Testben élünk

0
6966

Test, lélek és szellem egységét és az egészséghez szükséges összhangját ajánlja az orvos-pszichológus Viktor Frankl és az ő nyomán sok katolikus gondolkodó. A Keresztény Szó 2014 augusztusában adott teret a témának, ami sokak számára tűnt (tájainkon) újszerűnek, érdekesnek. Folytatva a kérdés körüljárását, 2015 márciusában a testi-lelki szenvedésnek szenteltünk egy lapszámot. Mindezeket az anyagokat egybegyűjtve, továbbgondolva, újabb szempontokkal kiegészítve készült el ez a kötet, amely eligazítást szeretne adni a kíváncsi és nyitott olvasónak, mi a mai teológia véleménye a test(iség)ről, szerelemről, családról, egészségről, betegségről, szenvedésről.

Testellenes lenne a kereszténység? Vajon csak egészséges testben van egészséges lélek? A test folyton lehúzza a lelket? – Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket teszünk fel magunknak, tesz fel a hívő embernek a hitetlen, a kétkedő. De mi az igazság?

A kérdést a kötet több oldalról is körüljárja. Négy fejezete: Testek, Test és lélek, A szenvedő test, Testben élve – a világban. A teológiai, egyháztörténeti szempont mellé került az orvosi, pszichológiai is, megszólal a színész, a táncpedagógus, a szerzetes, a tanár, a filozófus, a gazdálkodó, a pasztorálasszisztens, a kórházi lelkigondozó. Minden fejezetet egy kortárs költőnek a témába illő verse, illetve egy-egy irodalmi igényű esszé vezet be. A 376 oldalas könyvben harmincnyolc ember szakmai és emberi vallomása, véleménye sorakozik fel a test témájáról.

Testben élünk. Keresztény Szó Könyvek 6.
Szerkesztő: Bodó Márta
Verbum, Kolozsvár 2016.

Megrendelhető  a Verbum Kiadónál 25 lej + postaköltség áron.

A kiadó hivatalos címe és elérhetőségei:
Verbum Keresztény Kulturális Egyesület – Asociaţia Culturală Creştină Verbum
str. Albert Einstein, nr. 2, 400045 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0264 596 478, e-mail: terjesztes@verbumkiado.ro

MEGOSZTÁS