A Hám János-bölcsőde és -óvoda ünnepélyes átadása

0
210

Az oktatás és nevelés kiemelt szerepet játszik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye missziójában. A több évszázados szatmári egyházi oktatásnak a kommunista államhatalom berendezkedése a felekezeti oktatás megszüntetésével vetett véget. Az 1989-es változások újra lehetővé tették az egyházi oktatási intézmények működését. 1991-ben Reizer Pál szatmári püspök kezdeményezésére alakult meg Szatmárnémetiben a római katolikus teológiai líceum, mely az egyházmegye nagy püspökének, Hám Jánosnak (1827–1857) a nevét viseli. Az intézmény nem csupán oktat, hanem nevel is, szorosan követve az állami jogszabályokat és az egyházi tanításokat. Kezdetben líceumi oktatást biztosított, 2000-ben indult el az 5–8. osztályok képzése, 2004-ben az alsótagozatos oktatás, 2005-ben pedig az óvoda. 2017-től szakács/pincér és autószerelő/automatizálási technikus szakterületeken is képzik a fiatalokat. Az aktuális tanévben 75 pedagógus segíti a tanulásban és az életre való felkészülésben az intézményhez tartozó 807 gyermeket.

Az épület múltja

A most ünnepélyesen átadásra kerülő bölcsőde és óvoda értékes építészeti örökség és egy nagy történelmi múlttal rendelkező épület. Az ingatlant 1833-ban Hám János püspök építette és 1839-től irgalmas rendi szerzetesek által működtetett hatvanágyas kórházként szolgált, ahol vallási megkülönböztetés nélkül ápolták a betegeket. Ez volt a város első közkórháza, és több mint egy évszázadig működött egyházi felügyelet alatt. A második világégést követő államosításkor az épületet a kommunista államhatalom kisajátította, különböző intézményeket működtetett benne, legutoljára 2009-ig a városi kórház pszichiátriai osztályát. Az államosítás alatt az épületben semmilyen komoly beruházást vagy állagmegőrzést nem végeztek. Hosszas visszaszolgáltatási folyamat végén 2013-ban vehette birtokba az egyházmegye a teljesen lelakott épületet.

Helyi besorolású műemlék épület lévén fontos és értékes építészeti öröksége Szatmárnémeti központjának, így az egyház feladatának érezte megóvni és újraéleszteni benne a tevékenységet. A püspökség folyamatosan kereste a forrásokat az épület megmentésére. Prioritás volt egy idősotthon kialakítása, mely elképzelésről a tulajdonos több sikertelen pályázat után le kellett mondjon. Ezt követően született meg a bölcsőde és a tehetséggondozó óvoda terve.

A szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Bölcsőde és Óvoda

A szatmári egyházmegye szívügyének tekinti a jövő generáció életminőségének javítását, hogy ők szeretettel és büszkeséggel tekintsenek szülőföldjükre és érezzék a közösség megbecsülését. A szülőföldön való megmaradás és a családalapítás ösztönzése érdekében elengedhetetlen, hogy minél optimálisabb körülmények segítsék a fiatal családokat. A gyermekvállalás támogatása nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem gazdasági és társadalmi fejlődés következménye is. Fontos, hogy az édesanyák úgy térhessenek vissza dolgozni, hogy gyermekeikre már zsenge koruktól kezdődően a legjobb körülmények között ügyelnek. Számtalanszor eltántorítja a szülőket a további gyermekvállalástól a megfelelő segítség hiánya.

A püspökségnek ezért kiemelt célja volt bölcsődei helyek kialakítása. A bölcsőde kialakításának tervei az egyházmegye részéről már 2020-ban elkészültek, mely szerint az épületben legalább négy bölcsődei és két óvodai csoport működött volna. 2021-ben a román kormány kiadta a bölcsődék és óvodák új technikai normatíváit, melyek tovább szigorították a már meglévő épületben a termek kialakítását. A kivitelezésben a püspökség arra is nagy gondot fordított, hogy a gyermekek a szabadban is minél több időt eltölthessenek. Ezért az udvart gumiszőnyeggel és korszerű játékokkal látták el, melyek között helyet kapott egy homokozó és egy filagória is.

Az épület és az udvar adta lehetőségek alapján, valamint az említett normatívák figyelembevételével végül három bölcsődei és két óvodai csoportot alakítottak ki. A 2023–2024-es tanévben a bölcsődei csoportokba 32 gyermek, míg a vegyes életkorú óvodai csoportba 15 gyermek jár. A 2024–2025-ös tanévtől újabb bölcsődei és óvodai csoporttal bővül az intézmény. Előreláthatólag ettől a tanévtől a három bölcsődei csoportban 52 bölcsődés gyermeknek és a két óvodai csoportban 30 óvodásnak tud az intézmény keresztény értékrend szerinti nevelést és oktatást biztosítani.

Az intézmény a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumhoz tartozó bölcsődeként és tehetséggondozó óvodaként működik. Az épület felújítási és felszerelési költségeit Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül támogatta.

A közel két évszázados épületnek új rendeltetést adva a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye megmentette épített örökségét az enyészettől, és olyan rendeltetést adott neki, mely reményt ad a jövő generációinak. A megújult épületben olyan intézmény jött létre, mely a város oktatás- és neveléstörténetét gazdagítja. A bölcsőde létrehozásával a Hám János Római Katolikus Líceum az oktatás teljes palettáját biztosítja: bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai, líceumi és szakiskolai szinten.

Az intézmény átadójára május 23-án, csütörtökön 12 órakor kerül sor.