Ismét pályázható a tehetséges, hátrányos helyzetű diákokat támogató Nyilas Misi-ösztöndíj

1
685
A tehetség a legnagyobb ajándék, de egyben a legnagyobb feladat is. Fotók: Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Facebook-oldala

Tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szülei, gyámjai pályázhatnak gyermekük számára a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára. Olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2022/2023-as tanévben magyar nyelven tanult 6–10. osztályban a romániai magyar közoktatásban, beleértve a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is, de a család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását. A pályázatok benyújtásának, beérkezésének határideje 2023. július 31.

Az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

  • Az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt.
  • A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.
  • Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2022/2023-as tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Kérik, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak olyanok, akik vállalkozóként, iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Rájuk inkább támogatóként számítanak.

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges tanulók támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így a program 2003-as elindítása óta az egyesület felhívására a világ minden részéből és Erdélyből is sokan csatlakoztak a támogatók körébe. A programban részt vevő minden egyes ösztöndíjasnak személyes támogatója, illetve támogatói vannak, akikkel az esetek zömében közvetlen kapcsolatot ápolnak a pártfogoltak és családjaik.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekei is tovább tanulhassanak, középiskolát végezhessenek és érettségizzenek, egyetemi diplomát szerezzenek vagy szakmát tanuljanak. Ezért a pályázati úton elnyerhető ösztöndíjtámogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig (illetve a szakiskola elvégzéséig) tart. Azok, akik ezt követően posztliceális képzésben vagy egyetemen folytatják tanulmányaikat, továbbra is ösztöndíjasok maradhatnak, a támogatók a Barátság Program keretében segíthetik őket.

Az elnyerhető alapösztöndíj évi 216 000 (havonként 18 000) forintnak megfelelő összeg. A legkiválóbb eredményekkel rendelkező tanulók érdemösztöndíjat nyerhetnek el. Ennek összege évi 324 000 (havi 27 000) forint. Erre a frissen pályázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az ösztöndíjakat havonta utalják át lejben az akkor érvényes forint-lej árfolyamnak megfelelően. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület állandó és megbízott munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat kizárólag a 2023/2024-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat! Amennyiben az ösztöndíj-bizottság ennek alapján a tanulót érdemesnek találja az ösztöndíjra, az egyesület szerződést köt a pályázó szülővel, és ehhez a szülőnek további dokumentumokkal kell igazolnia az adatlapon közölt adatokat.

A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve kérhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen.

A pályázat postai úton vagy elektronikusan nyújtható be az alábbi címekre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 400095 Cluj-Napoca,  str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, illetve     nyilas_misi@yahoo.com.

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe! A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni munkanapokon 10 és 16 óra között: 0787-200 690, nyilas_misi@yahoo.com.

Közlemény/Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

1 HOZZÁSZÓLÁS