Hogyan neveljük a hitre, hogyan adjuk át az értékeket gyerekeinknek?

Isten jelenléte a Máltai Szeretetszolgálat munkájában

0
304
Fotók: Máltai Szeretetszolgálat

Hogyan lehet hitre nevelni a kigyerekeket, egyáltalán hogyan lehet átadni fontos erkölcsi normákat úgy, hogy az meg is maradjon bennük? Az előző részben Ozsváth Judit egyetemi adjunktus arról írt, hogy a hitre nevelést hogyan érdemes megközelíteni. Jelen írásban Gyenes Kincső a Máltai Szeretetszolgálat programjai által mutatja be, hogyan nevelik rá a gyerekeket már ebben a kicsi korban, hogy Isten kinyújtott kezeként miként lehet dolgozni, másokon segíteni.

A Máltai Szeretetszolgálat egy nemzetközi humanitárius szervezet, amely hosszú évtizedek óta kiemelkedő munkát végez. Az emberek segítésére, a szenvedők támogatására és a szegények ellátására összpontosít. Gondoskodnak a hajléktalanokról, az idősek gondozásáról, a fogyatékkal élőkről, egészségügyi feladatokat végeznek (elsősegély), és a rászoruló családok támogatása is jelentős feladatuk. Az Istenbe vetett hit és a keresztény szeretet alapvető részét képezi a szervezet küldetésének és tevékenységének.

A Máltai Szeretetszolgálat a keresztény hit erejét látja abban, hogy szeretettel és gondoskodással fordul az emberek felé. A szervezet hisz abban, hogy Isten az iránytű és az inspiráció forrása a tevékenységükben. Az Istenbe vetett hit ad erőt és elkötelezettséget az önkénteseknek és az alkalmazottaknak, hogy folytassák a segítő munkát, és pozitív változásokat hozzanak az emberek életébe.

Az Istenhez való kapcsolat és a vallási meggyőződés azonban nem akadályozza meg a Máltai Szeretetszolgálatot abban, hogy segítsenek az embereknek minden vallási vagy etnikai hovatartozástól függetlenül. A szervezet az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartására törekszik, és mindenkit a szeretet és a törődés alapján fogad el.

Gyermekcsoportok

A szervezet elismeri, hogy a fiatalok már korán felismerhetik magukban az empátiát és az akaratot a segítésre. Ezért a Máltai Szeretetszolgálat különböző programokat és kezdeményezéseket indított, amelyek célja, hogy lehetőséget adjanak a gyermekeknek és a fiataloknak, hogy önkénteskedjenek és részt vegyenek a szervezet tevékenységeiben. Ezáltal megismerhetik a segítő munka értékét és hatását, és fejleszthetik empatikus képességeiket.

Brassóban, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben heti rendszerességgel működnek a gyermekcsoportok. A gyermekekkel együtt imádkoznak, és azt tanítják meg nekik már ebben a kicsi korban, hogy Isten kinyújtott kezeként hogyan lehet dolgozni, másokon segíteni úgy, hogy közben mindez a gyermekek javára is válik.

Istentapasztalat a gyerekprogramokban

Szatmárnémetiben jelenleg 114 gyermekcsoportos önkéntes van a szervezetnél. Négy különböző csoportban találkoznak, életkor szerinti felosztásban. Minden héten más téma kerül a foglalkozások középpontjába, viszont Isten jelenléte állandó ezekben a tevékenységekben. Gyenes Kincső ifjúsági vezető elmondása szerint a legfontosabb, hogy a hagyományos imákon, szentmiséken és tanításokon túl modern eszközöket és módszereket is alkalmaznak. „Meggyőződésem, hogy az Istenbe vetett hit és a vallási tapasztalatok segítenek a fiataloknak, gyermekeknek megtapasztalni a szeretet és a gondoskodás erejét, valamint az emberi kapcsolatok mélységét és jelentőségét.”

A Máltai Szeretetszolgálat interaktív módon bevonja a fiatal önkénteseket vallási nevelési programokba is. Ezeken a programokon keresztül a gyerekek és a fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy elmélyítsék vallási ismereteiket, és megbeszéljék, hogyan alkalmazhatják ezeket az életükben és az önkéntes tevékenységekben. Az ilyen programokban gyakran jelen vannak lelkészek és vallási vezetők, akik segítenek a fiataloknak megérteni, hogy miként kapcsolódik az Isten szeretete a segítő munkához, és hogyan tudják Isten akaratát megvalósítani mindennapi tevékenységeikben.

„A gyermekek szeretnek meséket hallgatni, és ezáltal a vallási és bibliai történetek nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismertessük velük Isten szeretetét és az erkölcsi értékeket” – mondja Kincső. Az interaktív mesélés, a színes képek és a játékos elemek segítenek abban, hogy a gyermekek személyesen kapcsolódjanak az elbeszéléshez, és megtapasztalják az Isten iránti szeretetet. Sokszor játszunk el mi is bibliai történeteket mai vonatkozásban, például az irgalmas szamaritánus történetét (Lk 10, 25–37).

Az ifjúsági vezető szerint a gyermekek számára fontosak a vizuális és tapintható elemek. A vallási szimbólumok és rituálék bevonása segít abban, hogy az Isten-lényeg közvetlen tapasztalata legyen. Például az imádkozás előtt vagy után a keresztény szimbólumok (kereszt, hal, galamb stb.) bemutatása és beszélgetés a jelentésükről mind hozzájárulnak az isteni jelenlét megértéséhez és átéléséhez.

„Fontos, hogy Isten bevonása a gyermekek életébe ne csak formális és kötelező gyakorlat legyen, hanem élményekkel és pozitív tapasztalatokkal társuljon. Az érthető nyelvezet, a kreatív megközelítések és a játékosság segítenek abban, hogy a gyermekek szívesen részt vegyenek a vallási tevékenységekben, és érdeklődést mutassanak az Isten iránt” – zárta le Gyenes Kincső ifjúsági vezető.

Az írás megjelent a Vasárnap 2023/23-as számában a Fókusz rovat összeállítása részeként. Összeállította: Bodó Márta, M. Gál Katalin