„Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk…” – Plébániai csoportvezetők találkoztak Temesváron

0
348

A temesvár-józsefvárosi plébánián találkozót tartottak május 21-én, kedden 17 órától a világi felnőtt hívek számára szervezett tanfolyam azon résztvevőinek, akik az animátor csoportban végezték el a képzést. Az eseményről Baum Melinda, a marosi főesperesség ifjúsági és családpasztorációs referense saját hangú beszámolóját olvashatják.

Nagy örömmel találkoztak újra a felnőtt világiak számára szervezett tanfolyam végzősei, animátorok és plébániai munkatársak május 21-én a temesvár-józsefvárosi plébánián. Nagyon hálásak vagyunk minden alkalommal, amikor körünkben üdvözölhetjük Pál József Csaba megyés püspökünk, megerősít bennünket hitünkben, küldetésünkben, tanít és vezet bennünket.  Ezen a találkozón a főpásztor a krisztocentrikus közösségek fontosságáról beszélt nekünk, ahol a figyelem középpontjában mindig Jézus áll, és a tagok közötti testvéri szeretet minden olyan cselekedetben és szolgálatban megnyilvánul, amit a közösségben együtt végeznek. A szolgálatok mellett nagy jelentőségű az Úr napjának megünneplése a vasárnapi szentmisén, de a közösség sikereinek és növekedésének öröme is jó alkalom az ünneplésre.
Keresztény közösségben élve nem vagyunk mentesek a nehézségektől és nehéz helyzetektől, de az embertársainkkal szembeni magatartás, amelyet mindig tanúsítanunk kell, Szent Péter apostol első levelének 3,8-9 része tanítja: „Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.” Azt is hangsúlyozta, hogy az egymás iránti gondoskodásnak nélkülözhetetlennek kell lennie egy közösségben, az egység példájaként a Szentháromságot említette, és arra buzdított bennünket, hogy törekedjünk ilyen egységre közösségeinkben.


Ha egy ilyen keresztény közösséghez tartozunk, nem leszünk képesek mindezt megtartani magunknak, hanem merünk majd megnyílni mások előtt, megosztani az evangélium örömét, amit élünk, és képesek leszünk elmondani másoknak, ahogyan Szent Péter és János teszi az Apostolok cselekedetei 4,20-ban: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”
A püspök előadása után lehetőségünk volt kis csoportokban megosztani egymással közösségeink örömeit és azt, hogyan lehetünk jobb misszionáriusok, majd egy testvéri agapéval zártuk ezt a szép találkozót.
A találkozó lelkileg feltöltött és még inkább ráébresztett bennünket arra, hogy mennyire fontos egy keresztény közösséghez tartozni, amelynek segítségével könnyebben tudunk szembenézni a negatív hatásokkal, amelyek ezekben az időkben érnek bennünket, és szilárdan meg tudunk maradni az Istenbe vetett hit útján.

Baum Melinda / Gerhardus.ro