2022. szeptember 28.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

A keresztények szerte a világban évente közösen imádkoznak az egységért, vagy ahogyan az idei, erre az alkalomra kiadott füzet fogalmazza: „összegyűlnek, hogy imádkozva  növekedjenek az egységben”.

A Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények készítették elő. Úgy érzik, Mózes ötödik könyvének igéje „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18–20) helyzetükben, ínségükben elevenükbe talál. Javaslatuk, hogy bűnbánatot tartsunk a megosztó igazságtalanság miatt, a kereszt alatt együtt kérjük Krisztus kegyelmét, hogy vessen véget az igazságtalanságnak; kérjük irgalmát azokra a bűnökre, amelyek megosztottságunkat okozzák.

Az egység hetének nyolc napjára az istentiszteletre szánt gondolatok a választott témát járják körül:
1. nap: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)
2. nap: „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)
3. nap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)
4. nap: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)
5. nap: Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)
6. nap: „Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)
7. nap: „Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)
8. nap: „Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)

 • Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét január 21-27. között lesz megtartva. A szertartások este 6 órától kezdődnek.
  Az imahét programja:
  – Hétfő: Szent István római katolikus templom
  – Kedd: Örmény katolikus templom
  – Szerda: Református templom
  – Csütörtök: Unitárius imaház
  – Péntek: Baptista imaház
  – Szombat: Munkás Szent József római katolikus templom
  – Vasárnap: Szent Miklós római katolikus templom

 

 • Imahét Petrozsényban:

 • Az ökumenikus imahét Csíkszeredában január 21-27. között, este 6 órakor lesznek az alábbi program szerint.
  – Január 21-én, hétfőn a Millenniumi templomban Bálint Emil a Szent Ágoston egyházközség plébánosa tartja a szentbeszédet
  – Január 22-én, kedden a zsögödi templomban Kovács József a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze prédikál
  – Január 23-án, szerdán a református templomban Sebestyén Ottó zsögödi plébános lesz a szónok
  – Január 24-én, csütörtökön a Szent Ágoston-templomban Tamás János evangélikus lelkész hirdeti az igét
  – Január 25-én, pénteken a csobotfalvi katolikus templomban Szatmári Szilárd református lelkész tartja a beszédet
  – Január 26-án, szombaton az unitárius templomban Göthér Gergely csíksomlyói plébános prédikál
  – Január 27-én, vasárnap az evangélikus templomban Solymosi Alpár unitárius lelkész hirdeti az igét.

 

 • Ökumenikus imahét Nagyváradon:

 

 • Brassóban 2019. január 18–25. között kerül sor az ökumenikus imanyolcadra, amit a történelmi egyházak templomaiban tartanak minden este 6 órakor.
  Január 18.: Brassó-bolonyai római katolikus templom
  Január 19.: Szent Péter görögkatolikus templom
  Január 20.: újvárosi református templom
  Január 21.: unitárius templom
  Január 22.: Brassó-bolonyai szász evangélikus templom
  Január 23.: Reménység háza református templom
  Január 24.: magyar evangélikus templom
  Január 25.: Astra negyedi római katolikus templom

 

 • Székelyudvarhelyen, a belvárosi templomokban 2018. január 13-án, vasárnap kezdődik az egyetemes imahét. Hétköznapokon este 6 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A római katolikus templomokban igeliturgia lesz, szentáldozás nélkül.

 • Székelykeresztúr történelmi egyházai 2000 óta együtt ülik az imahetet. Templomaikban este 6 órától ökumenikus istentiszteleteken találkoznak.
  – hétfőn a betfalvi református templomban
  – kedden a Szent Kereszt felmagasztalása-plébániatemplomban
  – szerdán a keresztúri református templomban
  – csütörtökön a keresztúri unitárius templomban
  – pénteken a fiatfalvi felekezetközi templomban zárják az imahetet.

 

 • Sepsiszentgyörgyön január 18–27. között az egyetemes imatized minden nap este 6 órakor kezdődik a következő program szerint:
  – január 18-án a Szent Benedek római katolikus templomban Végh Nimród evangélikus lelkészjelölt szolgál
  – január 19-én a Gyöngyvirág utcai református templomban Hajdú János római katolikus főesperes tartja a szentbeszédet
  – január 20-án az evangélikus templomban Hegyi István református lelkipásztor prédikál
  – január 21-én a Krisztus Király római katolikus templomban Marosi Árpád református lelkipásztor hirdeti az igét
  – január 22-én a református Vártemplomban a Szent József egyházközség plébánosa, Szabó Lajos kanonok lesz a szónok
  – január 23-án a Szent József római katolikus templomban Kovács István unitárius lelkész beszél
  – január 24-én a szemerjai református templomban Takács Dezső, a Szent Gellért római katolikus egyházközség plébánosa prédikál
  – január 25-én a Szent Gellért római katolikus templomban Müller Loránd református lelkipásztor szolgál
  – január 26-án az unitárius templomban Dénes Előd református lelkipásztor hirdeti az igét
  – január 27-én a belvárosi református templomban Dávid György, a Krisztus Király egyházközség plébánosa tartja a szentbeszédet

 

 • Ökumenikus imahét a Temesvári Egyházmegyében
  A január 18-25. között a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad keretében január 20-án, vasárnap 12.30 órakor a lugosi ukrán ortodox templomban kerül sor ökumenikus imára, amelyen részt vesz Pál József-Csaba megyés püspök. Ugyancsak az ökumenikus imanyolcad keretében január 20-án, vasárnap 17 órakor a temesvári Ghetsimani baptista imaházban, január 21-én, hétfőn 17 órakor a végvári református templomban, január 22-én, kedden 17 órakor a karánsebesi ortodox székesegyházban, január 23-án, szerdán 17 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban lesz ökumenikus ima. A temesvári püspökséget mindegyik eseményen  Pál József-Csaba főpásztor képviseli.

 

 • Marosvásárhelyen

Dátum

2019. január 18., péntek - 2019. január 27., vasárnap