2024. július 14.

Nagyheti szertartások a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban

2017. április 13., Nagycsütörtök
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.
-Az olajszentelési szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a szent olajokat és az egyházmegye papsága megújítja a szenteléskor tett ígéreteket. A szentmise végén a főegyházmegye érseke köszönti a zarándokcsoportokat, hitoktatókat és hittanosokat, azután ünnepélyes körmenetben viszik át a megszentelt olajakat az érseki palotába.
– Az utolsó vacsora emlékére este 8 órakor celebrál szentmisét Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt, melynek keretében 12 papnövendéknek megmossa a lábát.

2017. április 14., Nagypéntek
Nagypénteken Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Délelőtt 10 órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák. Délután fél 3 órakor a székesegyházban keresztúti ájtatosság, igeliturgia. A szeminárium kórusa elénekeli a passiót, Szent János evangéliuma szerint. Ezt követi a hódolat a szentkereszt előtt és a szentáldozás.

2017. április 15., Nagyszombat
Délelőtt 10 órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák.
Húsvét vigíliája este 9 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt. A szentmise után a szent sírnál végzett rövid szertartás után indul a feltámadási körmenet. Te Deum-mal, szentségi áldással együtt fejeződik be a szertartás.

2017. április 16., Húsvétvasárnap
A székesegyházban a szentmisét délelőtt 10 órakor Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt.

Dátum

2017. április 13., csütörtök - 2017. április 16., vasárnap

Helyszín

Gyulafehérvár