2024. július 18.

Szent Antal-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Páduai Szent Antal tiszteletére: Déva-telep, Iszkrony (Vulkán), Dés, Kolozsvár: Bulgária-telep, Vargyas, Zernyest, Körtvélyfája, Marosvásárhely: minorita templom (jezsuiták), Ülke, Újtusnád, Csíkcsicsó, Jávárdipatak, Erdőszentgyörgy, Alsósófalva, Illyésmező, Csíksomlyó: Szent Antal-kápolna, Bekecs-tetői kápolna.

 • Ülkében június 11-én, szombaton 11 órától lesz a Szent Antal-templom búcsúja.
 • A Bekecs-tetői kápolna búcsúünnepe június 11-én 12 órától kezdődik.
 • Marosvásárhelyen a Páduai Szent Antal-templom búcsúja 11 órakor lesz a templomudvaron. Szónok: Dávid György.
 • Déván a Szent Antal-templom búcsúját június 12-én, vasárnap ünneplik; 9 órától román nyelven, 11 órától magyar nyelven lesz szentmise. Szónok: Kiss Endre.
 • Csíkcsicsóban a templombúcsút június 12-én 12,30-tól tartják. Szónok: Fülöp László.
 • Körtvélyfáján vasárnap lesz 13 órától a templombúcsú. Szónok: Csüdör Imre jobbágyfalvi plébános.
 • Désen június 12-én 17 órától lesz a templombúcsú. Szónok: Csáki Fülöp testvér.
 • Vargyason a Páduai Szent Antal-kápolnában a búcsút június 19-én, vasárnap 12 órától ünneplik. Szónok: Tóth József helybéli plébános.
 • Csíksomlyón a Páduai Szent Antal-kápolna búcsúját hétfőn, június 13-án tartják, a 10:30-kor kezdődő szentmisében. Prédikáció: Bőjte Mihály ofm
 • Jávárdipatakán június 13-án 11 órától lesz a búcsús szentmise. Szónok: Küsmődi Csongor.
 • Az iszkronyi szent Antal-kápolna búcsús szentmiséje június 13-án, hétfőn 17 órakor lesz. Szónok: Ruşti Alexandru lupényi plébános.
 • Erdőszentgyörgyön a régi kápolna búcsúünnepéről hétfőn 19 órakor kezdődő szentmisében emlékeznek meg.

Nagyváradi egyházmegye

 • Nagyváradon, a Tokaji-telepen a Páduai Szent Antal-kápolna búcsúját június 12-én 12 órától ünneplik. Szónok: Curaliuc Demeter, várad-velencei plébános.

Szatmári egyházmegye

A szatmári egyházmegyében az alábbi helységekben szenteltek templomot Páduai Szent Antal tiszteletére: Szatmárnémeti és Kaplony.

 • Nagybányán a Páduai Antal-templom búcsúünnepét június 13-án tartják, 10.30-tól kezdődik a magyar nyelvű szentmise, 18 órától a román nyelvű.
 • Kaplonyban június 13-án, hétfőn 11 órától tartják a templombúcsút. Szónok: Felföldi László pécsi megyés püspök.
 • Szatmárnémetiben a Szent Antal-templom búcsús szentmiséje június 13-án, hétfőn 10 órakor kezdődik. Szónok Daly Attila, a székesegyház káplánja.