A sértődés szétrombolja a testvériséget

Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája

0
1365
Fotó: Radio Vatican

„A családok és népek szétrombolása a féltékenység és az irigység apró dolgaival kezdődik, ezért már a kezdetén meg kell fékezni a sértődöttséget, mely eltörli a testvériséget” – áll Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájának a középpontjában. A Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisét Ferenc pápa felajánlotta Adolfo Nicolás volt jezsuita legfőbb elöljáróért (2008–2016 közt a Jézus Társasága generálisa), aki szerdán tér vissza Távol-Keletre, hogy ott folytassa tevékenységét, ahol évtizedeken át dolgozott. „Köszönöm, Nicolas atya” – mondta neki. A szentmisén a pápával együtt koncelebrált a C9, azaz a kilenctagú bíborosi tanács, valamint frissen kinevezett plébánosok egy csoportja is.

A történet egy kis féltékenységgel kezdődött
Ferenc pápa homíliáját a bibliai testvérgyilkosság képéhez kapcsolta, hiszen a Teremtés könyvéből vett napi olvasmány Káin és Ábel történetét hozza. Ebben használja először a Biblia a testvér szót – jegyezte meg a pápa. „A testvérség történetének pedig növekednie kellett volna, hogy szép legyen, de végül is tönkremegy. Ez a történet egy apró féltékenységgel kezdődött. Káin bosszús lesz, mert az áldozatbemutatása nem tetszik az Istennek és dédelgetni kezdi magában ezt az érzést. Szemmel tarthatná, de nem teszi.”

Káin szívesen fortyogott saját keserűsége levében
„Káin az ösztönös cselekvést kedvelte – folytatta a pápa –, szívesen fortyogott saját keserűsége levében, egyre csak hizlalgatta, gyarapítgatta. A bűn, amit később tesz csak meg, ott lapul az érzése mögött. És egyre növekszik. Így gyarapodik az ellenségesség köztünk is. Apró dologgal kezdődik, egy kis féltékenység és irigység, aztán nőni kezd egészen odáig, hogy az életben a szálkát végül gerendának látjuk. Pedig a gerenda bennünk van. Életünk így e dolog körül forog, ami szétrombolja a testvéri kapcsolatot és a testvériséget” – emelte ki a pápa.

A sértődöttség nem keresztény vonás
„Az ilyen lelkület lassan megátalkodottá, üldözötté tesz, amely mind nagyobbá válik. Egyre csak növekszik, gyarapodik az ellenségeskedés, ami aztán végül mindig rosszra vezet. Elszakadok a testvéreimtől: »Az nekem nem testvérem, az ellenség, azt el kell pusztítani, el kell zavarni!« – ám így elpusztítják egymást az emberek, az ellenségeskedés tönkreteszi a családokat, a népeket, mindent. Eszi a méreg az embert, megszállottja ennek a gondolatnak! Ez történt Káinnal, és végül kiirtotta a testvérét. Nem! Nekem nincs testvérem. Csak én vagyok! Nincs testvériség. Ami nála kezdetben történt, mindannyiunkkal megtörténhet. Ezt a folyamatot az elején kell azonnal megállítani, az első keserűség nyomán. A keserűség, az elkeseredés nem keresztény dolog. A sértődöttség sem az. A fájdalom igen, de a sértődöttség nem keresztény. Mennyi ellenségeskedés, mennyi megosztottság!” – szólt fájdalommal a pápa.

Sok ember vére kiált fel az Istenhez a földről
A szentmisén a pápával együtt koncelebrált néhány frissen kinevezett plébános is, hozzájuk fordulva így folytatta: „Papjaink között és a püspöki testületek soraiban is mennyi a szakadás, a megosztottság! »Miért éppen ő kapott kinevezést, és miért nem én?« Ezek kis dolgok, apró repedések, mégis szétzúzzák a testvériséget. Isten azt kérdezi Káintól: »Hol van a testvéred?« Káin ironikus válasza: »Nem tudom. Talán őrzője vagyok én testvéremnek?« Igen, te vagy őrzője a testvérednek! – felelte a pápa, majd az Úr szavát idézte: »Testvéred vére a földről fölkiáltott hozzám«. Mi mindannyian kijelenthetjük, állapítja meg a pápa, önmagát is a listához sorolva, hogy »soha nem öltünk meg senkit sem«. „Ám ha te rossz érzést táplálsz testvéred iránt, megölted őt a szívedben. A gyilkosság az egy folyamat, amely kicsiben kezdődik. Így tudjuk meg, hogy hol vannak azok, akiket »lebombáztak«, akiket »elüldöztek«, de ezek ugye, nem testvérek?”

Engem csak az a darabka föld érdekel
„A Föld hatalmasai elmondhatják: Engem csak a terület érdekel, az a darabka föld, és ha éppen bomba hull 200 gyerekre, az nem az én bűnöm! Az a bombának a bűne. Engem a terület érdekel! Mindez tehát abból az érzésből indul ki, amely téged az elszakadásra indít. Elszakadásra a másik embertől. Ez a valaki pedig itt nekem nem testvérem.. – és a dolog így végződik háborúval, amely öl. De te már a kezdetben öltél! – nyomatékosított a pápa. – Ez a vér folyamata, sok embernek a vére, amely hangosan felkiált az Istenhez. Lám, minden összefügg! Kezdetben csak egy kis vércsepp, amit hiúsággal, féltékenységgel ontattam ki, amikor szétromboltam a testvériséget. Az Úr segítsen ma minket abban, hogy megismételjük a kérdését: »Hol a te testvéred?« Segítse azokat, akiket nyelvvel pusztítunk el, és azokat, akiket a világ nem vesz emberszámba, mert egy darab föld értékesebbnek tűnik a testvériségnél” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa hétfőn reggel a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmisén.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS