Legyen nálunk mindig kéznél a Biblia, mint a mobiltelefon

Ferenc pápa Úrangyala imádsága

0
1095
Fotó: Vatikáni Rádió

A mobiltelefonhoz hasonlóan legyen mindig kéznél a Biblia, és gyakran forgassuk, mert segít a gonosz elleni küzdelemben, abban, hogy ne távolodjunk el Istentől, és ne térjünk le a jó útról. Ferenc pápa ezekkel az útmutatásokkal fordult nagyböjt első vasárnapján délben a hívekhez, akik az eső áztatta Szent Péter téren összegyűltek, hogy közösen elimádkozzák az Úrangyalát.

Jézus „közelharcban” szembesül esküdt ellenségével, a sátánnal

Nagyböjt első vasárnapján az evangéliumi szakasz a húsvét felé vezető útra visz el bennünket (Mt 4,1–11) – kezdte beszédét a szentatya. Bemutatja Jézust, aki negyven napig a pusztában böjtöl, kitéve az ördög kísértéseinek. Ez az epizód Jézus életének egy pontosan meghatározott időszakában történik: közvetlenül a Jordán folyóban való megkeresztelkedése után és nyilvános működésének megkezdése előtt. Éppen, hogy megkapta az ünnepélyes beiktatást, vagyis Isten Szentlelke leszállt rá, és az Atya a mennyekből kijelentette: „Ez az én szeretett Fiam” (Mt 3,17). Jézus tehát már készen áll arra, hogy megkezdje küldetését. Mivel van egy esküdt ellensége, vagyis a sátán, azonnal „közelharcban” szembesül vele. Az ördög pontosan az „Isten fia” címet kihasználva akarja eltávolítani Jézust küldetése teljesítésétől: „Ha Isten Fia vagy…” – ismétli, csodás tettek végrehajtására buzdítva az Urat. Arra akarja rávenni, hogy „varázslóként” változtassa a követ kenyérré éhsége csillapítására, vesse le magát a templom párkányáról, és parancsolja meg az angyaloknak, hogy mentsék meg életét. Ezeket követi a harmadik kísértés: ha Jézus leborulva imádja őt, az ördögöt, cserébe megkapja a világ feletti uralmat.

A gonosz feletti győzelem útja az engedelmesség és a megalázkodás

A sátán e hármas kísértéssel kívánja Jézust eltéríteni az engedelmesség és a megalázkodás útjáról, mert tudja, hogy ez az út vezet a gonosz legyőzéséhez. Jézust a gonosz a siker, a dicsőség hamis mellékútjára akarja vezetni. Jézus azonban az ördög mérgezett nyílvesszőit egymás után „kivédi” Isten szavának pajzsával, amely az Atya akaratát fejezi ki. Jézus kizárólag Isten szavával válaszol. És így a Fiú, eltelve a Szentlélek erejével, győzedelmesen kerül ki a pusztából.

Isten szavának erejével győzhetjük le a gonoszt

Mi, keresztények arra kaptunk meghívást nagyböjt negyvennapos időszakában, hogy Jézus nyomába lépve, Isten szavának erejével vívjuk meg a Gonosz elleni spirituális küzdelmet. Ne saját szavunkkal, arra nincs szükség. Isten szavának van ereje ahhoz, hogy legyőzze a sátánt. Ezért kell jobban megismernünk a Bibliát: olvassuk gyakran, elmélkedjünk szavairól és tegyük azokat magunkévá. A Biblia tartalmazza Isten szavát, amely mindig időszerű és hatékony. Egyszer valaki feltette a kérdést: mi történne, ha úgy bánnánk a Bibliával, mint a mobiltelefonunkkal? Ha mindig magunkkal hordoznánk, vagy legalább mindig nálunk lenne egy zsebben hordozható evangéliumos könyv? Ha visszafordulnánk, amikor elfelejtettük magunkhoz venni? Ha otthon hagyjuk a mobiltelefont, visszafutunk, hogy megkeressük. Mi lenne, ha naponta többször is kinyitnánk a Bibliát, hogy elolvassuk Isten üzeneteit, mint ahogy a mobilon olvassuk az SMS-eket? Természetesen paradox hasonlatról van szó, de elgondolkodtató.

Szívünkben Isten szavával le tudjuk győzni a mindennapi kísértéseket

Valóban, ha Isten szavát mindig szívünkben hordoznánk, semmiféle kísértés sem távolíthatna el Istentől, semmilyen akadály nem téríthetne le a jó útjáról; le tudnánk győzni a bennünk és a körülöttünk lévő gonosz napi kísértéseit. Képesebbek lennénk olyan életet élni, amelyet a Szentlélek támaszt bennünk, befogadnánk és szeretnénk testvéreinket, különösen a leggyengébbeket és a leginkább rászorulókat, még ellenségeinket is.

Szűz Mária, az Istennek való engedelmesség és az Isten akaratába helyezett feltétlen bizalom ikonja legyen támaszunk a nagyböjti úton, hogy meghallgassuk és megfogadjuk Isten szavát, hogy szívünk valóban megtérjen.

Ima, böjt és karitatív cselekedetek – így készüljünk húsvétra

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte az olasz és a külföldi zarándokokat, majd a következő szavakkal fordult a hívekhez:

„Néhány napja megkezdtük a nagyböjti időszakot, amely Isten népének útja a húsvét felé. Ez a megtérés, a gonosz elleni küzdelem útja az ima, a böjt és a karitatív cselekedetek révén”. A pápa mindenkinek gyümölcsöző nagyböjtöt kívánt. Arra kérte a híveket, hogy imáikban emlékezzenek meg róla és a Római Kúria munkatársairól, akikkel együtt vasárnap este megkezdi lelkigyakorlatát.

Megköszönve az imákat arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne feledkezzenek el a mai elmélkedés szavairól: mi lenne, ha úgy bánnánk a Szentírással, mint ahogy a mobiltelefonunkkal bánunk? Legyen mindig kéznél a Bibliánk!

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS