Ne szakadjunk el a múlttól, bátran építsük a jövőt

Ferenc pápa üzenete a 32. Ifjúsági Világnapra

0
2682
Ferenc pápa a krakkói ifjúsági világtalálkozón (Fotó: ANSA/Vatikáni Rádió)

Az élet nem egy céltalan valóságshow; a gyökerekből kell táplálkozni és bátran válaszolni az Úr hívására, mert csak a valódi szeretettapasztalat tesz boldoggá. Ferenc pápa ezekkel a gondolatokkal fordult a fiatalokhoz, akik virágvasárnap tartják a 32. ifjúsági világnapot, amelyet idén egyházmegyei szinten rendeznek meg. A krakkói nagy világtalálkozó után a következő állomás Panamában lesz, 2019-ben. A Szűzanya fogja elkísérni a fiatalokat a felkészülésben, s ennek megfelelően a soron következő találkozók témáit is a Magnificatból választotta a pápa, Lukács evangéliuma szerint: „Mert nagyot tett velem a hatalmas” (Lk 1,49) az idei, „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél” (Lk 1,30) a 2018-as, végül pedig „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38) lesz a panamai világtalálkozó témája.

Összehangolt felkészülés a panamai találkozóra és a 2018-as püspöki szinódusra

A pápa szívügye, hogy a fiatalok táplálkozzanak a múlt emlékezetéből, ugyanakkor legyen bátorságuk a jelenhez és reményük a jövőhöz. Mindhárom magatartásformát megtaláljuk a názáreti Szűzben, ezért őt állította követendő példaként a fiatalok elé a szentatya. 2018 októberében az egyház püspöki szinódusa a fiatalok, a hit és a hivatástisztázás témakörével foglalkozik majd. Hogyan élik meg napjainkban a fiatalok a hitet? Hogyan képesek kidolgozni élettervüket, rálelni hivatásukra, legyen az a házasság, a világi és szakmai hivatás vagy a megszentelt élet és a papság? A pápa azt szeretné, hogy összhangban haladjon a felkészülés a panamai világtalálkozóra, illetve a püspöki szinódusra.

Korunknak nincs szüksége „díványfiatalokra”

Ahogyan a fiatal Mária sem habozott útra kelni, hogy meglátogassa idős unokatestvérét, Erzsébetet, a mai fiataloknak is vállalniuk kell a kihívásokat, nem hagyva, hogy a félelem vagy a büszkeség bezárja őket. Mária nem a kényelmes és biztos díványt választotta, hanem nekiindult a 150 km-es útnak, hogy a hatodik hónapban lévő állapotos rokonának segítsen. Ez történik velünk is, ha vállaljuk a zarándoklatot: útközben eszünkbe jutnak és megérlelődnek bennünk az élet történései, elmélyítjük hivatásunkat, amelyet az Istennel való találkozásban és a mások iránti szolgálatban találunk meg.

Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas

A fiatal és az idős asszony találkozása a Szentlélek jelenlétében örömmel és csodálkozással teli. A két édesanya táncol örömében. Erzsébetre nagy hatással van Mária hite: „Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1,45), és áldja őt ezért. Mária pedig az Urat dicsőítve így szól: „Mert nagyot tett velem a Hatalmas” (Lk 1,49). Forradalmi imádság az övé, egy mélyen hívő fiatal éneke, aki tisztában van korlátaival, de bízik az isteni irgalmasságban. Amikor Isten megérinti egy fiatal szívét, igazán nagy dolgokra teszi képessé őt. Amikor az Úr hív minket, nem áll meg annál, amik vagyunk, és amit eddig tettünk. Ő azt nézi, hogy mire lennénk képesek, milyen szeretetet tudunk fölszabadítani magunkban. Az ifjú Máriához hasonlóan a fiatalok ajánlják föl életüket egy jobb világ megteremtéséért. Jézus arra hívja őket, hogy hagyjanak nyomot maguk után a történelemben.

Fiatalnak lenni nem azt jelenti, hogy elszakadunk a múlttól

Mária alig lépett ki a serdülőkorból, oly fiatal, a Magnificatban mégis népe, történelme dicsérő hangjává válik. Ez azt mutatja, hogy fiatalnak lenni nem egyenlő azzal, hogy elszakadunk a múlttól – magyarázza üzenetében a pápa. Az egyház történelme azt tanítja nekünk, hogy amikor viharos tengeren kell átkelnünk, Isten keze vezet minket, átsegít a nehéz pillanatokon. Az egyház valódi tapasztalata nem egy flashmob, amiben egy megbeszélt időpontban előadunk valamit, aztán mindenki megy a maga útjára. Az egyház hosszú hagyományt hordoz magában, amelyet nemzedékek örökítenek egymásnak, s amely minden egyes tagjának személyes tapasztalatával gazdagodik. A fiatalok története is beleilleszkedik az egyház történelmébe. Nagy dolgokra lesznek képesek, ha fölvállalják felelősségüket és fölismerik Isten mindenható és irgalmas működését életükben.

