Judit – az asszony, akinek bátorsága reményt ad a népnek

Ferenc pápa katekézise a szerdai általános kihallgatáson

0
1226
Forrás: Vatikáni Rádió

Nem taníthatjuk meg Istennek, hogy mit kell tennie, de bíznunk kell benne, hogy a halálból is életet fakaszt. Erre hívott Ferenc pápa katekézisében a szerdai általános kihallgatáson. Folytatta megkezdett sorozatát a keresztény reményről, és mint múlt szerdán, a szentatya most is utalt egy bibliai személyre. Ez alkalommal Juditnak, a bátor asszonynak szentelte katekézisét.

Judit az ószövetségi hit asszonya

Judit az ószövetségi hit asszonya, aki kijelöli az Istenbe vetett utat. A pápa áttekintette e nagy szépséggel megáldott nő életét, aki megszabadítja népét a babiloni Nabukodonozor király  hadseregének megszállásától. Az uralkodó Ninivében élt, és ki akarta terjeszteni birodalmának határait az ígéret földjéig. Holofernész tábornok irányításával a hadsereg elfoglalta Bethulia városát, elvágva a vízutánpótlást a zsidó lakosságtól.

Az Istenbe vetett hit kimerült

A helyzet olyan drámai volt, hogy a nép meg akarta adni magát az ellenségnek, a kétségbeesés uralkodott rajtuk, mint ahogy ez velünk is időnként előfordul – jegyezte meg a pápa. Az Istenbe vetett hit kimerült. Hányszor megtörténik velünk is, hogy határhelyzetbe kerülünk, amikor úgy érezzük, hogy nincs erőnk bízni az Úrban. Csúnya kísértés ez! Paradox módon úgy tűnik, ahhoz hogy elmeneküljünk a halál elől, nem marad más mint meg- és átadni magunkat a gyilkos kezébe. Ebben a pillanatban a nép vezetője próbált reményt adni a lakosságnak, hogy még tartsanak ki öt napig, várják meg Isten megmentő közbelépését. Öt napot adtak tehát Istennek a beavatkozásra, és ez bűn, mert nem bíztak már, a legrosszabbtól tartottak.

Judit: a férfiaknál is bátrabb nő

Ekkor tűnik fel Judit, aki elítéli a népet, és arra hívja őket, hogy várják a megmentést Istentől, aki minden hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy megvédjen bennünket, vagy elpusztítson minket az ellenség által. A hit asszonya ő, mert tudja, hogy az üdvösség megszabadít az ellenségektől, de Isten kiismerhetetlen terveiben az üdvösség a halálra vetés által is elérkezhet. Ferenc pápa nagyra értékelte Judit és a nők bátorságát.

Ez a remény nyelve. Kopogtassunk Isten szívének ajtaján, ő az Atya, aki üdvözíteni tud minket. Ez a fiatal özvegyasszony azt is kockáztatja, hogy mások előtt rossz színben tűnik fel, de így is bátor! Megy előre! Véleményem szerint, tette hozzá a pápa, a nők bátrabbak a férfiaknál!

Ne kössük feltételhez Istent: fogadjuk el segítségét, még ha esetleg el is tér várakozásainktól

Végül Isten megmenti népét. Juditnak megvan a maga terve. Sikerült levágnia Holofernész tábornok fejét, és így győzelemre vitte népét, de mindig olyan hittel, amely mindent elfogad Istentől. Ezért a szentatya azt kérte, soha ne kössük Isten elfogadását feltételekhez. Bízni Istenben annyit jelent, hogy elvárás nélkül lépünk be terveibe, elfogadva, hogy üdvözítése és segítsége elvárásainktól eltérő módon jusson el hozzánk. Mi az Úrtól életet, egészséget, érzelmeket, boldogságot kérünk és ez rendben is van, de abban a tudatban tegyük, hogy Isten életet tud fakasztani a halálból is, hogy megtapasztalhatjuk a békét a betegségben is, és hogy a magányban is megnyugvásra lelhetünk és a sírásban is találhatunk boldogságot. Nem mi vagyunk azok, akik megtanítják Istennek, hogy mit kell cselekednie, mire van szükségünk – folytatta a pápa. Ő jobban tudja, mint mi. Bíznunk kell benne, mert útjai és gondolatai eltérnek a mieinktől.

Nem belenyugvás, hanem bátorság a hitben és a cselekedetekben

Éppen Judit jelöli tehát ki a remény útját. Sokat imádkozott, bátor volt a hitben és a cselekedetekben. A pápa arra hívott, hogy könnyű belenyugvás nélkül tegyük meg azt, amit tudunk, de mindig maradjunk meg az Úr akaratának útján. Emlékeztetett az egyszerű asszonyok, a nagymamák bölcs szavaira, akik élettapasztalattal bírnak, akik szenvedtek és akik Istenre bízták magukat. Ha visszagondolunk, hányszor hallottuk egyszerű emberek bölcs és bátor szavait, akikről azt gondoljuk lenézés nélkül, hogy tudatlanok… – jegyezte meg a pápa. Pedig Isten bölcsességének szavai azok! A nagymamák szavai! Hányszor előfordul, hogy a nagymamák találják meg a megfelelő szavakat, a remény szavait, mert élettapasztalatuk van, sokat szenvedtek, Istenre bízták magukat. Az Úr adja meg ezt az ajándékot, ami a remény jó tanácsa – zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa az általános kihallgatáson.

Forrás: Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS