A pápa fogadta a perui püspököket

2018-ban szeretne Peruba utazni

0
1373
A pápa átveszi az ajándékba kapott Torres Szent Márton-képet a perui püspököktől (Forrás: Vatikáni Rádió)

Közel három órán át tartott a találkozó Ferenc pápa és a perui főpásztorok között, akik most tartják ad limina látogatásukat a Vatikánban. A korábban szokásos beszédek helyett Ferenc pápa kötetlenül beszélget el a világegyház különböző pontjairól érkező püspöktestvéreivel, akik föltárják előtte örömeiket és gondjaikat. Családias hangulatú volt a perui püspökökkel való találkozó is, hiszen az argentin Bergoglio pápa jól ismeri a latin-amerikai földrész valóságát.

A Vatikáni Rádiónak a limai érsek, Juan Luis Cipriani Thorne bíboros nyilatkozott

Először is nagy öröm találkozni a szentatyával, aki közvetlen volt, és emlékeztetett minket Az evangélium öröme buzdítás szavaira: menjetek, keressétek az embereket, álljatok mellettük és papjaitok mellett, mint pásztorok – kezdte interjúját a limai bíboros érsek, aki szerint a pápa olyan, mint a Szentlélek élő jelenléte, aki személyén keresztül szól hozzájuk. Nagy öröm volt számunkra, hogy a pápa elmondta: 2018-ban szeretne eljönni Peruba. Még nincs pontos dátum az utazási naptárában, de a peruiaknak ez már önmagában nagyszerű hír.

Népi ájtatosság, erős Mária-tisztelet

A pápa jól ismeri a latin-amerikai egyházat és sokat beszélt a kontinensre jellemző népi ájtatosságról. Közel áll hozzá a hitnek ez a kifejeződése, ezért arra biztatta a perui püspököket, hogy erősítsék a népi ájtatosságot és a Mária-tiszteletet. Ferenc pápa kiemelte Porres Szent Mártont és Limai Szent Rózát, akinek most halála négyszázadik évfordulójára emlékezünk. Arra is buzdította a perui püspököket, hogy legyenek mindig pásztorok, közel az emberekhez, megélve az ő gondjaikat. A püspökök éljék meg jobban a szeretetközösséget, hiszen az egység élő tanúságtétel, jel az emberek számára. Apostoli és missziós lendületre biztatta őket, hogy lelkipásztori szolgálatukat az emberekhez való közelségben, a gyengédségben és a megbocsátásban végezzék. Végül pedig a püspöki konferenciát érintő konkrét kérdésekről is szó volt – mondta a Vatikáni Rádiónak a limai érsek.

Misszió és  emberközelség

Az elsődleges kihívás, ami a perui egyház előtt áll, az, hogy válaszoljanak az emberek istenkeresésére. Az emberek vágyják Isten közelségét, hisznek Istenben, ezért a püspököknek több papi hivatást kell ösztönözniük, alaposabban kell képezniük a világiakat és a szerzeteseket, mindenkit a maga területén. Ennek alapja pedig a püspökök közötti, illetve a pápával való intenzívebb szeretetközösség. A szentatya egyértelműen a missziós küldetés és az emberekhez való közelség irányába jelölte ki az utat. Mindez az imádságon, a szentmisén, az Isten és a Krisztus iránti szereteten nyugszik. Nagyon örülünk annak, hogy a pápa szeretne eljönni Peruba! Várjuk szeretettel! – zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Juan Luis Cipriani Thorne limai bíboros érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS