Az iskola kapuja most bezárul, de a szívek nem zárulnak be – ballagás a Gerhardinum-líceumban

0
344
Fotók: a temesvári egyházmegye honlapja

A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum folyosóin június 6-án, csütörtökön reggel hosszan, a szokásosnál sokkal hosszabban szólt a csengő. Különleges, ünnepi, várakozásokkal és érzelmekkel teli nap volt ez, különösen a XII. A és B (román és magyar tannyelvű) osztályok növendékei számára, akiknek a csengő ezúttal a búcsút jelentette. A fiatal végzősök, vállukon a kis batyuval, amely azt az útravalót jelképezi, amivel az iskola bocsátja tovább őket, egymás után vonultak az osztálytermekbe, búcsút véve osztálytársaiktól, tanáraiktól és a líceumi évektől.

Az iskolai ünnepséget szentmise követte, amelyet a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban Johann Dirschl általános helynök mutatott be. Koncelebrált Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum-líceum igazgatója, Heinrich József óteleki plébános, Vodila Szilárd buziásfürdői és bakóvári plébános, Blénesi Róbert OFMConv és Kalna Zsolt OFMConv az aradi ferences minorita szerzetesek kolostorából, Ionuc Hojda újmoldovai plébános és Piry Radulov vingai plébános. A szentmise zenei szolgálatát a Gerhardinum-líceum Laudetur énekkara végezte Iustin Călin vezetésével.

Román nyelvű homíliájában az általános helynök hangsúlyozta: „Ma együtt imádkozunk a XII. osztályos diákokkal, és szeretnénk megköszönni Isten kegyelmét. Kedves végzősök, megnyílt a lehetőség, hogy új útra lépjetek az életben, elinduljatok felfedezni egy új világot, amely rátok vár. Sok mindent visztek magatokkal: a nevelést és a szeretetet, amit szüleitektől kaptatok, mindazt a tudást, amit nagy gonddal felhalmoztatok ebben az iskolában. És végül, de nem utolsósorban elkísér benneteket a jó Isten.”

Magyar nyelvű szentbeszédét Kalna Zsolt OFMConv így indította: „Kedves ballagó diákok, ahogy néztelek benneteket a szentmise alatt, nem láttam az arcotokon azt a kitörő örömet, hogy végre megszabadultok ettől az iskolától. És ennek örülök, mert azt jelenti, hogy igazi otthonra találtatok ebben az intézményben. Lelki vezetőként sok mindent láttam, tapasztaltam, sok mindent megbeszéltünk, de ez a fejlődés része. Az iskola kapuja most bezárul, de a szívek nem zárulnak be. A szívek nyitva maradnak felétek és ti is törekedjetek arra, hogy legyen a szívetek nyitva egymás felé és az iskola felé.”

A szentmise végén a XII. osztályosok nevében Mezdroiu Denisa és Kercsó Benjámin lépett mikrofon elé, hogy búcsút vegyen az Alma Matertől. Mindkét végzős tanuló beszédében kitért a hétköznapokat „színesítő” diákcsínyekre, ugyanakkor köszönettel fordult az osztályfőnökök, valamint a tanárok felé. A tizenegyedikes tanulók nevében Serbescu Lorena és Hallai Mónika köszönt el a végzősöktől, majd a ballagók átnyújtották az iskola kulcsát a szeptembertől helyükbe lépő társaiknak.

Végezetül Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum-líceum igazgatója köszönt el a végzősöktől: „Kedves diákok, hálát adunk Istennek, hogy négy éven keresztül együtt tanultunk, együtt imádkoztunk, együtt dolgoztunk és együtt szórakoztunk. Bizonyára minden tanár ellátott benneteket jó tanácsokkal. Én csak három szót szeretnék mondani: szakmai karrier, család, Isten. Bárhol is dolgozzatok, tegyétek odaadással. A családotok legyen számotokra a biztonság, az öröm és a szeretet helye. Ne feledjétek, hogy legyetek a világ világossága és a föld sója.”

A végzősök számára az érettségi vizsga június 17-én kezdődik a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével. Az írásbeli vizsgák július 1-jén kezdődnek és július 5-én érnek véget.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája