Hogy minél jobban felkészítsék a szeminaristákat a papi életre

0
507

A gyakorlati éveseket kísérő plébánosoknak és a gyulafehérvári papi szeminárium elöljáróinak éves találkozóját tartották június 19-20. között. A közös vissza- és előretekintésnek a gyimesi Barackospatakán található Muhos Panzió adott helyet.

A pasztorális év során egy-egy plébános felel a kispapok neveléséért, bevezeti a növendékeket a papi élet gyakorlati részébe, így a papságra készülők nemcsak elméleti síkon, hanem gyakorlatban is találkoznak a rájuk váró kihívásokkal, feladatokkal.

Mi a gyakorlati év? Miben áll a gyakorlati éves kispap szolgálata?A gyakorlati év, más néven pasztorális év, a szemináriumi filozófiai-teológiai alapképzést (négy év) követő egy évet foglalja magába. A gyakorlati év során a már lektorrá és akolitussá avatott kispap egy-egy fél évet tölt két különböző plébánián, amely időszak alatt megismerkedik a gyakorlati lelkipásztorkodással, elősegítve a plébániai közösségi élet lelki és szellemi gyarapodását. A gyakorlati éves kispap a pasztorális évért felelős teológiai tanár felügyelete és a helyi plébános nevelői koordinálása mellett bizonyos lelkipásztori tevékenységekben részt vesz, melynek megfelelően ellátja akolitusi szolgálatát, tanúságot tesz az evangéliumról, temetési szertartást végez, a plébániai és iskolai hittanórákat vezeti, az elsőáldozók és bérmálkozók felkészülésében szerepet vállal, az ifjúsági és egyéb egyházi csoportosulásokban aktívan részt vesz, ájtatosságokat, szentségimádásokat és egyéb imaalkalmakat vezet, a plébániai adminisztrációba is belekóstol, attól függően, hogy az adott plébániai közösségben milyen lelkipásztori teendő elvégzésére van szükség. A gyakorlati évet két év egyetemi mesterképzés követ, amelynek során az első mesteri év második félévében diakónussá, míg a második év végén pappá szentelik a papságra készülő szeminaristát.

A találkozón részt vett Kovács Gergely érsek, Lukács Imre Róbert érseki általános helynök – mint a pasztorális évért felelős teológiai tanár –, valamint a szeminárium elöljárói, András István rektor, Diósi Dávid dékán-vicerektor, Hurgoi Sándor prefektus, valamint az idei év gyakorlati éveseit kísérő plébánosok, Bálint István székelykeresztúri, Csont Ede tusnádi és László Attila kolozsvári főesperes-plébános, Salamon József gyimesbükki plébánost Mazai Tihamér segédlelkész képviselte.

A találkozó során a résztvevők visszatekintettek az elmúlt időszakra, megosztva egymással tapasztalataikat, értékelve az elmúlt egy évet. A visszatekintés mellett közösen gondolkodtak az erdélyi papképzés jövőjéről is, így konzultációt folytattak a papképzésben aktívan részt vállaló plébánosokkal, hiszen fontos, hogy a szeminárium elöljáróival és tanáraival együtt kísérjék a papnövendékeket, hogy a négy egyházmegye fiataljait minél jobban felkészítsék a papi életre, egyre szorosabban együttműködve a gyakorlati részért felelős lelkipásztorokkal, akik közül többen már több mint egy évtizede vállalják a papságra készülő szeminaristák kísérését.

Az eseményen Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki a jelenlévő plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítanak, hogy egy-egy kispap fél évig a plébánia szolgálatában töltse pasztorális évét. Hangsúlyozta, nagy felelősséget és szerepet töltenek be a hivatások formálódásának folyamatában a felelős lelkipásztorok, ugyanis ők vezetik be a fiatalokat a lelkipásztori élet örömeibe és kihívásaiba egyaránt.

Forrás és fotó: SIS