2022. szeptember 27.

Román nyelvű papi lelkigyakorlat

A temesvári püspökség idén több lelkigyakorlatot szervez a klérus tagjainak. Október 4–8. között Máriaradnán román nyelvű lelkigyakorlatra kerül sor, amelyet Fodor Cristinel lelkipásztor, a iaşi-i római katolikus teológiai intézet spirituálisa és Coșa Mihai Eduard bákói plébános vezet.

Dátum

2021. október 04., hétfő - 2021. október 08., péntek

Helyszín

Máriaradna