Nepomuki Szent János-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére: Boica, Zalatna, Vízakna, Alsótömös, Haraly, Naszód, Szék, Görgényüvegcsűr, Mezősámsond, Balánbánya, Farkaslaka, Lemhény: kápolna.

  • Lemhényben a kápolna búcsúját május 15-én, vasárnap 11 órától tartják.
  • Haralyban a templombúcsút május 15-én tartják 12 órától. Szónok: Olasz Béla kézdivásárhely-kantai segédlelkész.
  • Farkaslakán a templombúcsút május 15-én 12,30-tól kezdődik.
  • Görgényüvegcsűr plébániatemplomának búcsúünnepét május 16-án 11 órától tartják. Szónok: Oláh Dénes főesperes.
  • Vízakna búcsúünnepét a napján tartják, 16-án 17 órától. Szónok Gál István-Attila fogarasi plébános.
  • Zalatnán a templombúcsú május 16-án lesz, 17 órakor. Szónok: Hurgoi Sándor kőszegi iskolalelkész, zárdalelkész.

Szatmári egyházmegye

A Szatmári  egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyihuta, miszbánya, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

  • A miszbányai templom búcsúja  május 15-én 14 órától kezdődik.
  • Mezőpetriben a kápolnabúcsút az ünnep napján tartják 18 órától. Szónok: Hársfalvi Ottó szatmár-székesegyházi plébános.

Temesvári egyházmegye

  • Bojtorjánosban a templombúcsút május 15-én 15 órától ünneplik.
  • Május 28-án, szombaton tartják a Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt öthalmi templom búcsúünnepét. A szentmise 11 órakor kezdődik, majd a német népviseletbe öltözött párok felvonulása következik. Délután 16.30 órakor kulturális műsort, este 8 órakor táncos mulatságot tartanak. A templombúcsú keretében a résztvevők megünneplik a helyi német (sváb) közösség fennállásának 250. évfordulóját. Az első anyakönyvek 1770-ből származnak, a kerek évfordulót azonban az új típusú koronavírus-járvány miatt két évvel ezelőtt nem sikerült megünnepelni. Az öthalmi közösség pasztorációját jelenleg az arad-mikelakai plébános látja el.