2016. december 30., péntek

0
1037

Evangélium

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják hívni”. (Mt 2,12–15.19–23)

Gondolat

Szent Család ünnepén arról hallunk az evangéliumban, hogy Jézus gyakorlatilag életének az első pillanatától veszélynek volt kitéve, emiatt fenyegett volt maga a Szent Család is, menekülni kényszerültek Egyiptom földjére Heródes hatalomféltő üldözése elől.

Két dolog is eszünkbe juthat erről. Egyrészt a nagy migrációs helyzetben a fotelben kávézva, tévés beszámolók és politikai üzenetek alapján határozott véleményt formáló, a keresztény világot féltő, de a templom ajtajának nyílásirányát nem ismerő „keresztények” sem kellene elfelejtsék, hogy a Szent Család is menekültstátusban, kiszolgáltatottan, idegen földön élt egy ideig, mint ma sem kevesen a világban…

Másrészt pedig ma más típusú veszély is fenyeget: a hagyományos családmodell átértékelődése, a különböző ideológiák és -izmusok ma elsősorban belülről emésztik a család intézményét, s ahol a kutya, macska, egyéb „házi kedvenc” tartása előrébb való, mint az anyagilag megterhelő gyermekvállalás, ott nyitott kapukat döngetnek a „hódító hordák”. Valamiképp ez is ugyanannak az éremnek egy másik oldala…

Ezért ma, Szent Család ünnepén különösen is imádkozzunk a családokért, azokért a férfiakért és nőkért, akik minden körülmények között igent mondanak az életre!

MEGOSZTÁS