A valódi élet nem valóságshow

A közösségi oldalakon sok fénykép feltűnik, amelyek többé-kevésbé valós eseményeket örökítenek meg, de nem tudjuk, hogy mindebből mi az, aminek van célja és értelme, tehát a valódi élettapasztalatot gazdagítja-e. A televízióban látható valóságshow-k nem valós történetek, csupán pár percet mutatnak be a kamera előtt egy-egy szereplő életéből, tervszerűség nélkül. Ne hagyjátok, hogy félrevezessen benneteket ez a hamis kép a valóságról! Legyetek saját életetek főszereplői, ti döntsetek a jövőtökről! – buzdítja a pápa a fiatalokat.

Ima, hálaadás, kapcsolat az idősekkel

Mária, ez az egyszerű názáreti lány megtanít minket arra, hogyan őrizzük meg az élet eseményeinek emlékezetét, hogyan illesszük össze egységgé a darabokat, hogy együtt kiadják a mozaikot. Minden nap végén álljunk meg pár percre és gondoljuk végig, milyen szép és jó dolgok történtek velünk, vagy mi sikerült balul. Így Isten elé állva imádkozhatunk és jobban megértjük, mit akar tőlünk az Úr. A népi ájtatosságban nagy kincs rejlik, érdemes kiaknáznunk, átvennünk az előttünk élt generációk imaszokásait, bekapcsolódnunk a történelmi hagyományba. Fontos, hogy a fiatalok jól ismerjék a Bibliát, Isten szavát. Mária megtanít minket az eucharisztikus szemléletre is, vagyis hogy hálát adjunk, és ne csupán a gondokra és a nehézségekre összpontosítsunk. A pápa szólt még a fiatal és idős nemzedékek egymást gazdagító kapcsolatáról. Unokák és nagyszülők sokat adhatnak egymásnak: az erő, illetve az emlékezet és a bölcsesség találkozásai ők.

A múltban gyökerezve építsük a jövőt

A múltra emlékezni nem azt jelenti, hogy nosztalgiázunk vagy beleragadunk egy adott történelmi momentumba, hanem azt, hogy tudjuk, honnan jöttünk. Ezáltal mindig visszanyúlhatunk a lényeghez, és kreatív hűséggel építhetjük az eljövendőt. Egy olyan társadalom, amelyik csak a jelennek él, hajlamos lebecsülni a múlt örökségét, mint amilyen például a házasság intézménye, a megszentelt élet vagy a papi hivatás. Azt hiszik, hogy jobb „nyitott” helyzetekben élni, úgy viselkedni, mintha az élet egy céltalan valóságshow lenne. Ne hagyjátok félrevezetni magatokat! – inti a fiatalokat Ferenc pápa. Isten eljött, hogy kitágítsa életünk látóhatárát, segít minket helyesen értékelni a múltat, hogy egy boldogabb jövőt tervezhessünk. Ez akkor lehetséges azonban, ha valódi tapasztalatot szerzünk a szeretetről, és válaszolunk az Úr hívására. Csak ez tesz boldoggá.

Szűz Mária járjon közben a panamai találkozó előkészületeiért

Ferenc pápa üzenete végén Szűz Mária közbenjárására bízza a panamai ifjúsági világtalálkozó és a püspöki szinódus előkészületeit, majd két fontos eseményre hívja fel a figyelmet. 2017-ben emlékeznek Brazíliában az aparecidái Szűzanya szobra megtalálásának 300. évfordulójára, illetve idén lesz a fatimai jelenések centenáriuma. Ebből az alkalomból a pápa májusban Portugáliába utazik. A 2019-es ifjúsági világtalálkozó és Latin-Amerika egyik védőszentje, Porres Szent Márton szeretett virágokat felajánlani a Szűzanyának, gyermeki szeretete jeléül. Ti is ápoljatok családias, baráti kapcsolatot a Szűzanyával, bízzátok rá örömeiteket, nyugtalanságaitokat és aggodalmaitokat. Biztosan nem bánjátok meg! A názáreti Szűz járjon közben mindannyiunkért, és segítsen dicsérni az Úr nagy műveit, amelyeket bennünk és rajtunk keresztül véghez visz – zárja az idei ifjúsági világtalálkozóra írt üzenetét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió