül sikerült, nincs annyi bukás, mint tavaly. A reményre egyetlen oka volt, mégpedig az, hogy amikor a magyarérettségi tételei napvilágra kerültek, s kész világvége-hangulat kerekedett – amelynek oka egyes vélemények szerint az irtóra nehéz feladatsorban keresendő –, elhangzott, bezzeg a román, milyen könnyű is volt. Legalábbis a magyarhoz képest. Hát. A remény, olybá tűnik, alaptalan volt.

Az alábbiakban néhány, a Bacalaureat.edu.ro oldalról származó adatot közlünk a Romániában fennálló, magyar nyelven oktató római katolikus iskolák diákjainak fellebbezések előtti eredményeiről.

Legmagasabb érettségiátlagok iskolánként

 • Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum (Szatmárnémeti): 9,41
 • Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont (Nagykároly): 9,26
 • Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium (Csíkszereda): 9,10
 • Gerhardinum Római Katolikus Líceum (Temesvár): 8,58
 • Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum (Gyimesfelsőlok): 8,26
 • Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Nagyvárad): 7,60
 • Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum (Gyulafehérvár): 7,42

Sikeresen érettségiző diákok aránya

 • Segítő Mária-gimnázium: 89,29% (84 megjelentből 75 járt sikerrel)
 • Gerhardinum-líceum: 80% (25 megjelentből 20)
 • Hám János-líceum: 70,73% (41 megjelentből 29)
 • Országos átlag: 67,7%
 • Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum: 36% (25 főből 9)
 • Kalazanci Szent József-líceum: 27,27% (44 megjelentből 12)
 • Szent László-líceum: 25,71% (35 megjelentből 9)
 • Gróf Majláth Gusztáv Károly-iskola: 22,22% (18 tanulóból 4)

Összevetés

A katolikus iskolák sikerességi mutatóit az alábbiakban összevetjük az adott megyében működő egyéb felekezeti iskolákkal, és a sikerességi arány alapján állítjuk sorba, zárójelben közölve a legmagasabb érettségi jegyeket:

Bihar megye:
 • Emanuel Baptista Teológiai Líceum: a beiratkozottak 98,25%-a érettségizett le; 9,85 a legnagyobb jegy.
 • Bétel Pünkösdista Teológiai Líceum: 100%-nak sikerült a vizsgája; 9,75 a legmagasabb vizsgaátlag.
 • Iuliu Maniu Görögkatolikus Líceum: 83,02% ment át; 9,85 a legnagyobb jegy.
 • Roman Ciorogariu püspökről elnevezett ortodox líceum: a diákok 82,14%-a volt sikeres, 9,41 a legmagasabb érettségiátlag.
 • Országos átlag: 67,7%
 • Megyei átlag: 63,37%. Négy diák érte el a tízes jegyet minden vizsgatantárgyból (az élesdi Constantin Șerban Elméleti Líceum, a nagyváradi Aurel Lazăr Elméleti Líceum, a nagyváradi Emanuil Gojdu Főgimnázium és az élesdi Alexandru Roman Főgimnázium tanulói). A magyar nyelven tanuló diákok közül a legnagyobb érettségiátlagot, 9,47-et egy, a nagyváradi Művészeti Líceumban tanult diák érte el.
 • Lórántffy Zsuzsanna Református Líceum: 32,60% érte el a hatos átlagot; a legnagyobb jegy a 8,50 volt.
 • Szent László-líceum:  25,71%-nak sikerült az érettségije; legmagasabb jegy a 7,60.
Fehér megye:
 • Szent Simion Ștefan Ortodox Szeminárium: a beiratkozottak 93,22%-a vette az akadályokat; legmagasabb érettségiátlag a 9,43.
 • Megyei átlag: 74,80%. Fehér megyében két diák ért el tízes átlagot (egyikük a kudzsiri David Prodan Főgimnázium, másikuk a szászsebesi Lucian Blaga Főgimnázium végzettje). A magyarul tanuló diákok közül a legnagyobb érettségiátlagot, 9,17-et, a nagyenyedi Bethlen Gábor Főgimnázium tanulója érte el.
 • Országos átlag: 67,7%
 • Bethlen Gábor Kollégium: a diákok 67,57%-a vizsgázott sikeresen; legnagyobb átlag a 9,17.
 • Nagy Szent Vazul Görögkatolikus Teológai Líceum: 25%-nak sikerült az érettségije; 7,81 a legnagyobb jegy.
 • Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum: a jelentkezettek 22,22%-a vizsgázott sikerrel, legnagyobb átlag: 7,42.
Hargita megye:
 • Segítő Mária-gimnázium: 89,29% volt sikeres; legmagasabb érettségiátlag a 9,10.
 • Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium: a beiratkozottak 76,37%-a volt sikeres; legnagyobb jegy a 9,58.
 • Országos átlag: 67,7%
 • Megyei átlag: 53,69%. A legnagyobb érettségiátlaggal, 9,78-cal egy, a Márton Áron Főgimnáziumban végzett tanuló rendelkezik.
 • Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum: a beiratkozottak 36%-a járt sikerrel; legnagyobb jegy a 8,26.
 • Berde Áron Unitárius Kollégium: a diákok 35%-a volt sikeres; legnagyobb átlag a 8,80.
Szatmár megye:
 • Nicolae Steinhardt Ortodox Teológiai Líceum: 72,73% volt sikeres; 9,45 volt a legnagyobb jegy.
 • Hám János-líceum: 70,73% érettségizett sikerrel; 9,41 a legnagyobb jegy.
 • Országos átlag: 67,7%
 • Megyei átlag: 66,06%. A megyében egy diák ért el tízes átlagot (a szatmárnémeti Mihai Eminescu Főgimnázium végzettje). A magyar nyelven tanuló diákok közül egy, a nagykárolyi Elméleti Líceumban végzett diák érte el a legnagyobb átlagot, 9,85-öt.
 • Szatmári Református Kollégium: 64,58% vette sikeresen az akadályokat; 9,43 a legmagasabb érettségiátlag.
 • Kalazanci Szent József-líceum: 27,27% érettségizett sikeresen; 9,26 a legnagyobb jegy.
Temes megye:
 • Baptista Teológiai Líceum: a diákok 79,03%-a tett sikeres vizsgát; legnagyobb jegy a 9,40.
 • Gerhardinum Római Katolikus Líceum: 80% volt sikeres; legnagyobb átlag 8,58.
 • Országos átlag: 67,7%
 • Megyei átlag: 63,61%. Temes megyében egyetlen diák ért el tízes átlagot (Nikolaus Lenau Elméleti Líceum német tagozatos végzettje). Magyar diákok közül a legnagyobb átlaggal, 9,70-nel a Bartók Béla Elméleti Líceum egykori tanulója rendelkezik.
 • Logos Pünkösdista Teológiai Líceum: 57,14% érettségizett sikerrel; legnagyobb átlag 9,76.

