2022. szeptember 27.

Szent Oszkár (Anszgár)

SZENT ANSZGÁR (OSZKÁR) Galliában, Amiens környékén született 801-ben, közeli rokonságban volt a híres Karoling dinasztiával. Anyját korán elvesztette, ezért apja gondoskodásából a Corbie-i kolostorban tanult. Eleinte könnyelmű és csintalan gyerek volt, de hamarosan komolyan megváltozott, mert egy álomképben Szűz Mária megfedte.

814-ben meghalt rokona Nagy Károly, ettől kezdve teljesen megkomolyodott. Tizenhárom évesen bencés szerzetes lett, tizenhét évesen már tanított,huszonegy évesen pedig már egy iskola vezetését bízták rá. 826-ban Dániában, majd 830-ban Svédországban térített. 831-ben Hamburg püspökévé választották. IV. Gergely pápa megbízásával Északnyugat-Európa apostola volt. Ezrek tértek meg a tanítása nyomán a mai Németország, Anglia, Dánia és Svédország területén. Sokat szenvedett az evangéliumot hirdetve, de ezt mindég erős lélekkel viselte el. Hamburg 845-ös feldúlása után Bréma püspöke lett.

Sokat böjtölt, keményen vezekelt, lemondásban élt. Támogatta a szegényeket, rabszolgákat váltott ki, missziós útjain halászhálók csomózásával keresett pénzt a maga és társai fenntartására. A kemény munka felőrölte erejét. Brémában halt meg 865. február 3-án, csendesen imádkozva.

Dátum

2023. február 03., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

nem kötelező emléknap - fehér
nem kötelező emléknap - fehér
Kategóriák