2017. január 11., szerda

0
989

Evangélium 
Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek.
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keresi”.
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
(Mk 1,29–39)

Gondolat

A mai evangélium csak ráerősít a tegnap olvasott szakaszra: nem a gyógyítások, csodás események művelése az elsődleges Jézus – és követői – életében, hanem az evangélium hirdetése, az Ige szolgálata.

Amint olvastuk, mindenki keresi őt, de nem az örömhír miatt, hanem a gyógyulás, a megkötözöttségtől való szabadulás érdekli őket. Később pedig a megszaporított, a munka nélkül elérhető kenyér. A történelem során társadalmi és hatalmi előnyök, jobb pozíciók elnyerése. Ma pedig a viszonylag biztos egzisztencia, gazdasági szempontok is motiválhatnak valakit a keresésben…

Jézus azonban tovább megy ilyenkor, „más városok” felé tart, hogy ébredjünk: a motivációnk még az ő követésében is folyamatosan tisztulásra, tisztázásra szorul, s nem ezért vagy azért érdemes őt követni, hanem csakis az evangéliumért.

MEGOSZTÁS