Gyulafehérvári kispapok csíksomlyói pünkösdszombati zarándoklata 7.

0
405
Fotók: SIS

Kajtár Zsolt-László diakónus, Egyed Arnold István II. éves és Kovács Nándor Hunor I. éves kispap a csíkdelnei-csíkpálfalvi plébánia életébe bekapcsolódva vettek részt a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsún.

Pünkösd hétvégéjén lehetőségünk volt, hogy csoportokra osztva Csíksomlyó környékén a hívekkel együtt ünnepelhessük az egyház születését, valamint Kelet-Európa legnagyobb zarándoklatát. Számomra teljesen új világ nyílt meg, hiszen ez volt az első alkalom, hogy gyalogos zarándoklaton vehettem részt.

Az elmúlt hétvégére hálatelt szívvel tekintek vissza, hiszen betekintést nyerhettem a csíkdelnei, valamint a csíkpálfalvi közösség vérkeringésébe. Meglepő érzést váltott ki az a szeretet és kíváncsiság, amivel a hívek bennünket fogadtak.

Már pénteken, amikor megérkeztünk, lehetőségünk volt találkozni a csíkdelnei hívekkel, ami során jó hangulatú párbeszéd alakult ki közöttünk, különböző témákról, kérdésekről beszélgettünk. A zsolozsma esti dicséretének elvégzése után lehetőség volt arra, hogy a hívekkel beszélgessünk röviden hivatásunkról, az egyház jövőjéről, a kispapok életéről, a mindennapi nehézségekről – amelyekkel akár a krisztushívők, akár a kispapok a mindennapokban találkoznak –, valamint arról is beszéltünk egy jó kérdésfelvetésnek köszönhetően, hogy hogyan lehet egy teljesen empirizmusra vagy racionalizmusra építő embernek az evangélium örömhírét korszerűen hirdetni. Végül pedig azzal a kérdéssel zártuk a péntek estét, hogy milyen papokra vágynak a csíkdelnei hívek, avagy milyennek is képzelnek el ők egy „tökéletes”, „jó” papot. Köszönjünk a híveknek bátorságukat, nyitottságukat és a kérdéseiket!

A szombati nap volt a csúcspontja az ottlétünknek, hiszen gyalogos zarándoklaton vehettünk részt, és közösen a hívekkel imádkozva és énekelve tehettük meg az utat a csíksomlyói nyeregbe a Szűzanyához.

Vasárnap, pünkösd napján, közösen ünnepeltük meg a Szentlélek eljövetelét. Mindkét közösségben – Csíkdelnén és Csíkpálfaván egyaránt – Kajtár Zsolt-László ötödéves diakónus prédikált, ugyanakkor bevezető gondolatot mondtunk mi, kisebb éves kispapok.

A hétfői nap hasonlóan zajlott, annyi különbséggel, hogy ismét a Szűzanya felé fordítottuk tekintetünket, aki az egyház anyja és pártfogója. Kajtár Zsolt-László diakónus a pünkösdhétfői szentmiséken is szentbeszédeket tartott, és a bevezető gondolat szintén Kovács Nándor Hunorra és rám hárult. A szentmisék végén búcsút vettünk mindkét közösségtől, és biztosítottuk egymást a kölcsönös imáról, valamint abban a reményben váltunk el, hogy még vissza fogunk térni.

Köszönjük a csíkdelnei és csíkpálfalvi hívek szeretetét és áldozatos munkájukat, amivel biztosították, hogy ottlétünk alatt semmiben se szenvedjünk hiányt! Igazán jó hivatásmegerősítés és lelkiekben való töltekezés volt megtapasztalni a csíki emberek szeretetét. Hálásak vagyunk Csíki Szabolcs plébánosnak, aki humorával, eddig megtapasztalt kispapi és pasztorális élményeivel, illetve bölcsességével fogadott minket. Biztosítjuk imáinkról mind a plébánost, mind a csíkdelnei és csíkpálfalvai híveket.

Egyed Arnold István II. éves kispap

Forrás: SIS