Ferenc pápa: „A béke követeként zarándokolok el hozzátok”

Ferenc pápa videóüzenete egyiptomi útja elé

0
1059
Mar Girgisi kopt templom ablaküvegei Kairóban (AP/Vatikáni Rádió)

Ferenc pápa április 25-én, kedden videóüzenettel fordult az egyiptomi néphez közelgő hétvégi kairói útja előtt.

Egyiptom kedves népe! Al Salamò Alaikum! Béke legyen veletek! –  kezdődik a pápa üzenete. – Örömteli és hálás szívvel jövök meglátogatni pár nap múlva a kedves hazátokat, a civilizáció bölcsőjét, a Nílus deltáját, a napfény és a vendégszeretet földjét, ahol próféták és pátriárkák éltek és ahol, a könyörületes és irgalmas, mindenható és egyetlen Isten kinyilatkoztatta a hangját.

Valóban boldog vagyok, hogy barátként mehetek hozzátok, mint a béke követe és mint zarándok, abba az országba, amely kétezer évvel ezelőtt menedékhelyet és vendéglátást kínált a Szent Családnak, amely elmenekült Heródes király fenyegetései elől (vö Mt 2,1–16). Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy látogatásra hívtatok Egyiptomba, amit ti úgy neveztek: „Umm, il Dugna”, vagyis a Mindenség Anyja.

Hálásan köszönöm a meghívást a köztársasági elnök úrnak, őszentsége II. Tavadrosz pátriárkának, az Al-Azhár főimámjának és a kopt katolikus pátriárkának. És megköszönöm közületek mindenkinek, hogy helyet adtok nekem a szívetekben. Köszönet minden személynek, akik azon fáradoztak és fáradoznak most is, hogy lehetővé tegyék ezt az utat.

Kívánom, hogy ez a látogatás legyen a vigasztalás és a bátorítás ölelése Közel-Kelet minden kereszténye számára; a barátság és a megbecsülés üzenete Egyiptom és a térség minden lakosa számára; a testvériség és a kiengesztelődés üzenete Ábrahám valamennyi fia számára, főként az iszlám világban, amelyben Egyiptom elsőrendű helyet foglal. Kívánom, hogy hatékonyan járuljon hozzá az iszlám világgal és a tisztelt és szeretett kopt ortodox egyházzal folytatott vallásközi párbeszédhez.

A világunknak – amelyet vak erőszak gyötör, és ami kedves hazátok szívét is sújtotta – szüksége van békére, szeretetre és irgalomra; szüksége van a béke munkásaira, szabad és bátor személyekre, akik tudnak tanulni a múltból, hogy egy olyan jövőt építsenek, amely nem zárkózik előítéletekbe; szüksége van továbbá a béke hídjainak, a párbeszédnek, a testvériségnek, az igazságosságnak és az emberiességnek az építőire.

Kedves egyiptomi testvérek, fiatalok és idősek, nők és férfiak, gazdagok és szegények…, szívből átölellek benneteket, és kérem a mindenható Istent, hogy áldjon meg benneteket és oltalmazza az  országotokat minden rossztól.

Kérem, imádkozzatok értem.  Shukran wa Tahiaì Misr! Köszönöm és éljen Egyiptom! – zárul Ferenc pápa videóüzenete, amelyet az egyiptomi állami televízió szerdán délben sugárzott.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS