Nepomuki Szent János-búcsúk

2019. május 16-án Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére: Boica, Zalatna, Vízakna, Alsótömös, Haraly, Naszód, Szék, Görgényüvegcsűr, Mezősámsond, Balánbánya, Farkaslaka.

  • farkaslaki plébániatemplomban május 16-án, csütörtökön déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szentbeszédet Sebestyén Ágoston plébános tartja.
  • A zalatnai templom búcsúünnepén csütörtökön délután 5 órakor bérmálás lesz.
  • A gelencei egyházközség filiájában a haralyi templomban délután 5 órakor kezdődik a búcsú szentmise. Az ünnep szónoka Becze Lóránt szentkatolnai plébános.

Szatmári egyházmegye:

A Szatmári  egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

  • A lajosvölgyihutai templom búcsúmiséjét csütörtökön délelőtt 11 órától tartják Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész szentbeszédével tartják.
  • A szigetkamarai búcsút pedig ugyanazon a napon délután 5 órától ünneplik. A szentmisén Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész prédikál.

Temesvári egyházmegye:

  • A lippai templom védőszentje Nepomuki Szent János. A búcsús szentmise szombaton délután 4 órakor kezdődik, azt követően a német népviseletbe öltözött párok fognak felvonulni a város központjában.

 

Dátum

2019. május 16., csütörtök