Szentek lehetünk a hétköznapokban is!

Ferenc pápa szerdai katekézise

0
1371
Péter utóda a rábízottakkal (Forrás: AFP/Vatikáni Rádió)

A reménységről szóló sorozatának 27. részében Ferenc pápa a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatás során ezúttal „a szentekről szólt, akik a reménység tanúi és társai”. Bibliai szövegként a Zsidókhoz írt levél tanítását olvasták fel:

„Testvéreim, az Isten nekünk valami jobbat tervezett, nélkülünk nem juthatnak hát el az üdvösségre. Ezért mi, akiket a tanúknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet”(Zsid 11,40–12,2a).

A szentek nagyszámú léte igazolja, hogy ez az ideál nem elérhetetlen

Ferenc pápa katekézisében az egyház szentségi életét elemezte, ahogy a keresztség, a bérmálás, a házasságkötés és az egyházi rend szentségében a hívek gyülekezete a szentek közbenjárását kéri. Amikor szüleink karján, kisgyermekként megkereszteltek bennünket – kezdte katekézisét a pápa – első alkalommal ajándékozták nekünk fivéreink és nővéreink, nagyobb testvéreink, a szentek társaságát. A Zsidókhoz írt levél „seregnyi hitvallóról” beszél, mert a szentek a hitvallók nagyszámú serege (Zsid 12,1) – mondta a pápa. A keresztények a gonosz elleni küzdelemben nem vesztik el a reménységüket, mert „gyógyíthatatlan bizalmat” ápolnak magukban. Az ember történelmében az utolsó szó nem a gyűlöleté, nem a halálé és nem a háborúé. Életünk minden pillanatában segítségünkre van az Isten keze, együtt azoknak a hívő lelkeknek a diszkrét jelenlétével, akik – ahogy a római misekánonban imádkozzuk – „a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából”. A szentek egyúttal vigasztalnak is – fűzte hozzá a pápa –, nem vagyunk egyedül, az egyház megszámlálhatatlan sok testvérből áll, akik a Szentlélek működése által már most részeseivé váltak itt a földön életünk eseményeinek.

A szentek támogatása a bizalom forrása a házaspároknak  

Amikor a házasok megszentelik a szerelmüket a házasság szentségében, akkor már mint házaspárokért imádkozza értük az egyház a Mindenszentek litániáját. Ez lesz számukra a bizalom forrása házaséletük útjához. Aki valóban szeret, az vágyik rá és van is bátorsága, hogy kimondja: mindvégig szeretlek. Persze ehhez mindenképpen kell Krisztus kegyelme és a szentek segítsége, hogy mindvégig élhesse a házasságot, s ne csak addig, „amíg a szerelem tart”. Egyébként jobb, ha az ilyen nem is házasodik, mert vagy teszi azt örökre, vagy egyáltalán ne tegye, hanem várjon még vele! – szólt határozottan a szentatya. Ezért hívják segítségül a házasságkötési szertartásokban a szenteket. Ezért is kell aztán a nehéz pillanatokban felemelni a tekintetünket a szentek felé és a sok keresztény testvérre gondolni, akik annyi megpróbáltatáson mentek keresztül, de fehérre mosták a köntösüket a Bárány vérében – ahogy állítja a Jelenések könyve. Isten most is elküldi az angyalait a segítségünkre, akiknek nagyon sokszor emberi arcuk és emberi szívük van, mert ők Isten szentjei. Talán nehéz ezt elképzelni, de a szentek jelen vannak az életünkben, s éppen azért hívjuk segítségül őket, mert közel vannak hozzánk.

A papjelölt az oltár előtt földre borul, amíg fölötte az egyház elimádkozza a Mindenszentek litániáját

Végül Ferenc pápa a papszentelés szertartására utalt, amelynek során a jelölt az oltár előtt földre borul, amíg fölötte az egyház elimádkozza a Mindenszentek litániáját, kérve a közbenjárásukat. E támasz nélkül a küldetés feladatának a súlya nyomasztó teher lenne, de Jézus mindig hűséges marad szentjeivel együtt. Igaz, a földből származunk, de a mennybe vágyunk és az emberi gyengeségünkön Isten kegyelmének hatalmas ereje segít. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy szentek legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap imádkozunk, hanem mindig azt tesszük, ami a kötelességünk: ima, munka, család, gyerekek… Ám mindezt teljesen nyitott szívvel kell csinálni, arra gondolva, hogy ha nehéz is, azért lehetséges, mert az Úr segít nekünk – fejezte be katekézisét Ferenc pápa.

Megemlékezés a menekültek világnapjáról

A katekézist követően a pápa megemlékezett a menekültek világnapjáról és arról a találkozóról, amikor a plébániákra és szerzetesházakba befogadott menekültekkel találkozott. Őszinte elismeréssel szólt az új migránstörvény mellett folytatott kampányért, amelynek  mottója: „Idegen voltam – Az emberiség teszi a jót”.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS