Téged áldunk, Szentháromság Istenünk

0
264
A budapesti Kassai tér (XIV. kerület), a templom homlokzatán, a kapu fölött Zsellér Imre mozaikkészítő 1937. november 14-én elkészült Szentháromság-ábrázolása

A pünkösd utáni vasárnapon ünnepelt Szentháromság ünnepnapja alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk a húsvéti időszakra, a szent három napra, a Szentháromság misztériumának fényében elmélkedjünk az üdvösség művéről, amelyre e szent napokban emlékezünk.

Ferenc pápa így tanít: ,,A Szentháromság misztériuma önmagunkról is beszél nekünk, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való kapcsolatunkról. A Szentlélek ugyanis a keresztség által Isten szívébe és életébe helyezett minket, aki a szeretetközösséget jelenti. Isten három személy családja, akik annyira szeretik egymást, hogy egyetlen egészet alkotnak.”

A Szentháromság tiszteletére a bencések Franciaországban az 1000. év előtt különleges ünnepet tartottak. II. Sándor pápa (megh. 1073) elutasította azt a kérést, hogy ezt az ünnepet terjesszék ki az egyetemes egyházra, azzal érvelve, hogy minden liturgikus ünnep a Szentháromság tiszteletére szolgál. Több mint százötven évvel később, 1334-ben azonban XXII. János pápa (megh. 1334) végül úgy döntött, hogy felveszi ezt a különleges ünnepet az egyház naptárába.

Az ünnep liturgikus olvasmányai (a Lekcionáriumbeli három ciklus mindegyikében) az igehirdetés és az imádás gazdag kincsét tartalmazzák, és arra hívnak bennünket, hogy így ujjongjunk: ,,Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: Istennek, aki van, aki volt és aki eljövendő.” (Alleluja vers)

A Szentháromság köszöntése: felvidéki népének

 1. Téged áldunk, Szentháromság Istenünk,
  mi Urunknak, Teremtőnknek tisztelünk.
  Örök Atya, mindenható Istenség,
  téged vall a kerek földön minden nép!
 2. Neked égben az angyalok rendjei,
  meg nem szűnnek hangos szóval zengeni.
  Szent, szent, szent vagy, seregeknek Istene,
  az ég és föld felségeddel van tele.
 3. Dicsőséges apostolok éneke,
  prófétáknak, mártíroknak serege,
  világszerte mind az Anyaszentegyház
  téged dicsér, téged imád, téged áld.
 4. Mi Atyánknak mérhetetlen fölségét,
  Egyszülötted tisztelendő szépségét,
  s aki hozzánk kettőtökből küldetett,
  megszentelő, vigasztaló Lelkedet.
 5. Krisztus Király, Atya örök szülötte,
  te érettünk leszállottál a földre,
  az embernép megmentését vállaltad,
  s ember módra születni nem átalltad.
 6. Te letörted fullánkját a halálnak,
  s országodat híveidnek kitártad,,
  fölszálltál az Atyaisten jobbjára,
  élők, holtak eljövendő bírája.
 7. Kérünk azért, szolgáidat segéld meg,
  akiket megváltott drága, szent véred!
  Hogy szenteid seregébe juthassunk,
  s uralkodjál mindörökké mirajtunk!
 8. Téged áldunk, szent nevedet minden nap,
  mindörökké valljuk, erős Isten vagy!
  Bűntől minket e mai nap védelmezz,
  légy kegyelmes, légy irgalmas népedhez!
 9. Szálljon, Uram, te irgalmad fölébünk,
  amiképpen benned a mi reményünk,
  csak egyedül benned az én reményem,
  mindörökre elkerüljön a szégyen!
MEGOSZTÁS