Ferenc pápa videoüzenete a 2017-es egyházmegyei ifjúsági világtalálkozóra

0
2621
Az élő kép és a hang erejével szól a fiatalokhoz. (Fotó: AFP/Vatikáni Rádió)

Március 21-én, kedden tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa videoüzenetét az Ifjúsági Világtalálkozóra, amelyet 2017. április 9-én, virágvasárnap tartanak egyházmegyei szinten „Nagy dolgot tett velem a hatalmas” (Lk 1,49) címmel. Az üzenet mind szélesebb körű elterjesztése céljából ebben az évben Ferenc pápa videoüzeneten keresztül szól a fiatalokhoz, amelyben az ifjúsági világtalálkozó üzenetének néhány pontját emeli ki. Egyben felhívja a fiatalok figyelmét, hogy kezdjék el a felkészülést a 2019-es panamai Ifjúsági Világtalálkozóra.

Mária velünk jár a Magnificat hitével  

Kedves Fiatalok! A 2016-os krakkói Ifjúsági Világtalálkozó élő emlékezetével kezdjük el utunkat a következő cél felé, mely – ha Isten is akarja – Panamában lesz 2019-ben. Számomra nagyon fontos ez a találkozó veletek, és azt akartam, hogy ez a veletek való találkozó és párbeszéd együtt történjék a püspöki szinódusra való előkészülettel, amelyet nektek, fiataloknak szentelünk. Ezen az úton elkísér minket Anyánk, Szűz Mária, aki azzal a hitével éltet bennünket, amit a Magnificat dicséretében énekel meg: „Nagy dolgot tett velem a hatalmas”. Ő hálát tud adni az Istennek, aki tekintetre méltatta kicsinységét, és elismeri a nagy dolgokat, amiket megvalósít az ő életében: útra kel, hogy találkozzon Erzsébet unokatestvérével, aki idős már és közelségének a segítségére szorul. Nem marad otthon, házába zárkózva, mert nem egy díványlány, aki a kényelmet és a biztonságot keresi, anélkül hogy bárki is megzavarhatná őt. A hit indítja útnak őt, mert a hit a mi anyánk egész történetének a szíve.

Teremtsünk egy jobb világot!  

Kedves Fiatalok! Isten is rátok tekint, és hív benneteket, és amikor ezt teszi, látja mindazt a szeretetet, amit képesek vagytok nyújtani. Mint a názáreti fiatal lány, jobbá tudjátok tenni a világot, hogy megjelöljétek azt a történelemnek, a ti és a mások történelmének a jelével. Az egyháznak szüksége van rátok. A ti hozzájárulásotokkal és a bátorsággal, amivel rendelkeztek, álmaitokkal és eszméitekkel, ledőlnek a mozdulatlanság falai és megnyílnak az utak, amelyek elvezetnek minket egy jobb, igazabb, kevésbé kíméletlen és emberibb világba. Az út során arra bátorítalak benneteket, hogy ápoljátok a családi és baráti kapcsolatokat a Szent Szűzzel. Ő a mi anyánk. Beszéljetek vele, mint egy anyával! Vele együtt adjatok hálát a hit kegyelmi ajándékáért, amit elődeitektől kaptatok, és bízzátok rá egész életeteket. Mint a jó anya, meghallgat titeket, átölel és szeret benneteket, együtt jár veletek. Biztosítlak benneteket, hogy ha ezt teszitek, nem bánjátok meg. Jó zarándoklást a 2019-es Ifjúsági Világtalálkozó felé. Isten áldjon benneteket!

Forrás: Vatikáni Rádió