Gondot okozó tantárgyak

Az alábbiakban iskolánkénti kimutatásokat találnak arra nézvést, hogy hol melyik tantárgy okozott gondot a végzősöknek. Nagyon sok esetben csak egy tantárgyból történt bukás, ez pedig jellemzően a román volt, ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy jó néhány esetben a diákon az sem segített volna, ha eléri az ötöst, mert a négy jegy átlaga nem érte volna el a szükséges hatost.

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum

Az érettségire előálltak közül tizenketten románból hasaltak el, négyen pedig több tárgyból is elégtelenül teljesítettek.

Gerhardinum Római Katolikus Líceum

Három diák bár mindenből átment, nem érte el a hatos átlagot. Két diák nem jelent meg a vizsgán. Egy diáknak a román nyelv, egy diáknak pedig a szaktantárgy okozott gondot.

 

Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum

A sikertelenség oka tizenegy esetben a román volt, a földrajz választott vizsgatantárgy három személynél okozott gondot, egy jelölt pedig nem jelent meg.

Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

Egy diák nem érte el a hatos átlagot, tíz esetben a román okozott gondot, egy esetben pedig a román és a matematika szaktárgy jelentett nehézséget. Három beiratkozott a vizsga előtt meggondolta magát.

Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont

Bukást okozó tantárgyak: román 18 esetben, matematika szaktantárgy három esetben, választott tantárgy egy esetben, további tíz esetben a diákok több tantárgyból is elhasaltak, egyikük mindenből.

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Egy diák nem érte el az ötös átlagot, matematika szaktantárgyból egy jelölt hasalt el, románból heten buktak meg. Két beiratkozott nem ment el az érettségi vizsgára.

Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum

Két diák nem érte el a hatos átlagot. Románból 11 diák nem tudta elérni az ötöst, matematika szaktantárgyból öten hasaltak el, nyolc diák pedig több tárgyból (román és szaktárgy négy esetben, román és magyar két esetben, román, magyar és választott vizsgatárgy két esetben) bukott egyszerre. Hét diák nem ment el a vizsgára.

 

 

 

 

MEGOSZTÁS