2022. szeptember 27.

Áldozócsütörtök-napi búcsúk

2018. május 10-én, negyven nappal húsvét után a katolikus egyház Urunk mennybemenetelét (áldozócsütörtököt) ünnepli.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Urunk mennybemenetelének tiszteletére: Kiskapus, Uzon, Tamásfalva, Mócs, Kézdialmás, Magyarfenes, Jedd, Nyárádremete és Kecsetkisfalu.

 • mócsi templom búcsúját délelőtt május 10-én tartják. Az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órakor mutatják be.
 • Kézdialmáson a búcsús szentmise május 10-én, csütörtökön déli 12 órakor kezdődik. Az ünnepi szentbeszédet  Bátor Botond pálos mondja, Hargitafürdőről.
 • A farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaluban a templom búcsúját délután 4 órától tartják. A szentmisén Major Sándor kápolnásfalvi plébános prédikál.
 • Kiskapuson szintén áldozócsütörtökön ünneplik az egyházközség búcsúját. A szentmise, melynek szónoka Biró Nándor-Alfonz, a Szeben-külvárosi egyházközség lelkésze, délután 6 órakor kezdődik.
 • Áldozócsütörtökön délután 6 órakor templombúcsút tartanak Jedden is. Az ünnep szónoka Kovács Péter-Pál nyárádtői plébános.
 • Uzonban csütörtökön, május 10-én este 7 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
 • magyarfenesi templom búcsúját 2018. május 12-én, szombaton délután 4 órakor ünneplik. A szentmisén Székely Dénes teológiai tanár, kolozsmonostori plébános tartja a szentbeszédet.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A nagyváradi székesegyházban reggel 8, délelőtt 10, 11:30 és délután 6 órakor lesznek a szentmisék.

Temesvári egyházmegye:

 • A temesvári Szent György-székesegyházban, csakúgy, mint az egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a székesegyház, valamint a krasznaterebesi templom titulusa Urunk mennybemenetele.

 • A székesegyházban május 10-én, este 7 órától kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa Schönberger Jenő megyés püspök, ünnepi szónoka pedig Luczás Antal Loránd szaniszlói plébános.
 • Krasznaterebesen délelőtt 11 órától kezdődik a búcsús szentmise és Husztig Róbert királydaróci plébános mond szentbeszédet.